Training Within Industry: Hvad er TWI?

Training Within Industry, eller forkortet TWI, er en anerkendt og effektiv tilgang til arbejdsmetoder der er standardiserede, samt til at holde fast i kontinuerlige forbedringer. TWI bruges typisk i Lean miljøer, når der skal trænes viden og standard arbejdsmetoder fra en medarbejder til den næste.

Er du på udkig efter en god metode til at sikre og forbedre standardiserede arbejdsmetoder, så er Training Within Industry en oplagt metode med bredt empiri bag sig.

Introduktion til TWI – Training Within Industry

Så hvad er TWI helt konkret?

I denne artikel vil vi primært referere til metoden, som TWI. TWI er en forkortelse for Training Within Industry og er en teknik, metode og læringssystem, som er målrettet til ledere der har ansvar over en række medarbejdere. Det helt grundlæggende formål med TWI er, at give lederen en teknik til at effektivt vedligeholde den korrekte måde at arbejde på, samtidigt med at lederen kan skabe grundlaget for løbende forbedringer.

Dermed er metoden med til at sikre, at virksomheden følger sin standarder og producerer ensartet kvalitet, samtidigt med, at der løbende kan skabes forbedringer.

Hvad er effekten af TWI?

Det næste spørgsmål vil derefter være; hvorfor bruge TWI?

Der er naturligvis god grund til, at TWI er blevet en både anerkendt og populær metode, at bruge ude i erhvervslivet. Der skyldes, at metoden giver konkrete resultater og en direkte effekt på standardiserede arbejdsprocesser. Nogle af de primære effekter af TWI er:

 • Kvaliteten af arbejdet er ikke længere personafhængig –  Alle medarbejdere der er relevante for en given opgave kan udføre den på samme måde til samme kvalitet.
 • Produktiviteten bliver skruet godt op, da alle kan udføre de samme opgaver lige hurtigt. Det skyldes, at sidemandsoplæringen giver alle den samme viden og fremgangsmåder.
 • Derudover er der en stor økonomisk gevinst, da oplæringstiden af nye medarbejdere typisk vil blive markant reduceret.

Det er naturligvis forskelligt fra virksomhed til virksomheden hvad den helt konkrete effekt vil være. Erfaringer og studier viser dog, at man realistisk kan opnå effekter som:

 • Kvaliteten stiger med 25% (Færre fejl og reklamationer)
 • Produktiviteten stiger med 25%
 • Oplæringstiden halveres

Historien bag og udviklingen af TWI

Training Within Industry har en lang historie, som går helt tilbage til starten af det 19. århundrede. Her var det en Charles Allen, som udviklede systemet til skibsbygning. Første gang et omfattende TWI-program blev sat i gang, som man har data om, var dog under 2. verdenskrig, hvor den amerikanske regering satte gang i deres TWI system.

Under 2. verdenskrig eksploderede efterspørgslen for krigsmateriel og personer til militærtjeneste. Der skulles trænes mange nye medarbejdere og derudover kom ca. 6 millioner husmødre også ind på arbejdsmarkedet for første gang i deres liv. Derfor satte man gang i TWI systemet, som blev bygget på baggrund af Charles Allens koncept.

I programmet var det tre grundlæggende kvalifikationer, der var fokus på:

 • Evnen til at lede
 • Evnen til at optimere processer
 • Evnen til at instruere medarbejdere

I TWI er disse kvalifikationer splittet op i flere forskellige elementer.

De forskellige elementer af TWI

Der er flere forskellige elementer af et komplet TWI-system. 

Job Instruction (JI)

Job Instruction omhandler først og fremmest om hvordan arbejdet skal udføres. Her skal ledere og relevante medarbejdere trænes i hvordan de på bedst vis kan instruere deres kolleger, så de er i stand til at udføre deres arbejde sikkert, ensartet og korrekt.

Job Methods (JM)

Job Methods omhandler hvordan man kan forbedre standarder. Her skal ledere og relevante medarbejdere trænes i hvordan en metode kan forbedres, så der er mulighed for at producere flere produkter på samme tid – uden at bliver gå på kompromis med kvaliteten af produktet. Det handler altså om hvordan man kan udnytte materialer, maskiner og medarbejdere på optimal vis.

Job Relations (JR)

Job Relations omhandler hvordan man kan skabe relationer til mest muligt succes. Her skal ledere og relevante medarbejdere trænes i hvordan man gennem relationer kan være sikker på, at problemer angribes forebyggende og analytisk. På den måde bliver man i stand til at løse nye problemer på effektiv vis, samt at forhindre, at de opstår igen.

Job Problemsolving (JP) og Job Safety (JS)

Derudover indeholder TWI også Job Problemsolving og Job Safety, som dog anses for at være underpunkter, der er en del af de tre ovenstående punkter. Her handler det om træning i, at løse problemer, samt træning i at sikre optimal jobsikkerhed.

TWI til succesfuld implementering af Lean

Det er et meget normalt problem for produktionsvirksomheder, at de har svært ved at fastholde de forbedringer, som de har skabt i deres produktion. Her kan TWI være et meget effektivt redskab.

TWI er ved at blive meget populært i Danmark efter mange år, hvor det har været det absolut ypperste i USA. Det startede i 2001 i USA, hvor Bob Wrona og Patrick Graupp arrangerede en sammenslutning af mange forskellige virksomheder. Her tog Bob og Patrick virksomheder ind i et TWI træningsforløb, hvor de deltagende virksomheder opnåede så lovende resultater, at det hurtigt bredte sig til resten af USA.

I dag anvendes TWI dermed også af mange danske virksomheder, men størstedelen er stadig først ved at bevæge sig ind i TWI verdenen.

Formålet med et TWI kursus

Der er en lang række læringsmål med et godt TWI kursus. Det inkluderer bl.a.:

 • Job Instruction: Her vil du opleve hvordan en person på hurtig og effektiv vis kan lære, at udføre et helt nyt job på korrekt og sikker vis.
 • Job Relations: Her bliver du undervist i hvordan programmet lærer folk, at begrænse konflikter på arbejdspladsen, samt konkret hvordan man på systematisk vis kan løse konflikter.
 • Job Method: Her undervises du i, hvor man kan lære medarbejdere, at forbedre produktiviteten ved at udnytte virksomhedens tilgængelige ressourcer på optimal vis.
 • Dertil undervises du i, hvordan man kan bruge TWI til at undervise ledere og supervisorer i, at skabe daglige forbedringer.

Dertil vil TWI kurset helt konkret undervise dig i hvordan man kan implementere TWI i forbindelse med en Lean produktion, samt hvordan man kan sikre sig effekten af TWI principperne, inden man vælger dem ud på en stor skala.

Mest populære indlæg:

Picture of Mark Guldbrandsen
Mark Guldbrandsen
Certificeret projektleder med speciale i digitale projekter. Jeg deler her på bloggen mine erfaringer med projektledelse.
Følg os på LinkedIn her:

Download bøger og se webinar: