En gennemgang af Prince2

Prince2 er en velrenommeret projektledelsesmetode, der anvendes af organisationer over hele verden.

På denne side vil vi se nærmere på, hvad Prince2 er, hvordan det kan implementeres i din organisation og hvem der kan drage fordel af at bruge denne metode.

Læs videre for at få en grundig introduktion til Prince2 – fra begyndelsen til de mere avancerede aspekter af projektledelse.

Hvad er Prince2?

Prince2 er en internationalt anerkendt projektledelsesmetode, der har til formål at sikre effektiv håndtering af projekter. Denne metode er baseret på principperne om kontrolleret start og afslutning af projekter samt fokus på forretningsmæssige mål og behov. Prince2-certificeringen bekræfter ens viden og kompetencer indenfor denne metode fra grundlæggende til avancerede niveauer.

Historien bag Prince2

Prince2-metoden blev udviklet i 1989 med det formål at forbedre håndteringen af komplekse projekter. Dette skete som en reaktion på begrænsningerne i øvrige projektledelsesmetoder, som ikke kunne tilpasses specifikke projektbehov og var fokuseret på tekniske aspekter frem for ledelsesmæssige principper.

Prince2-metoden er en fleksibel og internationalt anerkendt metode til projektledelse, der sikrer succesfuld gennemførelse af projekter på tværs af forskellige brancher.

Siden da har der været flere opdateringer i Prince2-udgaverne, der har integreret internationalt anerkendte bedste praksisser og sikret effektiv certificering af projektledere. Med sin fleksible struktur kan Prince2 anvendes på tværs af forskellige brancher og organisationstyper for at sikre succesfuld gennemførelse af projekter.

Principperne i Prince2

Business Case-princippet er centreret omkring at skabe en forretningsmæssig begrundelse for projektet, og sikrer derved et klart formål. Product Based Planning-princippet fokuserer på håndtering af projektaktiviteter i relation til de ønskede resultater. Change Control-princippet sørger for, at der er kontrol over ændringer i projektmiljøet. Prince2-metoden har opnået internationalt anerkendelse som en certificering af effektiv projektledelse takket være disse principper.

De 7 processer i Prince2

Prince2 er en internationalt anerkendt projektledelsesmetode, der består af 7 processer og 7 temaer. Disse processer sikrer en systematisk håndtering af projekter fra start til slut og er nødvendige for at opnå Prince2-certificering.

Starting up a Project-processen handler om at evaluere projektet før det påbegyndes, mens Directing a Project-processen håndterer styringen af projektet undervejs. Initiation a Project-processen danner grundlaget for selve projektarbejdet ved at definere rammerne for projektets succeskriterier og ressourceforbrug.

Nogle vigtige emner i disse processer inkluderer:

 • Evaluering af muligheder
 • Identifikation af interessenter
 • Fastlæggelse af mål
 • Planlægning af ressourcer

De ovenstående elementer vil hjælpe dig med at implementere Prince2-metoden effektivt i dit eget arbejde som Projektledere.

De 7 temaer i Prince2

Under De 7 temaer i Prince2 finder vi vigtige elementer, der er afgørende for projektets succes. Risk Management-temaet sikrer en tidlig identifikation og håndtering af potentielle risici. Quality Management-temaet giver værktøjer til at fastsætte kvalitetskriterier og kontrollere resultaterne. Progression and monitoring theme hjælper med at overvåge fremskridt og sørge for, at projektet holder sig inden for tidsplanen.

Når man behersker disse temaer, kan man opnå en Prince2-certificering og arbejde internationalt som professionel projektleder. Her er nogle nøglepunkter om de tre nævnte temaer:

Risk Management-tema:

 • Identificerer mulige risici tidligt
 • Vurderer sandsynlige konsekvenser
 • Planlægger passende handlingstrin

Quality Management-theme:

 • Fastlægger specifikke kvalitetskriterier
 • Sikrer implementering af disse kriterier
 • Kontroller resultaterne

Progression and monitoring theme:

 • Sikre et realistisk planlagt fremdriftsforloop.
 • Fastholder styring på Milestones.
 • Tilpasselse når det kravsdokument ikke længere passer.

Med den rigtige uddannelse vil du kunne mestre alle syv temaområder i Prince2-metoden!

Hvem kan anvende Prince2?

Prince2 er en alsidig projektledelsesmetode, der kan anvendes af både store og små organisationer i enhver branche. Metoden kræver ikke specifikke faglige kvalifikationer eller erfaring inden for projektledelse, men snarere et ønske om at lære og implementere Prince2’s principper. Projektledere på alle niveauer kan drage fordel af Prince2’s strukturerede tilgang til planlægning, styring og overvågning af projekter.

Prince2-metoden hjælper også med at reducere risici ved projekter ved at fremme gennemsigtighed og kontrol samt skabe klare kommunikationskanaler mellem teammedlemmerne. Dette gør det lettere at styre komplekse opgaver med succesfulde resultater inden for fastsatte tids- og budgetrammer.

Fordele ved at anvende Prince2

Prince2 er en projektledelsesmetode, der giver projektledere bedre kontrol over deres projekter. Ved at følge Prince2-metoden bliver du i stand til at identificere og løse problemer tidligt i processen, hvilket sikrer en mere effektiv styring af projektet. Derudover kan Prince2 også forbedre kommunikationen mellem alle involverede parter ved at give klare retningslinjer og ansvarsområder.

En anden fordel ved anvendelse af Prince2 er øget effektivitet i projektledelsen. Metoden kræver regelmæssige evalueringer af fremskridtene i et projekt, hvilket gør det muligt at identificere flaskehalse og ineffektive arbejdsprocesser. Dette hjælper med at minimere spildtid og maksimere produktiviteten på tværs af hele teamet.

Endelig fører anvendelsen af Prince2 ofte til bedre kommunikation mellem alle involverede parter – både internt og eksternt. Denne metode indeholder klare retningslinjer for rapportering om fremskridt samt fastlagte mødetidspunkter hvilket skaber muligheder for samarbejde på tværs af afdelinger eller organisationer involveret I et given projekte . Dette bidrager til større gennemsigtighed under hele processen , som igen leder til færre misforståelser eller fejltagelser undervejs .

Prince2-certificering

Hvordan man tilmelder sig en Prince2 certificeringsprøve:

Tilmelding til en Prince2-certificeringstest kan ske online gennem akkrediterede eksamenscentre. For at blive tildelt certificeringen skal du bestå eksamen.

Typer af Prince2-certificeringer tilgængelige og deres krav:

Der er forskellige niveauer af Prince2-certificeringer, fra Foundation-niveauet til Practitioner- og Professional-niveauet. Kravene varierer for hver, men det er vigtigt at have bestået de relevante eksamener for at få et højere niveau.

Hvordan en Prince2-certificering kan forbedre ens karrieremuligheder:

Prince2-certificering demonstrerer projektledelsesevner på højt niveau og øger ens troværdighed som projektleder. Det åbner også op for flere jobmuligheder og karriereudvikling indenfor projektledelse.

Implementering af Prince2 i din organisation

Prince2 er en anerkendt projektledelsesmetode, der kan hjælpe din organisation med at opnå bedre resultater og mere effektivitet i projekterne. Implementering af Prince2 kræver dog grundig planlægning og forberedelse. Først skal du sikre dig, at alle relevante interessenter er involveret i processen, såsom ledere, teammedlemmer og kunder. Dernæst bør du overveje trinene til implementering af Prince2, herunder tilpasning af metoden til dine specifikke behov samt uddannelse af nøglepersoner i din organisation. Det kræver også tålmodighed og vedholdenhed at tackle de udfordringer, der kan opstå under implementeringen af ​​Prince2-metoden.

Trin til implementering af Prince2

For at kunne implementere Prince2-metoden korrekt, er det vigtigt at identificere projekter, hvor metoden kan anvendes. Det er også essentielt at involvere alle nøgleinteressenter og sørge for, at de er informeret om processen. Derudover bør man vælge et hold af certificerede Prince2-praktikere og gennemføre en grundig analyse af projektets krav og mål før opstarten for at sikre en succesfuld implementering.

Udfordringer ved implementering af Prince2

Modstand mod forandringer blandt medarbejdere og ledelse kan være en stor udfordring ved implementeringen af Prince2. Det kræver ofte en omfattende kommunikations- og ændringsledelsesplan for at sikre, at alle involverede er klar over formålet med metoden og dens positive effekt på projektets succes.

Mangel på viden om metoden kan føre til utilfredsstillende resultater eller fejlslagen implementering. Derfor er det vigtigt, at både projektledere og teammedlemmer får den nødvendige træning i Prince2-metoden for at sikre, at de har den rette kompetence til at anvende værktøjerne korrekt. Desuden bør der afsættes tid til evaluering efter implementeringen, så eventuelle problemer hurtigt kan blive identificeret og løst.

Behovet for tilpasning af Prince2-metoden til specifikke organisatoriske kulturelle forskelle må ikke overses. Dette inkluderer eksempelvis forskellige arbejdsprocesser eller beslutningshierarkier i organisationen. Projektlederen skal have evnen til fleksibilitet samt kunne tage højde for disse forskelle under planlægningen af projektimplementeringen.

Konklusion

Prince2 er en alsidig projektledelsesmetode, der kan tilpasses efter projekternes størrelse og kompleksitet. Implementering af Prince2 kan tage tid og kræve ressourcer, men det vil føre til bedre projekter i sidste ende. For at lykkes som projektleder med Prince2, er det nødvendigt at have en grundig forståelse af principperne og processerne bag metoden.

Picture of Mark Guldbrandsen
Mark Guldbrandsen
Certificeret projektleder med speciale i digitale projekter. Jeg deler her på bloggen mine erfaringer med projektledelse.

Indlæg om Prince2 på bloggen:

Forstå hvad Prince2 Certificering betyder for din karriere

Prince2 Certificering er et internationalt anerkendt certificeringsprogram, der fokuserer på projektstyring og kvalitetssikring. Det hjælper projektledere og professionelle med at forstå de relevante processer og principper, så de kan styre projekter og opnå kvalitetsresultater. Med

Læs mere

Sådan laver man en effektiv projektafgrænsning!

En projektafgrænsning er et vigtigt skridt i ethvert projekt. Det er den proces, hvor man definerer projektets formål, mål, metoder, tidsplan, budget, teknologi og kommunikationsstrategi. Det er også her, man formulerer problemformuleringer og definerer samarbejdspartnere

Læs mere