Hvad laver en Scrum Master i Scrum projekter? 

I dette indlæg vil jeg beskrive den rolle, som en Scrum Master har. Jeg begynder ved at beskrive formålet af denne rolle relativt til andre Scrum roller. Derefter definerer jeg det primære ansvar og karakteristikkerne af en Scrum Master.

Herefter illustrerer jeg en dag i livet af en Scrum Master, hvilket leder til en diskussion om hvorvidt en Scrum Master rolle er fuld tid eller ikke. Jeg slutter af med at beskrive den type af person som typisk udfylder en Scrum Master rolle.

Overblik

Scrum Masteren er en af de tre roller som konstituerer enhver Scrum projektgruppe (hvor de andre er en product owner og udviklingsholdet). Mens en product owner er fokuseret på at bygge det rigtige produkt og udviklingsholdet er fokuseret på at bygge produktet på den rigtige måde, så er en Scrum Master fokuseret på at hjælpe alle med at forstå og omfavne Scrum værdierne, principper og i praksis.

Scrum Masteren virker som en coach til både udviklingsholdet og deres product owner. En Scrum Master giver også process lederskab, hvilket hjælper Scrum projektgruppen og resten af organisationen med at udvikle deres egen high-performance, organisations-specifikke Scrum tilgang.

En Scrum Masters ansvar

Coach

Scrum Masteren er den agile coach for Scrum projektgruppen – både udviklingsholdet og deres product owner. Ved at coache begge roller vil Scrum Masteren fjerne barrierer mellem rollerne og gøre det muligt for product owneren at komme igang med hans udvikling.

Lige som coachen af en sporthold, så observerer Scrum Masteren hvordan projektgruppen bruger Scrum og gør alt hvad han/hun kan for at hjælpe med at få det til det næste niveau af ydeevne. Når problemer opstår som projektgruppen kan og bør løse, så er Scrum Masterens attitude, som hos hvilken som helst anden coach, at “Jeg er her ikke for at løse jeres problemer, i stedet, så er jeg her for at hjælpe jer med at løse jeres egne problemer.” Hvis problemet er en udfordring, som projektgruppen ikke kan løse, så tager Scrum Masteren ansvar for at sørge for, at det bliver løst.

Scrum Masteren vejleder en ny product owner ved at hjælpe ham med at forstå og udøve hans product owner ansvar. Når Scrum Masteren hjælper product owneren med at blive etableret i sin rolle, så giver hun/ham løbende assistance til aktiviteter som f.eks. grooming af et product backlog.

Yderligere, for at holde sports analogien, så er Scrum Masterens forhold med product owner meget ligesom et sportsholds træners rolle er med holdets ejer; at hjælpe ejeren med at maksimere output ved hjælp af Scrum, håndtere forventninger, sikrer at ejeren giver holdet det de har behov for, og lytter til ejerens bekymringer og forespørgsler for ændringer, samt oversætte disse til håndgribelige forbedringer for holdet.

Servant Leader

En Scrum Master er ofte beskrevet som en servant leader af Scrum projektgruppen. Selv når han agerer som gruppens coach, så er Scrum Masteren først og fremmest en tjener til Scrum projektgruppen ved at forsikre, at de behov der er af højest prioritet mødes. En servant leader vil aldrig spørge: “Så, hvad vil du gøre for mig idag?” I stedet vil en servant leader spørge, “Så, hvad kan jeg gøre i dag for at hjælpe dig og projektgruppen med at blive mere effektive?”

Process Autoritet

Scrum Masteren er Scrum projektgruppens process autoritet. I denne kapacitet, så er Scrum Masteren bemyndiget til at forsikre, at Scrum projektgruppen følger Scrum værdierne, principperne og de praksis der kommer sammen med Scrum projektgruppens specifikke tilgange. Scrum Masteren vil kontinuerligt hjælpe Scrum Projektgruppen med at forbedre processen, hvornår end muligt, for at maksimere den leveret forretningsværdi.

Autoritet i denne kontekst er ikke den samme type autoritet, som en funktionel leder eller projektleder ville have. For eksempel, så står en Scrum Master ikke for at hyre og fyre, og kan ikke diktere til projektgruppen hvilke opgaver de bør gøre eller hvordan de skal gøre dem. Scrum Masteren er heller ikke ansvarlig for at sikre, at arbejdet bliver gjort færdigt. I stedet, så hjælper Scrum Masteren projektgruppen med at definere og følger sin egne processer for at sikre, at arbejdet bliver gjort færdigt.

Interference Shield

Scrum Masteren beskytter udviklingsholdet fra eksterne forstyrrelser så det kan forblive fokuseret på at levere forretningsværdi i hver eneste sprint. Forstyrrelser kan komme fra alle mulige kilder, fra ledere som vil ændre hvilken retning projektgruppen går midt i en sprint, til problemer der stammer fra andre projektgrupper. Uanset hvad kilden for forstyrrelsen er, så virker Scrum Masteren som en mellemmand der kan holde forstyrrelser væk, så projektgruppen kan fokusere på at levere værdi.

Impediment Remover

Scrum Masteren tager også ansvar for at fjerne forhindringer som nedsætter projektgruppens produktivitet (når projektgruppen ikke selv på fornuftig vis kan fjerne de). For eksempel, hvis du har en Scrum projektgruppe, som kontinuerligt har svært ved at møde sine Sprint mål. Her kan en årsag være ustabile produktionsservere, som projektgruppen bruger når de laver tests.

Projektgruppen har ikke selv noget form for kontrol over disse servers, da ansvaret for dette typisk ligger ved VP af operationer. Fordi projektgruppen ikke selv kan fjerne forhindringen, så er det Scrum Masterens opgave at tage ejerskab over at forbedre stabiliteten af disse servere ved at arbejde sammen med VP af operationer, samt alle andre, der rent faktisk kan gøre noget for at fikse problemet.

Change Agent

Scrum Masteren skal hjælpe med at gøre mere en bare at ændre de servere, der ikke virker og andre lignende forhindringer. En god Scrum Master skal også hjælpe med at ændre tankegange. Scrum kan skabe en masse ændringer internt i organisationen; ændringen der er krævet for at blive succesfuld med Scrum kan være besværlig.

Scrum Masteren hjælper andre med at forstå behovet for ændringer, den effekt Scrum vil have udenfor Scrum projektgrupen, og de brede fordele som Scrum kan hjælpe med at opnå. Scrum Masteren sikrer også, at effektiv ændringer opstår på alle niveauer af organisationen, hvilket ikke bare muliggør hurtig succes, men mere vigtigt, også de langvarige fordele ved Scrum. I store organisationer, så vil Scrum Masters måske gå sammen for at blive en mere effektiv drivkraft for ændringer.

Karakteristikker/Evner

Vidensrig

For at være en effektiv process-coach, så skal Scrum Masteren have meget viden omkring Scrum. Scrum Masteren bør også have forståelse for de tekniske problemer, som projektgruppen skal addressere og teknologier, som projektgruppen vil bruge for at skabe løsninger.

En Scrum Master behøver ikke at have tech-lead eller dev-lead viden, men en fornuftig teknisk viden giver meget værdi. Scrum Masteren behøver heller ikke at være ekspert i forretningsdomænet (det skal product owneren være), men igen vil viden omkring forretningsdomænet være meget hjælpsomt.

Spørgende

Scrum Masters bruger deres coaching evner i konjunktion med deres process, tekniske og forretningsviden til at stille gode spørgsmål. De stiller bevidst den type spørgsmål, som får folk til at stoppe op og tænke; “Hmm, jeg har aldrig tænkt over den på den måde. Du du stiller det spørgsmål får det mig til at tænke, at der måske er en anden fremgangsmåde.”

Gode Scrum Masters svarer aldrig direkte på et spørgsmål, men giver derimod et reflekterende svar med deres eget spørgsmål; ikke et irriterende spørgsmål, eller en spørgsmål bare for at stille et spørgsmål, men i stedet en gennemtænkt, dybt, og givende spørgsmål, som hjælper folk med at realisere, at de har indsigten til at finde deres egne svar.

Tålmodig

Fordi Scrum Masters foretrækker ikke at give svar, så skal de være tålmodige, så projektgrupperne kan finde frem til deres eget svar. Det kan godt være en smule svært at være Scrum Master, da man nogle gange vil opleve projektgrupper som har et problem, hvor man kender svaret, men ikke kan direkte give det. Eller, hvor man i det mindste tror man har svaret.

Det er arrogant for en Scrum Master at tro, at han/hun er smartere end den kollektive intelligens af projektgruppen. Så nogle gange skal du bare holde tungen lige i munden og være tålmodig, og dermed lade projektgruppen selv udarbejde løsning, hvor du i periode kan stille gode spørgsmål, som kan hjælpe tingene undervejs.

Samarbejdende

Scrum Masteren skal have meget gode samarbejde-evner for at kunne arbejde sammen med både product owner, udviklingsholdet, og alle de andre parter, selv dem som måske ikke er direkte involveret med Scrum. Derudover, som process coach, så er en Scrum Master altid på udkig efter muligheder for at hjælpe medlemmerne af projektgruppen med at opnå det bedst mulige niveau af samarbejde i gruppen. En Scrum Master kan assistere dette ved personligt at vise gode samarbejdeevner.

Beskyttende

Scrum Masteren bør være meget beskyttende over for projektgruppen. Den almindelige analogi er at Scrum Masteren agerer som en hyrdehund ved at beskytte flokken fra ulve, som vil forsøge at angribe. I vores kontekst kan ulve være organisatoriske forhindringer eller folk med forskellige agendaer.

Scrum Masteren er fokuseret på at forsikre beskyttelsen af projektgruppen med den større kontekst af at lave økonomisk sunde forretningsbeslutninger. Med stor sensitivitet mod både gruppens beskyttelse og forretningsbehov vil Scrum Masteren hjælpe Scrum projektgruppen med at opnå en sund balance.

Scrum Masteren hjælper også gruppemedlemmer, som begynder at bevæge sig væk fra flokken. Når tingene bliver svære, så er det nemt for folk at falde tilbage til de sædvanlige, ikke-agile tilgange. I dette tilfælde er det Scrum Masterens opgave at hjælpe med at hyrde omstrejfende medlemmer, og hjælpe dem med at overkomme deres besværligheder ved at genfortælle hvordan man kan bruge Scrum mere effektivt.

Ærlighed

Sidst men ikke mindst, så er Scrum Masteren ærlig i alle former af kommunikation. Når der arbejdes med gruppemedlemmer, så er der ikke plads til skjulte agendaer; hvad du ser og hører fra Scrum Masteren skal være det du får. Folk forventer ikke mindre af en servant leader. Scrum Masteren fremmer også ærlig kommunikation udenfor Scrum projektgruppen. Uden åben adgang til information er det svært for organisationen at inspicere og tilpasse til de ønskede forretningsresultater fra brugen af Scrum.

En dag i livet

Hvordan er livet så helt præcist for en Scrum Master under en sprint?

Hvis man kigger på hvordan en Scrum Master primært bruger sin tid, så er det naturligvis forskellige alt efter om det er først gang sammen med en projektgruppe eller han har været Scrum Master i mange år for gruppen. Lad os antage, at der er tale om et forhold, hvor Scum Masteren har fungeret som Scrum Master i flere år.

Her bruger Scrum Masteren tid hver dag på at organisere og facilitere Scrum aktiviteter, inklusiv sprint planlægning, sprint eksekvering, sprint reviews, sprint retrospectives, og daglige scrums. Dette inkludere at opsætte aktiviteter, overse deres eksekvering, og at gøre det mulig for resten af Scrum projektgruppen at arbejde på et effektivt niveau, hvor resultater af høj værdi er opnået.

Scrum Masteren bruger også tid hver dag på at vejlede gruppemedlemmerne for at hjælpe dem med deres brug af Scrum og tekniske praksis. Scrum Masteren kan f.eks. lave genopfriskende træning; f.eks. at påminde en ny projektgruppe omkring reglerne af Planning Poker, når product backlog items skal estimeres. Derudover er noget tid hver dag også dedikeret til at kommunikere (f.eks. opdatere sprint og release burndown eller burnup grafer, eller diskussioner med ikke-Scrum medlemmer).

Gennem sprinten vil Scrum Masteren bruge noget tid på at arbejde med deres product owner på product backlog grooming aktiviteter. Scrum Masteren arbejder også med deres product owner for at forsikre økonomiske gode trade-offs foretaget i forhold til vigtige variabler som feature, date, budget og kvalitet.

Scrum Masteren bruger også tid på at agere som en change agent, som hjælper organisationen med bedre at omfavne Scrum gennem hele værdikæden. (Fra salg, markedsføring, HR, underkontrakter, osv.)

Scrum Masteren bruger en varierende mængde tid hver dag på at fjerne forhindringer. Det kan være at hun budgeterer en fast mængde tid hver dag specifikt til et fjerne forhindringer. Naturligvis kan forhindringer opstå når som helst, og det kan være stor og tids-sensitive, så Scrum Masteren skal måske dynamisk re-allokere tid fra andre aktiviteter for at addressere dem.

De fleste projektgrupper og organisationer, som er nye til Scrum vil have mange forhindringer, når de starter, og vil ofte fokusere på dem der er åbenlyse og nogenlunde nemme at fjerne. Det betyder dog ikke, at alle er nemme at fjerne. Faktisk, så er det næste niveau af forhindringer ofte meget mere svære og tidskrævende at addressere. Det at fjerne forhindringer varierer meget i Scrum Masterens dag og kan nemt ændre hvordan hans/hendes dag ser ud.

Udfyldning af rollen

Når vi overvejer Scrum Master rollen, så skal vi beslutte os for hvem der er bedst egnet til den, om rollen er et fuldtidsjob, og om det kan blive kombineret med andre Scrum og ikke-Scrum roller. Lad os gå i dybden med hver af disse.

Hvem bør være en Scrum Master?

Organisationer der er nye til Scrum vil ikke have folk i en rolle kaldet Scrum Master. Så hvor finder vi Scrum Masters? Fantastiske Scrum Masters kommer fra mange forskellige eksisterende roller. Nogle Scrum Masters er tidligere projektledere eller produktledere, selvom produktledere ofte er mere tilbøjelige til at skifte ind i rollen som product owner.

Andre Scrum Masters kommer fra udvikling, testing eller anden teknisk baggrund. Så længe et individ har karakteristikkerne som jeg nævnte tidligere og er villig til at tage ansvaret rollen bærer, så kan han eller hun være en effektiv Scrum Master.

Nogle organisationer mener, at det bør være tech lead eller dev lead, der bør være Scrum Master. Disse personer kan muligvis også være gode Scrum Masters, men det kan bestemt også være, at det ikke er det rigtige valg til rollen. Folk som er i en teknisk lederskabsrolle er der af en grund – de er teknisk meget gode til det de laver.

Scrum Masterens rolle er ikke en hvor niveauet af teknisk viden er udnyttet til det fulde potentiale. Når en teknisk leder laver Scrum Master arbejde, så vil de på nødvendig vis give mindre teknisk lederskab. At gøre dem til Scrum Master vil af den grund muligvis have en negativ effekt på det tekniske resultat. Jeg vil senere i dette indlæg adressere om en person fra udviklingsholdet på samme tid kan udfylde rollen som Scrum Master.

Funktionelle områdeledere eller ressourceledere kan også være succesfulde Scrum Masters, hvis de har evnerne til at gøre arbejdet. Det vil være bedst, hvis sådanne ledere ikke længere har ansvar over for folk, ikke mindst for medlemmer af deres Scrum Projektgrupper.

Da en Scrum Master ikke har noget form for leder-autoritet, så kan gruppemedlemmer være forvirret over om personen har sin Scrum Master eller lederhat på i et specifikt øjeblik. Det er bedst at undgå denne situation og ikke har gruppemedlemmer til at rapportere til Scrum Masteren. I nogle organisationer kan det dog være uundgåeligt, så her hander det om at lære hvordan man bedst kan håndtere interessekonflikter.

Er Scrum Master et fuldtidsjob?

Hver Scrum projektgruppe har en Scrum Master, men er det at være Scrum Master et fuldtidsjob. Muligvis ikke. En Scrum projektgruppe der har arbejdet sammen i længere perioder af tid og er blevet meget dygtige med Scrum kræver muligvis mindre coaching end en ny projektgruppe der består af folk, som aldrig har arbejdet sammen og er nye til Scrum.

Selvom Scrum Masteren måske skal bruge mindre tid med projektgruppen på daglig basis i takt med at projektgruppen bliver bedre, så forbliver Scrum Masterens rolle kritisk til at sikre succesen af Scrum i hele organisationen. Som regel, i takt med et projektgruppens behov for en Scrum Master bliver mindre, så vil behovet for Scrum Masterens fokus på bredere organisatoriske forhindringer og at være en change agent gennem organisationens værdikæde stige. 

I de fleste tilfælde, så beholder Scrum Masterens rolle en betydeligt mængde af tid nødvendig. I de tilfælde, hvor det ikke er et fuldtidsjov kan nogle kombinationer af roller finde sted.

Scrum Master kombineret med andre roller

Hvis kapaciteten tillader det og en enkelt person er både en talentfuld Scrum Master og udvikler, så kan personen muligvis tage begge roller. Men denne kombination kan lide af interessekonflikter, når en person prøver på at tage begge hatte på. For eksempel, hvad hvis personen i de kombineret roller har vigtige Scrum Master aktiviteter, som at fjerne forhindringer, og også har kritiske opgave-niveau arbejde at lave?

Da begge er vigtige, så vil det at gå på kompromis med hvilken af dem reducere Scrum projektgruppens effektivitet. Det at komplicere disse trade-offs skyldes, at forhindringer kan opstå uforudsigeligt og kan være meget tidskrævende at adressere. Det gør det endnu svære, at forudsige hvor meget tid en Scrum Master som gruppemedlem rent faktisk har til rådighed til at klare opgaver.

Der er dog en anden tilgang, som ofte er bedre. Hvis en Scrum Master virkelig har tilgængelig kapacitet, så er det i mange tilfælde en god ide at have denne person til at være Scrum Master for mere end en Scrum projektgruppe.

Det at blive en god Scrum Master kræver, at skaffe et værdifuldt, ikke-så-hyppigt sæt af evner. Her er det at foretrække, at en person som har disse evner deler dem med flere projektgrupper i stedet for at bruge tid på at lave ikke-Scrum-Master aktiviteter. Det er dog bare en anden måde at gøre det på. Jeg har set begge dele virke, så der er ikke noget rigtig eller forkert, men der kan dog være et rigtigt eller forkert svar i en specifik organisatorisk kontekst.

En kombination af roller der bestemt ikke er at foretrække er at have den samme person til både at være Scrum Master og product owner. En Scrum Master er coach for Scrum projektgruppen, hvilket betyder, at Scrum Masteren er Scrum coach for gruppens product owner. Det er svært, at være din egen coach.

Derudover, så har product owneren det fulde produkt autoritet og kan stille krav for projektgruppen. Scrum Masteren fungerer hyppigt som den balancerende agent mellem kravene af product owneren og behovene og evnerne af udviklingsholdet. At have product owneren og Scrum Masteren som den samme person vil tilføje forvirring, som nemt kan undgås.

Konklusion

I dette indlæg beskrev jeg Scrum Masterens rolle. Jeg fokuserede på Scrum Masterens ansvar som coach, servant leader, process autoritet, interference shield, impediment remover og change agent. Jeg diskuterede derefter hvordan Scrum Masteren bør have viden omkring Scrum, stille gode spørgsmål, tålmodigt vente på at projektgruppen løser deres problemer, samarbejde med alle, beskytte projektgruppen fra uønsket forstyrrelser og kommunikere på en tydelig og gennemsigtig måde.

Derefter beskrev jeg hvordan Scrum Masterens tid er allokeret på tværs af en sprint for at give en større værdsættelse af denne kritiske rolle. Jeg sluttede af med at diskutere hvem i organisationen der bør være Scrum Master, om det er eller ikke er en fuldtidsrolle, og hvordan Scrum Masterens rolle kan blive kombineret med andre Scrum roller.

Mest populære indlæg:

Picture of Mark Guldbrandsen
Mark Guldbrandsen
Certificeret projektleder med speciale i digitale projekter. Jeg deler her på bloggen mine erfaringer med projektledelse.
Følg os på LinkedIn her:

Download bøger og se webinar: