Lean principper – 5 principper i lean thinking

I dette indlæg skal vi kigge nærmere hvad lean er. Det spørgmål har jeg fået en del gange, så i dette indlæg vil jeg lige give et overblik over de 5 lean principper, og hvad de står for.

De 5 lean-principper er:

 1. Identificere kundeværdien
 2. Kortlæg værdistrømmen
 3. Skab flow
 4. Træk i stedet for at skubbe
 5. Søg efter perfektion

Lad os se nærmere på hvert af disse principper.

Identificer kundens værdi

Det første skridt i enhver lean proces er at identificere kundeværdien. Hvad er det, som kunden ønsker eller har brug for? Med andre ord, hvilken værdi forsøger vi at skabe for kunden? Når vi ved dette, kan vi begynde at kortlægge værdistrømmen.

Kortlægning af værdistrømmen

Det næste skridt er at kortlægge værdistrømmen. Det betyder at identificere alle trin i processen, som er nødvendige for at skabe kundeværdi. For hvert trin skal vi spørge os selv: Er det virkelig nødvendigt? Er der en bedre måde at gøre dette på?

Skabelse af flow

Når vi har identificeret og kortlagt værdistrømmen, er det næste skridt at skabe flow. Det betyder, at vi skal sikre, at hvert trin i processen flyder gnidningsløst over i den næste. Der må med andre ord ikke være nogen flaskehalse eller forsinkelser.

Træk i stedet for at skubbe

I en traditionel fremstillingsproces startes produktionen, selv om der ikke er nogen kundeefterspørgsel efter produktet. Dette kaldes et push-system. I et pull-system starter produktionen derimod først, når der er en reel efterspørgsel fra kunderne . Dette bidrager til at undgå overproduktion og spild.

Søgning efter forbedring

Det sidste princip er at søge forbedring. Det betyder ikke, at vi skal stræbe efter perfektion i hver eneste ting, vi gør. Det betyder snarere, at vi altid skal søge efter måder at forbedre vores proces og eliminere spild på.

Fordele ved at bruge lean principperne

Der er mange fordele ved at bruge lean principperne til dine projekter, herunder er der nogle eksempler:

 1. Øget effektivitet i projektet
 2. Reduceret spild
 3. Forbedret kvalitet
 4. Større fleksibilitet
 5. Forbedret kundetilfredshed
 6. Øget rentabilitet i projektet

Bør de fem principper anvendes i rækkefølge?

Det er vigtigt at anvende principperne i Lean Thinking i orden for at sikre, at du skaber værdi for kunderne og ikke spilder tid og ressourcer på aktiviteter, der ikke skaber værdi.

Det første princip i Lean Thinking er at identificere, hvad der skaber værdi for kunderne. Dette er vigtigt for at sikre, at du fokuserer på de rigtige aktiviteter. Hvis du gør ikke ved, hvad der skaber værdi for kunderne, kan du spilde tid og ressourcer på aktiviteter, der ikke skaber værdi.

Det andet princip i Lean Thinking er at identificere værdikæden. Værdikæden er den rækkefølge af aktiviteter, der er nødvendige for at skabe et produkt eller en tjenesteydelse. Ved at identificere værdikæden kan du fokusere på de aktiviteter, der skaber værdi for kunder.

Det tredje princip i Lean Thinking er at fjerne spild. Spild er alt det, der ikke skaber værdi for kunderne. Ved at eliminere spild kan du fokusere på de aktiviteter, der skaber værdi for kunderne.

Det fjerde princip i Lean Thinking er at maksimere kundeværdien. Kundeværdi er forholdet mellem de fordele, som kunden modtager, og de omkostninger, der er afholdt af kunden. Ved at maksimere kundeværdien kan du sikre, at kunderne er villige til at betale mere for dine produkter og tjenester.

Det femte princip i Lean Thinking er løbende forbedringer. Kontinuerlig forbedring er en proces, hvor man løbende foretager små forbedringer i den måde, man gør tingene på. Ved at forbedre dig løbende kan du sikre, at du altid skaber værdi for kunderne.

Så, som du kan se er det ikke så let at springe nogle skridt over, eller tage det i en anden rækkefølge end den listet her. Du kan godt gøre det, men du vil miste mange af fordelene nævnt ovenfor.

Forhåbentlig giver dette dig en bedre forståelse af hvad lean er og de 5 principper for lean-tænkning. Som du kan se, handler lean om at skabe værdi for kunden og eliminere spild. Hvis du kan holde dig disse principper for øje, vil du være godt på vej til at blive en mere lean organisation.

Mest populære indlæg:

Picture of Mark Guldbrandsen
Mark Guldbrandsen
Certificeret projektleder med speciale i digitale projekter. Jeg deler her på bloggen mine erfaringer med projektledelse.
Følg os på LinkedIn her:

Download bøger og se webinar: