Hvad er 5s lean? Hvordan bruger man 5s lean?

5s lean, også kendt som 5s modellen, er et effektivt redskab til at skabe en arbejdsplads, der er ren og ordentlig. 5s lean består af de fem s’er: sorter, sæt i system, systematisk rengøring, standardiser og selvdisciplin. 

Det primære formål med at følge tankegangen bag 5s lean og de fem s’er er, at skabe en arbejdsplads, som er ordentlig og ren. Ved at følge denne metodiske fremgangsmåde kan man synliggøre anormaliteter og spild, samt minimere fejl og ulykker. Den effektive 5s model har gang på gang vist sig, at øge trivslen på arbejdspladser og at skabe respekt mellem medarbejdere.

5s lean er et af de bedst kendte redskaber i Lean værktøjskassen.

Hvad er formålet med 5s lean?

Ved at følge den effektive 5 s metode kan man skabe en arbejdsplads, som har en klar struktur og orden. En arbejdsplads, som er ryddelig og struktureret medfører flere forskellige fordele, herunder:

 1. Færre arbejdsulykker
 2. Medarbejderne udfører deres arbejde i bedre kvalitet
 3. Gensidig respekt mellem virksomheden og medarbejdere

Du kender det garanteret fra dit eget liv. Uanset om det er hjemme i privaten eller på din arbejdsplads, så skaber struktur og orden bare bedre vilkår for produktivitet og kvalitet. Med 5s lean kan man skabe denne struktur og orden, og dermed vilkårene for en produktiv og sikker arbejdsplads.

Hvad er de fem s’er?

5s lean hedder “5s” af den simple årsag, at 5s metoden består af 5 punkter, der alle starter med s. Det er de følgende punkter, der også er kendt som “de fem s’er”:

 1. Sorter
 2. Sæt i system
 3. Systematisk rengøring og orden
 4. Standardiser
 5. Selvdisciplin

5s model: Hvilke typer virksomheder bruger den?

Selvom 5s lean bestemt kan bruges til fysiske produktionsområder, så er modellen ikke kun tiltænkt disse typer afdelinger. Modellen kan bruges i stort set alle typer afdelinger.

Et eksempel kan være Toyota, som er stor fortaler for 5s lean. De bruger de fem s’er på tværs af virksomheden – også til psykiske arbejdssituationer. Er der f.eks. en dårlig stemning blandt medarbejderne i en afdeling, så er dette område urent. 

Hvad kan man opnå med de fem s’er?

Følger man metoden bag 5s lean og de fem s’er kan man opnå mange forskellige fordele. Her er en række eksempler:

 • Forbedret produktivitet
 • Forbedret opgaveløsning kvalitet
 • Forbedret sikkerhed
 • Forbedret motivation og trivsel
 • Renere og bedre struktureret områder
 • Mere plads på arbejdspladsen
 • Arbejdsprocesserne effektiviseres
 • Synliggørelse af anormaliteter og spild
 • Mindre spildtid

Guide: 5s modellen

Sortering

Det første s i 5s lean er “Sortering”. Her handler det om, at alt fysisk udstyr og materiel skal sorteres efter hvad der bruges og ikke bruges. Det der ikke bruges skal smides væk. Det der bruges skal deles op i de følgende tre kategorier:

 • Lav: Bruges kun sjældent
 • Mellem: Bruges på månedlig basis
 • Høj: Bruges ugentligt eller dagligt

Sæt i system

Under andet s, som er “Sæt i system”, skal alt udstyr og materiel organiseres. Først og fremmest skal den rigtige placering og funktionen være kendt af alle medarbejdere. Herefter skal det placeres et sted, hvor det er nemt at hente, bruge og returnere. Jo højere anvendelsesfrekvensen er, jo tættere på det relevante arbejdsområde skal det opbevares – og omvendt.

Ideen er, at det skal være visuelt synligt, hvor det forskellige materiel og udstyr har sin plads. Dette kan opnås med farvekodning af lokalitet og udstyr. Det gør det nemt, at returnere og synliggøre, når noget mangler. Alt materiel og udstyr, som sikkerhedsudstyr og brandslukningsudstyr, skal være nemt at finde og meget synligt.

Systematisk rengøring og orden

Formålet med det tredje s “Systematisk rengøring og orden” i 5s modellen er, at holde struktur og orden på arbejdspladsen. Følger man ikke dette skridt, så kan arbejdspladsen hurtigt ende i kaos-tilstand, hvor medarbejdere spilder unødvendig tid på at finde udstyr og materiel.

For at holde orden og struktur på arbejdspladsen kræver 5s lean en systematisk tilgang, hvor bl.a. rengøringsrutinen på arbejdspladsen bruges som løbende undersøgelser af tilstanden.

Standardiser

Det fjerde s “Standardiser” går ud på, at der skal defineres standarder, så alle har en fælles forståelse for virksomhedens retningslinjer. Alt fra dokumenter i IT-systemet til udstyr på lageret skal have en skarp placering, hvor ingen er i tvivl om hvad der er den korrekte placering.

Formålet er altså, at skabe standarder, der er så tydelige, at alle ved hvor de forskellige ting skal være. 

Selvdisciplin

For at 5s lean projektledelse virker og i kan opnå succes med de fem s’er, så viser alt erfaring, at det er vigtigt, at medarbejderne engageres i arbejdet. Der skal laves en klar arbejdsfordeling og reglerne for vedligeholdelse skal defineres meget tydeligt. 

Medarbejderne skal gennemføre uddannelser og træning – både nye medarbejdere, men specielt også ældre ansatte, som måske har været vant til, at der er rodet på arbejdspladsen. 

5s lean Eksempel: 4 målepunkter

Her er et eksempel på 4 målepunkter, som kan bruges til 5s lean. De bør dog naturligvis tilpasses efter behov.

Sikkerhed

 • Placering af sikkerhedsudstyr og førstehjælp
 • Kendskab til sikkerhedsudstyr
 • Efterladte farer på gulv og gange
 • Mærkning af farlige væsker

Arbejdspladser

 • Er udstyr og materiel afmærket
 • Er udstyr og materiel på afmærkede pladser
 • Er der overflødige genstande
 • Overordnet renlighed og orden

Gulv

 • Er der gule streger på gulv
 • Respekteres disse gule streger
 • Er kasser, stole, osv., på deres korrekte pladser

Rengøringsartikler

 • Er alle rengøringsartikler til stede
 • Mærkning af forskellige væsker
 • Er alt rengøringsudstyr klar til at blive brugt

Ideen med disse målepunkter er, at man kan bruge dem som en tjekliste, når man undersøger om arbejdspladsen lever op til de 5s lean principper, som man har sat i virksomheden. De forskellige målepunkter skal naturligvis tilpasses til jeres virksomhed.

Det vil f.eks. sige, at hvis ikke der er nogle farlige væsker på jeres arbejdsplads, så giver punktet “mærkning af farlige væsker” ikke mening for jer, at have med på jeres tjekliste. Ideen er, at man kan lave en grundig 5s tjekliste, som rengøringspersonalet eller en leder kan bruge, når arbejdspladsen skal undersøges for om der er orden og struktur på arbejdspladsen.

Konklusion: 5s lean og de fem s’er

5s lean er en effektiv og praktisk model, som kan bruges til at holde arbejdspladsen struktureret og renlig. Ved hjælp af de fem s’er er det muligt, at sikre, at der er orden på arbejdspladsen. Denne orden gør det muligt for medarbejderne, at opnå optimal produktivitet, samt at arbejde i sikre omgivelser, hvor risikoen for arbejdsulykker er minimeret.

Mest populære indlæg:

Picture of Mark Guldbrandsen
Mark Guldbrandsen
Certificeret projektleder med speciale i digitale projekter. Jeg deler her på bloggen mine erfaringer med projektledelse.
Følg os på LinkedIn her:

Download bøger og se webinar: