Hvad er emotionel intelligens? Får svaret her!

Følelsesmæssig intelligens (EI) er evnen til at være opmærksom på og håndtere sine egne og andres følelser.

Det er en utrolig vigtig egenskab at have styr på hvis man arbejder med projekter da man har så mange personer i sin snitflade hver dag. Især hvis man driver flere projekter på en gang.

Derfor vil jeg lige kort komme ind på Følelsesmæssig intelligens (EI) så du har en forståelse for hvad du kan arbejde med for at blive en bedre projektleder.

De fem dimensioner af følelsesmæssig intelligens, som Daniel Goleman har identificeret, er selvbevidsthed, selvregulering, motivation, empati og sociale færdigheder. Hver af disse fem dimensioner indeholder en række specifikke færdigheder.

  • Selvbevidsthed er evnen til at være opmærksom på sine egne følelser og på, hvordan de påvirker en. Det indebærer også at være i stand til at forstå sine styrker og svagheder.
  • Selvregulering er evnen til at kontrollere dine følelser og reaktioner, især i vanskelige eller stressende situationer. Dette omfatter at kunne sætte grænser og holde sig til dem.
  • Motivation er evnen til at være drevet af at nå mål, selv når det er svært. Dette omfatter evnen til at være udholdende og forblive positiv i tilfælde af tilbageslag.
  • Empati er evnen til at forstå og dele andres følelser. Dette omfatter evnen til at se tingene fra en anden persons perspektiv og føle medfølelse med dem.
  • Sociale færdigheder er evnen til at opbygge relationer og interagere effektivt med andre. Dette omfatter kommunikation, samarbejde og konfliktløsning.

Selv om følelsesmæssig intelligens er noget, som vi alle er født med, er det også noget, som kan udvikles over tid gennem øvelse. Hvis du ønsker at forbedre din følelsesmæssige intelligens, er der en række ting, du kan gøre.

Du kan starte med at øge din selvbevidsthed. Det betyder, at du skal være opmærksom på dine følelser og på, hvordan de påvirker dig. Du kan også føre en dagbog eller bruge andre værktøjer til at hjælpe dig med at forstå dig selv bedre.

Du kan også arbejde på at forbedre dine selvreguleringsfærdigheder.

Det betyder, at du skal lære at lære at kontrollere dine følelser, især i vanskelige situationer. Dette kan gøres gennem ting som meditation, dyb vejrtrækning og mindfulness.

Du kan også øge din empati ved at forsøge at se tingene fra en anden persons perspektiv.

Det kan gøres ved at lytte mere opmærksomt, stille spørgsmål og forsøge at sætte dig i en andens sted.

Endelig kan du arbejde på at forbedre dine sociale færdigheder. Det betyder, at du skal lære at kommunikere effektivt, samarbejde med andre og løse konflikter.

Dette kan gøres ved hjælp af ting som selvsikkerhed uddannelse, aktiv lytning og teambuilding-øvelser.

Det kan tage tid og kræfter at udvikle din følelsesmæssige intelligens, men det er det hele værd. Ved at øge din følelsesmæssige intelligens vil du være i stand til bedre at forstå dig selv og andre, sætte dig mål og nå dem og opbygge stærke og varige relationer.

Mest populære indlæg:

Picture of Mark Guldbrandsen
Mark Guldbrandsen
Certificeret projektleder med speciale i digitale projekter. Jeg deler her på bloggen mine erfaringer med projektledelse.
Følg os på LinkedIn her:

Download bøger og se webinar: