Hvad er Delfi metoden? Får svaret her!

Delphi-metoden er et velkendt og praktisk værktøj til at foretage estimater af opgaver eller projekter. Den anvendes ofte i softwareudviklingsprojekter, da den kan hjælpe med at indsnævre intervallet af mulige estimater for en given opgave

Delphi-metoden fungerer ved først at beskrive den opgave, der skal estimeres. Derefter tænker de enkelte personer over opgaven og diskuterer deres estimat med andre. Dernæst skal dem med de højeste og laveste estimater begrunde, hvorfor de har estimeret opgaven til de timer, de har. Til sidst gør gruppen det samme igen, indtil alle anslår nogenlunde det samme

Denne proces kan gentages efter behov, indtil der er enighed om estimatet. Delphi-metoden er et praktisk redskab at bruge, når der er usikkerhed om, hvor lang tid en opgave vil tage. Det kan være med til at mindske risikoen for at anslå for lavt eller for højt.

Hvornår bruger man Delfi metoden?

Delphi-metoden er mest nyttig, når der er usikkerhed om, hvor lang tid en opgave vil tage. Den kan bruges til at estimere alt fra den tid, det vil tage at gennemføre et projekt, til det beløb, der skal budgetteres til et projekt.

Delphi-metoden er også nyttig, når der er forskellige meninger om, hvad resultatet af et projekt skal være. Ved at indhente alles holdninger og derefter nå til enighed reduceres risikoen for misforståelser eller uenighed.

Hvis du skal vurdere en opgave eller et projekt, og der er usikkerhed om, hvor lang tid det vil tage, kan du overveje at bruge Delphi-metoden.

Hvem bruger Delfi metoden?

Delphi-metoden anvendes ofte i softwareudviklingsprojekter. Den kan også anvendes i andre brancher, f.eks. i bygge- og anlægsbranchen, i produktionsindustrien og inden for markedsføring.

Generelt anvendes Delphi-metoden, når der er usikkerhed om, hvor lang tid en opgave vil tage, eller når der er forskellige meninger om, hvad resultatet af et projekt skal være.

Hvis du skal vurdere en opgave eller et projekt, og der er usikkerhed om, hvor lang tid det vil tage, kan du overveje at bruge Delphi-metoden.

Hvad er fordelene ved Delfi metoden?

Der er flere fordele ved at bruge Delphi-metoden:

  • Den kan bidrage til at reducere risikoen for under- eller overvurdering.
  • Den kan hjælpe med at nå til enighed, når der er forskellige meninger om, hvad resultatet af et projekt bør være.
  • Det er et praktisk værktøj, der kan bruges, når der er usikkerhed om, hvor lang tid en opgave vil tage.

Hvis du skal vurdere en opgave eller et projekt, og der er usikkerhed om, hvor lang tid det vil tage, kan du overveje at bruge Delphi-metoden.

Hvad er begrænsningerne ved Delfi metoden?

Delphi-metoden er ikke uden begrænsninger. En begrænsning er, at det endelige estimat stadig kan være upræcist. Det skyldes, at Delphi-metoden er baseret på de involverede parters meninger, og der er altid en chance for, at deres estimater ikke er korrekte.

En anden begrænsning er, at Delphi-metoden kan tage lang tid at nå til enighed. Det skyldes, at den indebærer flere diskussions- og estimeringsrunder. Hvis tid er en faktor, er Delphi-metoden måske ikke den bedste løsning.

Endelig fungerer Delphi-metoden ikke godt, når der er en stor gruppe af personer involveret. Det skyldes, at det kan være svært at få alle til at blive enige om et skøn. Hvis du har en stor gruppe, bør du måske overveje et andet estimeringsværktøj.

Mest populære indlæg:

Picture of Mark Guldbrandsen
Mark Guldbrandsen
Certificeret projektleder med speciale i digitale projekter. Jeg deler her på bloggen mine erfaringer med projektledelse.
Følg os på LinkedIn her:

Download bøger og se webinar: