Hvem er de bedste ledere? Introverte eller Ekstroverte?

Der er en implicit opfattelse af, at ekstroverte er bedre ledere, hvilket får ledere til ofte at føle sig bekymrede over deres personligheds indvirkning på deres ledelsesstil.

For nylig er folk dog begyndt at anerkende og værdsætte introverte ledere.

Så hvem er egentlig en bedre leder – den introverte eller den ekstroverte?

Svaret er ingen af ​​delene. Men at stille spørgsmålet rejser en del spørgsmål om, hvordan din medfødte personlighed kan påvirke dit lederskab.

Enhver personlighedstype – indadvendt, udadvendt, ambivert eller enhver anden personlighedstype – kan være en dygtig og effektiv leder. Ledelses Succes afhænger ikke af din personlighed.

Men din personlighed har meget at gøre med din ledelsestilgang.

Som leder er det vigtigt at forstå din personlighed – både dens fordele og ulemper – så du kan udnytte den til at blive en bedre leder.

Er du introvert eller udadvendt?

Din stil betyder noget, og her er hvorfor.

Både introverte og ekstroverte har unikke fordele og ulemper. At kende disse unikke egenskaber og reagere passende vil positionere dig til at blive en god leder.

Det er vigtigt at huske på, at din introversion eller udadvendthed ikke er en alt-eller-intet affære. Du falder et sted på et kontinuum af indadvendthed eller udadvendthed.

Og du kan opføre dig anderledes afhængigt af konteksten – tidspunkt på dagen, energiniveau, komfortniveau med andre osv. Du kan udvise klassiske introverte træk i én situation, mens du opfører dig som en total ekstrovert i en anden.

Fordi udadvendthed og indadvendthed er skalerede og flydende træk, er det umuligt at vide, hvor mange mennesker der er introverte vs. ekstroverte. Men de fleste forskere er enige om, at der er flere ekstroverte end indadvendte: Alt fra 50-74 % af befolkningen er sandsynligvis ekstrovert.

At finde ud af din personlighedstype

For at finde ud af, hvor du falder på indadvendt/ekstrovert skala, anbefaler jeg at tage en gratis online test.

Men en hurtig måde at vide, om du er introvert eller udadvendt, er at stille dig selv dette enkle spørgsmål:

Får jeg energi af at være omkring mennesker, eller dræner disse interaktioner mig?

Ekstroverte får energi af at være omkring mennesker. En aften med socialt samvær lader dem op.

Introverte får på den anden side deres energi ved at være alene og kan føle behov for at bruge lidt tid alene efter en begivenhed.

Forstå din personlighedstype for at blive en bedre leder

Det er klart, udadvendthed eller indadvendthed er ikke et spørgsmål om bedre eller værre.

Forskellige personlighedstyper har forskellige styrker og svagheder afhængigt af situationen. Det vigtige er at være opmærksom på din personlighedstype, så du kan tilpasse dig derefter.

Når du forstår, hvor du falder på kontinuummet for introversion/udadvendthed, er du bedre i stand til at forbedre dig som leder. Så lad os tage et øjeblik på at diskutere fordele og ulemper ved ekstroverte og introverte ledere.

Husk, at denne liste ikke er udtømmende. Endnu vigtigere, vær opmærksom på, at jeg maler med brede penselstrøg. 

Introverte og ekstroverte personligheder har meget nuancerede egenskaber, der ændrer sig konstant baseret på kontekst og individer. 

Når jeg skriver ekstroverte er det eller det, og introverte handler på den eller den måde, er det måske ikke altid tilfældet. Der er masser af “hvis”, “og” eller “men” når det kommer til personligheder.

Hvordan det at være ekstrovert påvirker din ledelsesstil

Fordele ved ekstroverte ledere

Du trives i sociale situationer

Ekstroverte har ikke et problem med at hoppe ind i en gruppe mennesker og skabe umiddelbare forbindelser og endda venskaber. Dette tjener som et stærkt aktiv i arbejdssituationer, især hvis jobbet kræver at møde nye kunder eller kunder på en regelmæssig basis.

Du har en tendens til at træffe beslutninger hurtigt

Hurtig beslutningstagning er nødvendig i mange forretningssituationer. De fleste ekstroverte finder det relativt nemt at træffe sådanne beslutninger med lidt forsinkelse. Faktisk kan det genere dem, når beslutninger ikke bliver truffet hurtigt.

Du har den iboende fordel ved at blive betragtet som en effektiv leder i kraft af din personlighed

Grundlæggende antager folk i kulturen generelt, at ekstroverte er bedre ledere. Det er en social bias, og der er ikke noget iboende galt med denne opfattelse, så vidt den er sand. Faktum er imidlertid, at ens lederevner ikke afhænger af deres indadvendthed eller udadvendthed.

Du kan bruge passion og personlighed som et ledelsesværktøj.

Hvilke ressourcer trækker du på som leder? Nogle ledere kan drage fordel af deres erfaring, viden eller uddannelse. Som en Wharton-artikel forklarer , kan ekstroverte drage fordel af deres passion og personlighed. Ekstroverte har en tendens til at besidde et større udvalg af passioneret adfærd (både positiv og negativ) og har mere mærkbar personlig flair end introverte. Disse egenskaber giver dem mulighed for at have en høj grad af anerkendelse og tilstedeværelse på en arbejdsplads.

Ulemper ved ekstroverte ledere

Du kan ved et uheld overse behovene og arbejdsstilen hos introverte

Introverte og ekstroverte har vidt forskellige sociale behov. Da ekstroverte personer har en tendens til at få energi af at være omkring mennesker, kan de være mere tilbøjelige til at indkalde til flere møder, bede om flere huddles, komme ind i mere livlige diskussioner og tilskynde til flere brainstorming-sessioner.

Denne form for aktivitet kan slide en introvert op. I stedet for at få en energi-buzz eller kreativ inspiration fra en “brainstorming-session”, kan de simpelthen lukke op og tune ud. Introverte får deres energi fra stille refleksion, små gruppemøder eller tid alene.

Introverte kan fungere godt som fjernarbejdere, får mere fra hånden og opnå større succes på grund af tid alene. Ekstroverte er måske ikke klar over, at folk fungerer på denne måde og kan have en tendens til at overse fordelene ved fjernarbejde.

Du kan have svært ved at acceptere input eller involvering fra andre i møder og gruppediskussioner

Ekstroverte er ofte gode talere. I en gruppesammenhæng er det nemt at lade sig rive med og bare blive ved med at snakke. Ekstroverte har svært ved at acceptere stilhed som en produktiv brug af mødetid, så de vil tale for at udfylde tomrummet.

Denne snakkesalighed kan skabe en barriere for mere reserverede mennesker, der tager sig tid til at varme op til en samtale. At tale er ikke en dårlig ting, men det kan virke kontraproduktivt, når målet med et møde er at få input fra andre teammedlemmer.

I ekstreme tilfælde kan du endda føle dig truet af proaktive teammedlemmer, der tilbyder forslag til forbedringer. Det er muligt, at du kan komme i konflikt med teammedlemmer, der besidder højt initiativ, lederambition og/eller ekstroverte egenskaber.

Hvordan det at være introvert påvirker din ledelsesstil

Fordele ved introverte ledere

Du er mere tilbøjelig til at lytte til og reagere på feedback fra teammedlemmer

Introverte har en tendens til at lytte bedre end ekstroverte. Denne hang til at lytte gør dem mere tilgængelige. Når de hører gode forslag og feedback, er de også mere tilbøjelige til at reagere på det og foretage de nødvendige ændringer.

Teammedlemmer er mere tilbøjelige til at danne stærke loyaliteter til dig

Introverte er ikke sociale isolater. De er snarere selektive med hensyn til de mennesker de har tillid og respekt for. I en arbejdssituation skaber introverte ledere stærke sociale forbindelser med deres medarbejdere. Dette er til deres fordel, når de tildeler opgaver eller beder teammedlemmer om at tage udfordringer op.

Du er i stand til at få lavet en masse faktisk arbejde

Mens ekstroverte personer kan være yderst produktive fra et socialt perspektiv, kan de have svært ved at lukke døren, lægge hovedet ned og komme på arbejde. For introverte kommer tavse strækninger af soloarbejde dog som en kærkommen lettelse og er endda en kilde til energi. Introverte har en højere tendens til at koncentrere sig længere og løse problemer med større beslutsomhed.

Du er bedre i stand til at få en puls på den sociale temperatur på et hold

Introverte er socialt følsomme, hvilket betyder, at de kan identificere og måle, hvad der foregår med humøret og holdningen hos mennesker omkring dem. De er mere tilbøjelige til at opfange non-verbalt sprog og andre signaler hos deres teammedlemmer. Denne sociale bevidsthed giver dem et større niveau af indsigt og kan endda give dem mulighed for at tjene som en voldgiftsdommer mellem teammedlemmer, der har en konflikt.

Ulemper ved introverte ledere

Du skal arbejde imod en kulturel bias, der ser introverte som mindre dygtige ledere

En Harvard-rapport siger, at 65 % af virksomhedsledere på højt niveau “så indadvendthed som en barriere for ledelse.” Dette er måske eller måske ikke sandt, men det indikerer et bredt accepteret synspunkt – uanset om folk er bevidste om deres egen bias eller ej – der favoriserer udadvendthed og stigmatiserer indadvendthed.

Taknemmeligt virker denne kulturelle skævhed mod introverte personer, som om den bliver imødegået. Den seneste bølge af artikler og bøger, der diskuterer den “introverte fordel”, giver plads til en bredere kulturel accept af introverte ledere.

Du kan være træt efter et enkelt møde

Introverte bliver drænet af sociale situationer. Selv noget så almindeligt som et 1-times møde kan flade dem. For at genoplade skal de muligvis tilbringe resten af ​​dagen, eller mindst en time eller 2, alene.

Du kan finde det svært at sige fra eller præsentere dine ideer på en ligefrem måde.

Introverte har en tendens til at tale mindre og lytte mere. Ofte er dette en fordel. I nogle tilfælde bliver en leder dog opfordret til at tale mere. Introverte kan finde dette svært at gøre, især hvis de er socialt udslidte eller ikke har haft tid til at tænke over, hvad de vil sige.

Brug dine unikke kvaliteter til at vokse som leder

Der er ingen enkelt rigtig måde at lede et team på, og din indadvendthed eller udadvendthed gør eller bryder ikke dit lederpotentiale.

Det, der betyder noget, er, hvordan du reagerer på din personlighedstype. At spille efter dine styrker og reagere på dine svagheder vil hjælpe dig med at blive en leder, dit team kan se op til.

Mest populære indlæg:

Picture of Mark Guldbrandsen
Mark Guldbrandsen
Certificeret projektleder med speciale i digitale projekter. Jeg deler her på bloggen mine erfaringer med projektledelse.
Følg os på LinkedIn her:

Download bøger og se webinar: