Hvad er en BCG Matrix? Få svaret her!

BCG-matrixen blev udviklet af Boston Consulting Group i 1970’erne og er siden da blevet et af de mest kendte værktøjer til planlægning af produktporteføljer.

BCG-matrixen er en ramme, der hjælper organisationer med at identificere, hvilke af deres produkter eller forretninger der sandsynligvis vil skabe mest vækst og rentabilitet.

Den vandrette akse i matrixen angiver det endelige produkts markedsandel. Dette er et mål for produktets succes i forhold til dets konkurrenter. Den lodrette akse angiver produktets forventede vækstrate. Dette er et mål for, hvor produktet befinder sig i sin livscyklus og for markedsudviklingen.

Matrixen inddeler produkter eller virksomheder i fire kategorier baseret på deres relative markedsandel og vækstrate:

 • Stjerner: Produkter eller virksomheder med stor markedsandel og høj vækstrate: Stjerner: Produkter eller virksomheder med stor markedsandel og høj vækstrate.
 • Cash cows: Produkter eller virksomheder med stor markedsandel, men lav vækstrate.
 • Spørgsmålstegn: Produkter eller virksomheder med lav markedsandel, men med høj vækstrate.
 • Hunde: Produkter eller virksomheder med lav markedsandel og lav vækstrate.

Matrixen kan bruges som hjælp til at træffe beslutninger om, hvilke produkter der skal investeres i, hvordan ressourcerne skal fordeles, og hvornår man skal forlade markedet.

Organisationer ønsker typisk at investere mere i stjerner og spørgsmålstegn, fordi de har potentiale til at blive cash cows, mens cash cows genererer overskud, der kan geninvesteres i andre områder af virksomheden. Hunde er derimod typisk virksomheder, der er i tilbagegang og ikke er værd at investere i.

BCG-matrixen er et nyttigt værktøj for organisationer til at vurdere deres produktportefølje og træffe beslutninger om, hvor ressourcerne skal allokeres. Det er dog vigtigt at huske, at kategorierne er baseret på relative markedsandele og vækstrater og ikke på absolutte værdier. Det betyder, at selv virksomheder med en lav markedsandel og lav vækst kan få succes, hvis de vokser hurtigere end deres konkurrenter

BCG-matrixen er et værdifuldt værktøj for organisationer, fordi den giver en enkel måde at visualisere og sammenligne forskellige produkter eller virksomheder på. Den kan også hjælpe organisationer med at træffe beslutninger om, hvor ressourcerne skal fordeles. Matrixen bør dog anvendes som en del af en bredere strategisk planlægningsproces og ikke som et selvstændigt værktøj.

Hvordan opretter du en BCG-matrix for dit produkt?

Der er et par trin, du skal tage for at oprette en BCG-matrix for dit produkt

Først skal du definere, hvad det endelige produkt er, og hvem konkurrenterne er. Dette vil hjælpe dig med at forstå, hvilken markedsandel og hvilken vækstrate du skal måle

Dernæst skal du indsamle data om hver enkelt konkurrents markedsandel og vækstrate. Dette kan gøres ved hjælp af markedsundersøgelser eller ved at bruge offentligt tilgængelige data

Når du har disse data, kan du begynde at plotte dem på matricen. Markedsandelen vil blive plottet på den vandrette akse og væksten på den lodrette akse. Hver virksomhed eller hvert produkt placeres derefter i en af de fire kategorier: stjerne, cash cow, spørgsmålstegn eller hund

Når du har tegnet alle dataene, kan du begynde at analysere dem og træffe beslutninger om, hvor ressourcerne skal fordeles. Matrixen kan hjælpe dig med at forstå, hvilke produkter der sandsynligvis vil skabe mest vækst og rentabilitet, og hvilke der er i tilbagegang

Det er vigtigt at huske, at kategorierne er baseret på relative markedsandele og vækstrater, ikke på absolutte værdier. Det betyder, at selv virksomheder med en lav markedsandel og lav vækst kan få succes, hvis de vokser hurtigere end deres konkurrenter. Matrixen bør også bruges som en del af en bredere strategisk planlægningsproces og ikke som et enkeltstående værktøj.

Udarbejdelse af en BCG-matrix for dit produkt er en værdifuld måde at vurdere din produktportefølje på og træffe beslutninger om, hvor ressourcerne skal afsættes. Ved at forstå dit produkts position på markedet kan du træffe informerede beslutninger om, hvordan du kan udvikle din virksomhed.

Fordele og ulemper ved at bruge en BCG-matrix

Der er både fordele og ulemper ved at bruge en BCG-matrix.

Fordele ved BCG-matrix:

 • Matrixen er en enkel måde at visualisere og sammenligne forskellige produkter eller virksomheder på
 • Den kan hjælpe organisationer med at træffe beslutninger om, hvor ressourcerne skal fordeles
 • Den tager højde for markedsandel og vækstrate, som er vigtige indikatorer for succes

Ulemper ved BCG-matrix:

 • Kategorierne er baseret på relative, ikke absolutte værdier
 • Matrixen bør anvendes som en del af en bredere strategisk planlægningsproces snarere end som et selvstændigt værktøj
 • Det kan være vanskeligt at indsamle nøjagtige data om markedsandel og vækstrate

Hvornår skal du bruge en BCG-matrix?

Det bedste tidspunkt at bruge en BCG-matrix er, når du planlægger din produktportefølje. Dette værktøj kan hjælpe dig med at træffe beslutninger om, hvilke produkter du skal investere i, hvordan du skal fordele ressourcerne, og hvornår du skal forlade markedet.

Husk, at matrixen skal bruges som en del af en bredere strategisk planlægningsproces og ikke som et selvstændigt værktøj. Hvis du ikke er sikker på, hvordan du kommer i gang, kan vores vejledning om, hvordan du opretter en BCG-matrix, hjælpe dig i gang.

Opsummering

En BCG-matrix er et værktøj udviklet af Boston Consulting Group til at hjælpe virksomheder med at planlægge produktporteføljen.

Matrixen giver en ramme for opdeling af produkter i fire kategorier baseret på deres markedsandel og vækstrate: stjerner, cash cows, spørgsmålstegn og hunde.

Dette værktøj kan bruges til at træffe beslutninger om, hvilke produkter der skal investeres i, hvordan ressourcerne skal fordeles, og hvornår markedet skal forlade det.

Når man bruger en BCG-matrix, er det vigtigt at huske på dens begrænsninger, såsom dens afhængighed af tidligere data og dens manglende evne til at tage hensyn til ændringer på markedet.

Hvilke andre ressourcer kan hjælpe mig med at lære mere om BCG-matricer?

Hvis du ønsker at lære mere om BCG-matricer, anbefaler vi, at du ser nærmere på følgende ressourcer der vil du kunne finde meget mere indformation omkring BCG-matricen

 • Boston Consulting Group’s hjemmeside
 • Harvard Business Review’s artikel “The Product Portfolio”
 • McKinsey & Company’s artikel “The BCG matrix-a business tool for resource allocation”
 • Bain & Company’s artikel “What is a BCG-matrix?”
 • The Economist Intelligence Unit’s artikel “How to use the BCG matrix”

Mest populære indlæg:

Picture of Mark Guldbrandsen
Mark Guldbrandsen
Certificeret projektleder med speciale i digitale projekter. Jeg deler her på bloggen mine erfaringer med projektledelse.
Følg os på LinkedIn her:

Download bøger og se webinar: