Hvad er Cost of delay?

Kort sagt er omkostningerne ved forsinkelse de omkostninger, der er forbundet med muligheden for ikke at have et produkt eller en projekt til rådighed for kunderne.

Med andre ord er det omkostningerne i forbindelse med tabt salg eller tabte muligheder, fordi et produkt eller projekt ikke er tilgængeligt.

Der er to hovedtyper af forsinkelsesomkostninger: sunk costs og variable omkostninger. Sunk costs er de omkostninger, der allerede er afholdt og ikke kan inddrives.

Variable omkostninger er de omkostninger, der kan undgås ved ikke at udsætte et produkt eller et projekt.

Forsinkelser kan være forbundet med store omkostninger. Hvis et nyt produkt f.eks. forsinkes med seks måneder, kan virksomheden miste millioner i salg.

Desuden kan omkostningerne ved forsinkelser have en afsmittende effekt på andre dele af virksomheden. Hvis et nyt produkt forsinkes, kan det f.eks. påvirke virksomhedens omdømme og kundeloyalitet.

Omkostningerne ved forsinkelser er en vigtig målestok for virksomheder at overvåge, fordi den giver indsigt i, hvordan tid og værdi hænger sammen. Det kan hjælpe virksomheder med at vurdere de økonomiske konsekvenser af en forsinkelse af en produktlancering, eller projektlancering.

I nogle tilfælde kan det give mening at fremskynde lanceringen af et produkt eller en opgradering, mens det i andre tilfælde kan være bedre at fokusere på andre prioriteter.

Hvordan beregnes cost of delay?

Omkostningerne ved forsinkelser beregnes typisk ved hjælp af en af to metoder: nettonutidsværdimetoden (NPV) eller mulighedsomkostningsmetoden.

  1. NPV-metoden diskonterer de fremtidige pengestrømme, der er forbundet med et projekt, til deres nutidsværdi.
  2. Mulighedsomkostningsmetoden beregner forskellen mellem det forventede investeringsafkast (ROI) af det forsinkede projekt og afkastet af den næstbedste alternative investering.

Hvilken metode der anvendes, afhænger af de specifikke omstændigheder og de tilgængelige data.

Hvornår skal omkostningerne ved forsinkelse tages i betragtning?

Omkostningerne ved forsinkelse bør tages i betragtning, når der træffes beslutninger om:

  • Hvilke projekter der skal gennemføres
  • I hvilken rækkefølge projekterne skal gennemføres
  • Om et projekt skal fremskyndes eller forsinkes

Det er vigtigt at bemærke, at omkostningerne ved forsinkelse kun er en af de faktorer, der bør tages i betragtning, når disse beslutninger træffes. Andre faktorer, såsom de risici, der er forbundet med et projekt, bør også tages i betragtning.

Mest populære indlæg:

Picture of Mark Guldbrandsen
Mark Guldbrandsen
Certificeret projektleder med speciale i digitale projekter. Jeg deler her på bloggen mine erfaringer med projektledelse.
Følg os på LinkedIn her:

Download bøger og se webinar: