Hvad er projektlederens magtmidler?

Projektlederens magtmidler er grundlæggende de forskellige måder, hvorpå han/hun kan påvirke eller kontrollere medlemmerne af sit team. De mest almindelige magtmidler er belønningsmagt, tvangsmagt, legitim magt, referencemagt, ekspertmagt og informationsmagt.

Reward power

Belønningsmagt er, når projektlederen kan tilbyde belønninger til teammedlemmerne for at opfylde specifikke mål eller målsætninger. Det kan være i form af bonusser, lønforhøjelser, forfremmelser eller andre former for anerkendelse. Teamets medlemmer er motiverede til at nå målene, fordi de ved, at der er noget i det for dem.

Coercive power

Coercive power er brugen af magt eller trusler for at få nogen til at gøre noget. Det er en form for magt, der ofte anvendes i erhvervslivet og i politik. Tvangsmagt kan bruges til at få nogen til at efterkomme en anmodning, underskrive en kontrakt eller træffe en økonomisk beslutning

Tvangsmagt betragtes ofte som en negativ form for magt, fordi den er baseret på frygt og intimidering for at få folk til at gøre, som man ønsker. Tvangsmagt kan dog også bruges på en positiv måde. En leder kan f.eks. bruge tvangsmagt til at få en medarbejder til at afslutte et projekt ved at tilbyde en bonus for at gøre det

Selv om tvangsmagt kan være effektiv på kort sigt, kan det også føre til vrede og modstand fra den person, der er blevet tvunget. På lang sigt kan det skade relationer og gøre det svært at få folk til at samarbejde.

Legitimate power

Legitim magt er, når projektlederen har autoritet over teamet på grund af sin position i virksomheden. Denne form for magt er normalt forbundet med titlen “leder” eller “direktør”. Referencemagt er, når projektlederen har et godt forhold til indflydelsesrige personer, som kan hjælpe med at få tingene gjort.

Referent power

Referencemagt er, når projektlederen kan bruge sin position eller sit forhold til en anden person til at påvirke teammedlemmerne. Det kan være en chef, en ven, et familiemedlem eller en anden person, som teammedlemmerne respekterer og ser op til

Referentmagt anses ofte for at være en mere positiv form for magt, fordi den er baseret på respekt og tillid. Personer med referencemagt betragtes ofte som ledere, fordi de kan inspirere og motivere andre til at nå mål

Referent magt er mest effektiv, når den bruges i kombination med andre former for magt. En leder med referencemagt kan f.eks. bruge den til at få en medarbejder til at afslutte et projekt ved at tilbyde en bonus for at gøre det.

Expert power

Ekspertmagt er, når projektlederen har stor viden og erfaring inden for det område, som teamet arbejder med. Dette kan gøre teammedlemmerne mere villige til at lytte til og følge projektlederens forslag.

Det er en rigtig positiv form for magt, for folk vælger at lytte til hvad du siger, fordi de mener du er ekspert inden for området. Så der er ingen tvang eller belønning krævet.

Information power

Information power er en form for magt, der stammer fra at have adgang til oplysninger, som andre ikke har. Denne type magt kan give indehaveren en fordel i beslutningsprocessen. Informationsmagt er mest effektiv, når den anvendes i kombination med andre former for magt, f.eks. ekspertmagt eller referentmagt.

Når man bruger informationsmagt, er det vigtigt at huske, at projektlederen også er underlagt de samme regler og bestemmelser som resten af teamet. Det er derfor vigtigt at bruge denne magt på en måde, der er til gavn for projektet, og som ikke misbruger den tillid, der er blevet givet til ham eller hende.

Dette er blot nogle af de måder, hvorpå en projektleder kan udøve indflydelse på sit team. Det er vigtigt at huske, at også projektlederen er underlagt de samme regler og bestemmelser som resten af teamet. Derfor er det vigtigt at bruge denne magt på en måde, der er til gavn for projektet, og som ikke misbruger den tillid, der er blevet givet til ham eller hende.

Mest populære indlæg:

Picture of Mark Guldbrandsen
Mark Guldbrandsen
Certificeret projektleder med speciale i digitale projekter. Jeg deler her på bloggen mine erfaringer med projektledelse.
Følg os på LinkedIn her:

Download bøger og se webinar: