Hvad er Mintzbergs lederroller? Få forklaring her!

I sin meget indflydelsesrige bog The Nature of Managerial Work foreslog ledelseseksperten Henry Mintzberg, at der er 10 primære ledelsesroller, som ledere spiller i organisationer. Disse roller kan inddeles i tre hovedkategorier: informationelle, interpersonelle og beslutningsmæssige roller.

 • De informationelle roller omfatter indsamling og formidling af information.
 • De interpersonelle roller indebærer samarbejde med andre mennesker både inden for og uden for organisationen.
 • Og de beslutningsmæssige roller indebærer, at der skal træffes beslutninger, som vil påvirke organisationen.

Her er et nærmere kig på hver af Mintzbergs 10 lederroller:

 1. Topfigur: giver visioner og retning for organisationen
 2. Forbindelsesperson: opbygger relationer med folk i og uden for organisationen
 3. Anfører: udfører ceremonielle og symbolske opgaver
 4. Overvågning: indsamler oplysninger fra både inden for og uden for organisationen
 5. Formidler: Formidler information til folk i og uden for organisationen
 6. Talsmand: repræsenterer organisationen over for udenforstående
 7. Entreprenør: tager initiativ til forandringer og tager risici
 8. Kriseløser: håndterer krisesituationer
 9. Ressourceallokator: beslutter, hvordan ressourcerne skal fordeles
 10. Forhandler: repræsenterer organisationen i forhandlinger.

Mintzbergs 10 lederroller er blot et udgangspunkt for at forstå den komplekse karakter af ledelsesarbejde. Men de udgør en nyttig ramme for at tænke over de forskellige typer opgaver, som ledere skal udføre.

Mest populære indlæg:

Picture of Mark Guldbrandsen
Mark Guldbrandsen
Certificeret projektleder med speciale i digitale projekter. Jeg deler her på bloggen mine erfaringer med projektledelse.
Følg os på LinkedIn her:

Download bøger og se webinar: