Hvad er digitalisering? Find svaret her!

Lad os tale omkring digitalisering og hvordan det hjælper virksomheder fra flere forskellige industrier med at optimere og automatisere deres processer og overskud.

“What got us here, won’t get us there” er titlen på Marshall Goldsmith’s bedst sælgende bog er, som netop ligger vægt på hvordan man skal ændre sine processer for at udvikle sig. Mange sådan procesændringer er drevet af digitaliseringen, da men virksomheder oplever at de kan forenkle deres arbejdsgange en del ved at automatisere dem.

Mens 2019-2021 skabte mange udfordringer for virksomheder rundt om i verdenen, med den globale epidemi, så var der også mange gode opdagelser i forhold til automatisering af forretninger og hele industrier.

I dette indlæg vil jeg diskutere alle de hyppigt stillede spørgsmål der er omkring processen af digital transformering.

Hvad er digitalisering?

Digitalisering, også kendt som digital transformering, er processen af at automatisere og optimere forretningsprocesser ved hjælp af teknologi.

Der er fire primære implikationer af digital transformering på organisationer:

 1. Nye teknologier skaber nye job roller og nye processer.
 2. Arbejdsforhold er ændret, og kræver flere fysiske, psykologiske og miljømæssige kriterier.
 3. Ansættelsesforhold har også ændret sig betydeligt (f.eks. kontraktuelle og sociale forhold)
 4. Industrielle relationer er ændret, f.eks. i hvordan ansatte og arbejdsgivere organiserer deres relationer.

Disse termer er blevet meget trendy over de seneste par år og som regel er trendy ting kortvarige. Men i tilfældet af digital transformation, så er det komme for at blive, da hele verdenen dagligt bliver mere og mere digital.

Uendeligt mange apps går efter at simplificere dine daglige rutiner, millioner af hjemmesider hjælper dig med at strømline din køb i hjemmet, og utallige logistik-virksomheder bruger geologisk data for at optimere deres ruter og levere varerne til dig hurtigere.

Ifølge den Digitale 2021 Global Overview Report har 60% af verdens befolkning internetadgang. Disse tal vil fortsætte med at vokse og det er vigtigt for virksomheder, specielt for dem der allerede har været på markedet i mange årtier, at tilpasse operationer for at kunne konkurrere med andre, specielt dem der er født ind i internet æraen.

Hvad digitalisering ikke er – på trods af førstehåndsindtrykket, så handler det ikke specielt meget om selve teknologien. Det primære fokus er på digital transformering for at give de ansatte så meget magt som muligt og at nå forretningsmål og KPI’er med hjælp af organisationens ændringer, processer, data og teknologi.

Hvad er forskellen mellem digitalisering og digitalisering af data?

Både digitalisering og digitalisering af data er valide begreber, men hvilke af disse er relateret til forretningsprocesser?

 • Digitalisering af data er processen med at konvertere noget analogt, f.eks. noget der ikke er digitalt om til at være digitalt. For eksempel, medier som billeder eller lydbånd om til digitale versioner.
 • Digitalisering handler om forretnings procesoptimering og automatisering. Derfor er det hvad du har brug for når du vil håndtere flaskehalsproblemer i f.eks. dit ordre håndteringssystem i din retailforretning.

Hvad er udfordringerne af digitalisering?

Digitale transformeringer er forskellige for alle typer virksomheder. Der er nogle ligheder, men der er ikke en one-fits-all skabelon, som du kan bruge på din virksomhed og få succes med.

Derfor er dette vage element af begrebet den initielle og primære udfordring for alle involveret, da det ikke er helt klart i starten hvad en digital transformering vil betyde.

Et eksempel kan være en restaurant. Deres første tanke om digitalisering af data var at få lavet en e-commerce hjemmeside til deres forretning, men de endte med at lave et helt ordrehåndteringssystem til at strømline og automatisere processer. Dette var løsningen der kunne håndtere deres flaskehalsproblemer (som kun ville blive endnu værre med blot en hjemmeside, da antallet af ordre steg).

Så hvordan overkommer man denne udfordring? Forretningsejere bør snakke sammen med deres forretningsudviklingere/projektledere, hvor de sammen kan løse de tekniske flaskehalsproblemer.

En anden ting man bør tænke over er størrelsen af virksomheden, da det direkte påvirker antallet af ansatte og andres forbundne forretningsprocesser der er involveret.

Mindre virksomheder har som regel færre ansatte og afdelinger, hvilket simplificere transformeringen. Det er meget nemmere at træne 15 personer om hvordan man kan bruge software end at træne 10 grupper af 15, som skal arbejde sammen og at efterse fem processer i stedet for 40.

For større virksomheder er denne proces mere udfordrende, fordi fremskridt også bør dække omdannelses-delen, hvor ændringer finder sted afdeling for afdeling. Man bør også huske på, at det er vigtigt at tilpasse forretningsprocesserne og forventninger under overgangen.

Hvor bruger de fleste virksomheder digitalisering forkert?

Hvis man reducerer det til de to mest basale skridt, så involvere digital transformering to primære handlinger:

 • Forretningsprocesser er analyseret for at identificere flaskehalsproblemer (både potentielle og eksisterende)
 • Løsninger er foreslået, diskuteret og implementeret.

Er transformeringen så færdig? Nej.

Det største skridt, som vi kort nævnte ovenover, forbliver: alle de ansatte bør trænes til at bruge de nødvendige redskaber og løsninger på en korrekt måde.

På den ene side virker det meget ligetil, men på den anden, når løsninger er lavet, så bliver nogle ansatte muligvis kreative med hvordan de bruger det, uden den nødvendige træning. For at alt virker som planlagt, så bør alle forstå hvordan de kan bruge disse nye instrumenter, da transformeringen ellers er et stort spild af penge.

Hvad kan man ellers gøre for at blive succesfuld med digitalisering? Som vi nævnte, så er det nemmere for mindre virksomheder. For større virksomheder er det dog bedst at have en person, hvis formål og mål er at håndtere transformationsprocessen.

Hvilke nye roller er nødvendige for digitalisering?

Fra virksomhed til virksomhed, fra industri til industri, er der mange navne for disse job stillinger. Her er en liste af roller som hjælper med at overse digitaliseringsprocessen:

Digital Transformations Arkitekter

Denne rolle er en kombination af løsningsarkitekter og en forretningsorienteret person. Jobbet af denne person er at transformere eller skabe et produkt, som vil svare til behovet og forventningerne af forretningsmålet. Disse stillinger er også kendt som digitale transformations ledere, digitale transformations specialister, CDO, Senior Digital Transformations ledere, osv.

Mens de digitale løsninger kan blive udviklet af en outsourced IT projektgruppe, så er det bedre at have en produkt owner – som en DTO – in-house, fordi personen bør vide hvordan din specifikke forretning virker og hvilke svagheder der først og fremmest skal adresseres.

Forretningsanalytikere

Når man tænker på den mængde af indgående og udgående data, som forretninger skal håndtere, så er det meget godt, hvis du kan have en data forsker om bord til at hjælpe med at navigere dig gennem de uendelige mængder af information på den mest effektive måde mulig. Disse indsigter fra dataforskere og forretningsanalytikere er hjælpsomme til beslutningsprocessen.

Brand Strategist

Ved at kende brandet og forstå virksomhedens værdier kan disse folk hjælpe med at skabe digitale strategier, som vil promovere ideen af transformationen ikke kun for de ansatte hos virksomheden men også for klienterne.

HR-Ledere

HR-ledere er ikke en ny job titel som sådan, men når det kommer til digitalisering og ansatte, så er der en skjult fare. Når man overvejer, at de fleste folk har smartphones nu til dags, såvel som adgang til en personlig computer derhjemme, så er det vigtigt at vedligeholde en sund work/life balance og sikre, at ansatte har en chance for at holde balancen sund.

På den ene side er det et personligt ansvar, men på samme tid, så bør man også tænke over det på virksomheds-niveau for at undgå burnout hos de ansatte og psykologiske problemer der kommer fra overarbejde eller slørede grænser mellem det personlige og professionelle liv.

Succesfulde cases af digitalisering

Moderne teknologier fremtvinger ændringer i verdenen. Det er en af de tider, hvor du enten hopper om bord på Noah’s ark eller drunkner. Mens der er globale forretningstrends, så har hver industri sine egne specifikke måder af hvordan teknologi kan forbedre hverdagsoperationer.

Lad os tage et kig på flere forskellige eksempler af digital transformation.

Digitalisering i banksektoren

Hvad er digitalisering i banksektoren? En af de mest prominente eksempler på digital transformation i banksektoren er skabelsen af de såkaldte neobanker. Den finansielle service industri har implementeret mange forskellige måder at automatisering i mange år og neobanker tog det til det næste niveau.

En neobank er en FinTech virksomhed som ikke har fysiske beliggenheder, men kun tilbyder alle sine ydelser online. Ofte har disse banker partnere, samt andre fysisk tilstedeværende bankinstitutioner, men det er ikke altid tilfældet.

Som eksempel er en af de ukrainske neobanker Monobank, som har lanceret en mobil app, hvor brugere kan foretage alle operationer gennem internettet. Det stømliner processen for klienten og reducerer også udgifter for selve banken til husleje eller f.eks. vedligeholdelse af mange ansatte. Monobank har også tilføjet mange små “gamification” elementer (f.eks. betaling af taxiture ved brug af kortet), som hæver brugernes loyalitet, da det gør det sjovt at bruge denne specifikke bank.

Digitalisering for banker ser forskellige ud for hver bank og dens strategiske overordnede mål. Nogle mere fysiske bank tænker  på automatisering af processerne uden at fjerne de fysiske banker, men tilbyder stadig mange ydelser inde i selve bank appen.

I Ukraine er sådan et eksempel PrivatBank, hvor klienter kan modtage strømregninger og betale dem med kun et par enkelte klik (eller du kan gøre det automatisk), købe togbilletter uden at skulle skrive en masse personlig information, og mange andre ting.

Digitalisering i uddannelsessektoren

Mange skoler er blevet tvunget til at ændre deres uddannelsesprocesser i 2020 for at møde deres behov for at undervise børn under lockdown omstændigheder. For langt de fleste har dette ikke været simpelt, fordi:

 1. Undervisere har skulle ændre deres undervisningsmateriale og lære hvordan de kan bruge online redskaber effektivt. De har ikke længere kontrolleret de fysiske omgivelser omkring deres studerende for at hjælpe dem med at fordybe sig i læringsprocessen. De har heller ikke kunne bruge deres typiske visuelle elementer eller motivere børnene til at deltage i forskellige aktiviteter.
 2. Børnene har også skulle gøre enormt meget for at ændre sig, da de ud over mangler på socialisering, som de er vant til, også er i et hjemmemiljø, hvor der er mange ting der distraherer dem fra læringsprocessen. Nogle er heldige nok til at have deres eget studierum, nogle har adgang til internettet og enheder til at studere med, og andre er mere selv-organiseret end andre. Men for langt de fleste studerende har det været udfordrende at skulle lære hjemmefra.

Specielt indenfor det sidste år har vi set mange eksempler på hvordan digitalisering påvirker uddannelsessystemet. Magen til banker, så har skolerne tage to primære strategiske ruter:

 1. Tilpas processerne for at gøre distancelæring mere effektivt i forhold hvor online læring er den eneste mulighed på grund af restriktioner.
 2. Gå fuldstændigt online og tilbyde en helt anden måde at studere på.

På trods af de forskellige ruter, så er der dog mange redskaber tilgængelige på markedet lige nu, som hjælper med digitaliseringsprocessen for alle, som f.eks. Moodle, Google Classrooms til læring og Google Forms til tests, Zoom, YouTube, og mange flere.

En af de redskaber der hjælper med at simplificere kommunikationen mellem lærerne og forældrene er en online dagbog/logbog, hvor forældrene kan se deres børns karaktere, manglende timer, eller specielle priser barnet har vundet.

Ved brug af denne data kan lærere og skole administratorer også se trends i en klasse eller skolen som helhed, hvilket hjælper med at identificere svagheder, som man bør fokusere på.

Digitalisering i landbrugssektoren

For mange kan det måske virke som om, at landbrug er en meget offline industri. Altså, du har land, korn, maskineri og dyr… Men, vi lever i en tid, hvor selv sådan en industry kan, og bør, succesfuldt blive digitaliseret.

Hvad er eksempler på digitalisering i landbrugssektoren?

 1. Håndtering af dyr “Cow Counting” er et vigtigt redskab, som hjælper med at holde styr på informationer omkring dyrene, som f.eks. deres konstant skiftende tal, fødselscyklusser, dyrebevægelser, og individuelle sundhedstal. Startups som f.eks. HerdWatch og Farmwizard har skabt apps præcis som dette allerede.
 2. Afskaffelse af ukrudt på en bæredygtig måde, som ikke skader miljøet samt sunde korn er også meget vigtigt. Der er mange herbicides og pesticider der bruges i industrien, men et startup ved navn FarmWise har bygget en robot med computer vision teknologi, som genkender ukrudt og mekanisk fjerner det.
 3. Tungt maskineri kan også overvåget, specielt når du hyre flere arbejdere til at gøre arbejdet i højsæsonen. Et fransk startup ved navn Karnott har lavet en løsning, som strømliner operationerne ved at automatisere dataindsamlingsprocessen for distancen en maskine har rejst, tiden den blev brugt, osv., hvilket gør, at operatoren blot skal fokusere på at gøre det arbejde, som de blev hyret til.
 4. Sidst men ikke mindst i denne korte liste af eksempler er behovet for at automatisere græsvækst overvågning til græsning for dyr. Arberystwyth Universitet har lavet en app kaldet FarmGRAZE, som viser sådanne parametre, som f.eks. græsning systemet, typer, højder, osv. God føde er lig med god mælk og kød, blandt andre ting, så det er hjælpsomt at optimere denne proces og at vide hvornår noget kræver opmærksomhed.

Digitalisering i ejendomsmægler industrien

En anden industri der bogstaveligt talt er mursten og mørtel er ejendomsmæglere. Ja, der er mange smart-hjem med alt teknologien, osv. Men, når det kommer til ejendomshåndtering, over de sidste år, så har vi set hvordan digitalisering er et skiftende ansigt af forretning, selv når det er noget så fysisk solidt og ubevægeligt.

Bygninger forbliver hvor de er, men både kunder og ejendomsadministratorer har et bredt udvalg af redskaber til at optimere deres forretningsprocesser.

Lad os tage et kige på flere repræsentanter af denne ændring:

 1. Der er flere digitale handelsplatforme, og en af lederne i digitale bud procedurer er Venbona.
 2. Redskaber som HomeHero hjælper ejendomsadministratorer med at håndtere deres forretnings på en måde der er simpel og nem til at spore alt data omkring hver ejendom i et enkelt dashboard. Der er millioner af ting at huske på, når du administrerer en ejendom, så optimering af disse processer og automatisering af så mange af dem som muligt gør jobbet nemmere. Et lignende redskab ved navn Roby.ai bruger AI til forretningsautomatisering og reducerer operationelle udgifter for ejere.

Hvordan kan man profitere fra digitalisering?

Digitalisering transformerer den globale økonomi og øger hastigheden på globalisering. Denne proces er allerede startet og forretninger er gået behovet for at introducere flere og flere muligheder for fjernarbejde i møde for at undgå at gå konkurs under lockdowns, hvilket promoverer digital transformation endnu mere.

En af de primære værdikæder af den digitale transformation ligger i at bemyndige ansatte og klienter ved at kommunikere med dem: “Connected > Informed > Empowered.”

Bemyndiget ansatte og klienter er meget mere motiveret til at bruge softwareløsninger fordi det hjælper alle med at være på samme side.

Det at være digital åbner mange muligheder for forretningen.

 • Digitalisering til værdiskabelse: identificering af nye forretningsmuligheder baseret på tilgængelig data: kundernes præferencer, performance trends af ansatte, ideer til at forbedre kundeforhold ved brug af digitale redskaber, osv., specielt hvis din virksomhed traditionelt er offline. 
 • Digitalisering for bæredygtig udvikling: for at kunne forberede virksomheden til vækst er digitale redskaber ekstremt vigtigt for at skalere operationer uden at miste kontrol.
 • Digitalisering for effektivitet: tracking af KPI’s og måleenheder op i mod industriens benchmarks er vigtigt. For at gøre dataene nemmere at processere og udtrække indsigter er det vigtigt at digitalisere forretningen.

Mest populære indlæg:

Picture of Mark Guldbrandsen
Mark Guldbrandsen
Certificeret projektleder med speciale i digitale projekter. Jeg deler her på bloggen mine erfaringer med projektledelse.
Følg os på LinkedIn her:

Download bøger og se webinar: