Hvad er en samarbejdsaftale?

I dette indlæg skal vi kigge på hvad en samarbejdsaftale. Vi vil også undersøge nogle af de vigtigste elementer, der ofte indgår i disse aftaler.

En samarbejdsaftale er en skriftlig aftale mellem mindst to parter om at indgå i et samarbejde. Aftalen indgås for at undgå usikkerhed og tvivl om samarbejdet

Der findes mange forskellige typer af samarbejdsaftaler. Nogle almindelige eksempler er bl.a

 • Joint venture-aftaler
 • Aftaler om forskning og udvikling
 • Licensaftaler
 • Produktionsaftaler
 • Leveringsaftaler
 • Distributionsaftaler.

Hver enkelt aftale varierer alt efter samarbejdets art. Der er dog nogle centrale elementer, der ofte indgår i disse aftaler, f.eks:

 • Omfanget af samarbejdet
 • De enkelte parters roller og ansvarsområder
 • Aftalens varighed
 • Intellektuelle ejendomsrettigheder
 • Fortrolighed
 • Afgørelsen af tvister

Herunder vil jeg forklare de forskellige centrale elementer i en samarbejdsaftale.

Samarbejdets omfang: Samarbejdets omfang vil blive defineret i aftalen. Heri vil det bl.a. blive specificeret, hvad samarbejdet skal bruges til, og hvad hver part forventes at gøre.

De enkelte parters roller og ansvarsområder: For at undgå enhver forvirring bør hver parts roller og ansvarsområder være klart fastlagt i aftalen. Dette vil sikre, at alle ved, hvad der forventes af dem.

Aftalens varighed: I aftalen bør det fastsættes, hvor længe samarbejdet skal vare. Dette sikrer, at begge parter ved, hvor længe aftalen vil vare.

Intellektuel ejendomsret: Aftalen bør også definere, hvem der skal eje eventuelle intellektuelle ejendomsrettigheder, der skabes i løbet af samarbejdet.

Fortrolighed: Aftalen bør indeholde en fortrolighedsklausul at beskytte alle fortrolige oplysninger, der udveksles under samarbejdet.

Afgørelsen af tvister: Aftalen bør indeholde en klausul om, hvordan eventuelle uenigheder eller tvister skal løses.

En samarbejdsaftale er et vigtigt redskab til at fastlægge vilkårene for et samarbejde. Den kan være med til at undgå misforståelser og tvister mellem de involverede parter.

Mest populære indlæg:

Picture of Mark Guldbrandsen
Mark Guldbrandsen
Certificeret projektleder med speciale i digitale projekter. Jeg deler her på bloggen mine erfaringer med projektledelse.
Følg os på LinkedIn her:

Download bøger og se webinar: