Hvad er et product vision inden for projektledelse?

I dette indlæg skal vi kigge nærmere på hvad en product vision er inden for projektledelse. Den minder generelt meget om en idébeskrivelse.

Produktvisionen skal være noget, der inspirerer og motiverer teamet. Det er et langsigtet mål, som teamet kan stræbe efter

En produktvision indeholder generelt følgende elementer

  • Det marked eller problem, som produktet skal løse
  • Den løsning, som produktet vil tilbyde
  • Målgruppen for produktets brugere
  • Produktets vigtigste funktioner
  • Den overordnede retning og strategi for produktet

En produktvision er et vigtigt værktøj for projektledere. Den hjælper med at holde teamet fokuseret på det langsigtede mål og motiveret til at nå det. At have en klar produktvision gør det også lettere at træffe beslutninger om produktet og prioritere funktioner. Hvis du hvis du starter et nyt projekt, skal du tage dig tid til at udvikle en stærk produktvision. Det vil betale sig i det lange løb!

Hvordan laver man en product vision?

Ovenfor beskrev jeg kort hvad den skal kunne, og hvad den skal bruges til. Men det store spørgsmål er jo, hvordan skal man lave den?

Hvordan går man fra en generel idé til en inspirerende, klar og brugbar produktvision?

Der er ingen faste regler, men her er fem trin, der kan hjælpe dig med at skabe en effektiv produktvision:

1. Definer din målgruppe

Hvem er dit produkt til? Dette synes at være et simpelt spørgsmål, men det er vigtigt at få klarhed over, hvem dit produkt er til for tidligt i forløbet

Du er nødt til at vide, hvem du laver produktet til, så du kan sikre, at visionen er i overensstemmelse med deres behov og ønsker.

2. Forstå problemet

Hvilket problem løser du? Dette er et andet nøglespørgsmål, der vil være med til at forme din produktvision. Du skal have en god forståelse af det problem, du skal løse, så du kan sikre, at visionen er fokuseret på at løse problemet.

3. Definer dine vigtigste mål

Hvad er dine vigtigste mål? Hvad ønsker du at opnå med dit produkt?

Dine mål skal være specifikke, målbare og opnåelige. De bør også være målrettet din målgruppe og det problem, du løser.

4. Udarbejd din produktvisionserklæring

Nu er det tid til at samle det hele og udvikle din produktvisionserklæring

Start med at brainstorme alle visionens elementer, herunder målgruppen, det problem, der skal løses, de vigtigste mål og det ønskede resultat. Når du har alle elementerne, kan du begynde at udarbejde erklæringen

5. Gør den handlingsorienteret

Din produktvision skal være handlingsorienteret og inspirerende. Den skal give dig og dit team en klar retning at følge. Og det skal være noget, som du kan henvise til, når du træffer beslutninger om dit produkt

Der har du dem, fem trin, der kan hjælpe dig med at skabe en effektiv produktvision. Husk, at der ikke er nogen faste regler, men disse trin bør give dig et godt grundlag at starte på.

Mest populære indlæg:

Picture of Mark Guldbrandsen
Mark Guldbrandsen
Certificeret projektleder med speciale i digitale projekter. Jeg deler her på bloggen mine erfaringer med projektledelse.
Følg os på LinkedIn her:

Download bøger og se webinar: