Hvad er Work in process (WIP)

Work in process (WIP) er et begreb, der bruges til at beskrive det ufærdige arbejde, der er under udførelse. Det er det modsatte af færdigt arbejde, som betegnes som færdige varer eller tjenesteydelser

WIP kan opfattes som enhver opgave eller aktivitet, der er påbegyndt, men endnu ikke er afsluttet. Med andre ord er det ethvert stykke arbejde, der stadig er “undervejs”.

En WIP kan f.eks. være en opgave, der er blevet tildelt en person, men som endnu ikke er blevet påbegyndt, eller det kan være et projekt, der er i gang i øjeblikket

Udtrykket WIP bruges ofte i forbindelse med produktion og projektledelse, men det kan i virkeligheden anvendes på alle en situation, hvor der er et ufærdigt arbejde.

I en produktionssituation henviser WIP til råmaterialer, komponenter og samlinger, der er ved at blive omdannet til færdige varer. I projektledelse henviser WIP til de opgaver og aktiviteter, der er i gang i øjeblikket.

Formålet med at følge WIP er at sikre, at arbejdet skrider frem som planlagt, og at identificere eventuelle flaskehalse eller problemer, som det kan være nødvendigt at løse.

WIP kan følges på en række forskellige måder, men den mest almindelige metode er ved hjælp af Kanban-tavler.

Kanban-tavler giver en visuel repræsentation af WIP og kan bruges til at følge arbejdets fremskridt, mens det bevæger sig gennem hvert trin i produktionsprocessen .

Brugen af Kanban-tavler er en vigtig del af Kanban-metoden og er med til at sikre, at arbejdet flyder gnidningsløst gennem produktionsprocessen.

Hvad er et WIP limit?

Inden for kanban metoden bruges det som hedder et WIP limit, som sætter en begrænsning for hvor mange igangværende opgaver man må have på et givent tidspunkt.

Formålet med WIP-grænsen er at hjælpe dig med at fokusere på at afslutte dit arbejde i stedet for at begynde på nyt arbejde.

Det er også med til at forhindre flaskehalse og sikre, at arbejdet flyder gnidningsløst gennem produktionsprocessen.

WIP-grænsen er ofte repræsenteret ved et tal, men den kan også være repræsenteret ved et symbol eller en farvekode.

Du kan f.eks. have en WIP-grænse på 5, hvilket betyder, at du kun kan have 5 igangværende arbejder på et givet tidspunkt.

Alternativt kan du have en WIP-grænse på 3, hvilket betyder, at du kun kan have 3 igangværende arbejder på et givet tidspunkt

WIP-grænserne er ikke ufravigelige, og de kan justeres efter behov.

Det vigtigste er at finde en WIP-grænse, der fungerer for dig og dit team og det er med til at forbedre din arbejdsgang.

Hvis du er nybegynder i Kanban, anbefales det, at du starter med en lav WIP-grænse og derefter øger den, efterhånden som du bliver mere fortrolig med metoden.

Hvis du har spørgsmål om WIP-grænser eller Kanban, er du velkommen til at kontakte os. Vi vil med glæde besvare alle dine spørgsmål.

Mest populære indlæg:

Picture of Mark Guldbrandsen
Mark Guldbrandsen
Certificeret projektleder med speciale i digitale projekter. Jeg deler her på bloggen mine erfaringer med projektledelse.
Følg os på LinkedIn her:

Download bøger og se webinar: