Hvad er et sprint mål? (Scrum Sprint Goal)

I dette indlæg skal vi kigge nærmere på hvad et Sprint mål, eller Spring goal, er i Scrum projekter.

Vi vil også se, hvordan den skal oprettes og bruges korrekt for at opnå de bedst mulige resultater for Sprint.

Et sprintmål er en kort, enkel beskrivelse af, hvad teamet planlægger at opnå i løbet af et sprint. Det oprettes typisk af produktejeren i starten af sprintplanlægningsmødet og deles med teamet.

Sprint målet er vigtigt, fordi det giver teamet fokus i løbet af sprintet.

Uden et klart mål kan det være let at blive drevet ud på et sidespor og spilde tid på opgaver, der ikke er afgørende for sprintets succes.

Oprettelse af et sprint mål

Sprintmålet oprettes i starten af sprintplanlægningsmødet. Produktejeren begynder med at dele produkt backloggen med teamet. Teamet beslutter derefter, hvilke elementer de kan forpligte sig til at færdiggøre i løbet af sprintet baseret på deres kapacitet.

Når teamet har forpligtet sig til en vis mængde arbejde, opretter produktejeren et sprint mål, der dækker hele arbejdet.

Sprintmålet skal gerne være SMART: specifikt, målbart, opnåeligt, relevant og tidsbestemt.

Et sprint mål kan f.eks. være at “øge brugerengagementet med 25%”. Dette er et specifikt og målbart mål, der er relevant for de opgaver, som teamet har forpligtet sig til. Det kan også nås inden for sprint-tidsrammen.

Brug af sprintmålet

Sprintmålet bruges til at styre teamets arbejde i løbet af sprintet. Det skal bruges som reference, når det skal besluttes, hvilke opgaver der skal arbejdes med. Holdet bør altid have sprintmålet i tankerne og sikre sig, at alle de opgaver, de arbejder på, bidrager til at nå det.

Hvis teamet finder ud af, at de ikke gør fremskridt i forhold til sprint målet, kan de drøfte det med produktejeren og foretage justeringer i deres plan. Sprint målet skal muligvis revideres eller præciseres.

Sprintmålet er et værdifuldt værktøj til at holde teamet fokuseret og på rette spor. Når det bruges korrekt, kan det hjælpe teamet med at nå deres mål og levere et vellykket sprint.

Mest populære indlæg:

Picture of Mark Guldbrandsen
Mark Guldbrandsen
Certificeret projektleder med speciale i digitale projekter. Jeg deler her på bloggen mine erfaringer med projektledelse.
Følg os på LinkedIn her:

Download bøger og se webinar: