Hvad er teknisk gæld i digital udvikling?

I dette indlæg skal vi kigge nærmere på begrebet teknisk gæld. Det er et rigtig vigtigt begreb at kende, da det kan spare dig en masse tid og penge på den lange bane. Teknisk gæld opstår, når du tager genveje i udviklingsprocessen for at spare tid eller penge. Disse genveje kan være alt fra at bruge forældet eller uoptimeret kode til ikke at teste din kode grundigt, før du lancerer den. Problemet med at tage disse genveje er, at de ofte skaber problemer senere hen, som kan være meget dyre og tidskrævende at fix. Det er det, der er kendt som teknisk gæld.

Teknisk gæld kan være en god eller dårlig ting, afhængigt af hvordan den bruges. Hvis du bruger den til at spare tid på kort sigt og planlægger at løse problemerne senere, kan det være en god strategi. Men hvis du blot tager genveje uden nogen hensigt at løse problemerne nogensinde, kan det hurtigt blive en stor byrde.

Den bedste måde at undgå teknisk gæld på er ved at planlægge forud og være opmærksom på de genveje, du tager. Hvis du kan undgå at tage genveje, som senere vil skabe problemer, sparer du dig selv for en masse tid og penge i det lange løb.

Hvad er konsekvenserne af teknisk gæld?

Hvis der ikke tages hånd om teknisk gæld, kan det få alvorlige konsekvenser. Den mest indlysende konsekvens er en stigning i udviklingsomkostningerne. Efterhånden som koden bliver mere kompleks og vanskeligere at vedligeholde, vokser den tid og indsats, der kræves for at foretage ændringer, eksponentielt.

Dette kan resultere i forsinkelser i udgivelserne, forspildte muligheder og mindre kundetilfredshed. Desuden kan teknisk gæld føre til “kodeforrådnelse”, hvor kodebasen forringes med tiden og bliver stadig vanskeligere at arbejde med. Dette kan i sidste ende føre til, at et projekt går helt i vasken.

En anden konsekvens af teknisk gæld er, at den kan begrænse en organisations evne til at tilpasse sig og ændre sig. Efterhånden som koden bliver mere kompliceret, bliver det sværere at foretage ændringer hurtigt og nemt.

Dette kan gøre det vanskeligt at reagere på markedsændringer eller udnytte nye muligheder. Desuden kan teknisk gæld føre til et tab af fokus på projektets forretningsmål, da udviklerne bliver mere optaget af at vedligeholde koden end af at levere værdi til kunden.

Hvordan kan man håndtere teknisk gæld i projekter?

Der er en række måder at håndtere teknisk gæld på. Den mest indlysende er simpelthen at betale den af ved at investere tid og ressourcer i refaktorisering af koden og forenkling af designet. Dette kan være en vanskelig beslutning for organisationer, da det kan betyde, at man på kort sigt må udskyde funktioner eller funktionalitet for at opnå langsigtede fordele.

Teknisk gæld beskrives ofte som en “skjult omkostning” ved software udvikling. Det er vigtigt at være opmærksom på teknisk gæld og dens potentielle virkninger på et projekt for at kunne træffe informerede beslutninger om, hvornår og hvordan den skal håndteres.

Der er en række faktorer, der skal tages i betragtning, når man beslutter, om man skal refaktorisere kode eller ej:

  • Problemernes alvorlighed: Hvor meget vil problemerne påvirke softwarens funktion?
  • Sandsynligheden for, at problemerne bliver løst: Er det sandsynligt, at problemerne vil blive løst i den nærmeste fremtid?
  • Omkostningerne ved at løse problemerne: Hvor meget tid og kræfter vil det kræve at løse problemerne?
  • Fordelene ved at løse problemerne: Hvor meget vil softwaren blive forbedret som følge af refaktoriseringen?

Organisation bør også være opmærksomme på de risici, der er forbundet med ikke at håndtere teknisk gæld. Hvis teknisk gæld ikke håndteres effektivt, kan det føre til software, der er vanskelig at vedligeholde og udvikle, og som i sidste ende måske skal skrives om fra bunden. Dette kan være en dyr og tidskrævende proces.

Når du skal beslutte, om du skal refaktorisere kode eller ej, er det vigtigt at afveje omkostninger og fordele ved at gøre det. I nogle tilfælde kan det være mere fordelagtigt at investere tid og ressourcer i refaktorisering nu for at undgå større problemer senere hen. I andre tilfælde kan det være mere effektivt at vente med at tage fat på problemet, indtil softwaren er mindre kompleks og lettere at forstå.

Teknisk gæld er en nødvendig del af softwareudviklingen. Det er vigtigt at være opmærksom på dens potentielle indvirkning på et projekt og at træffe informerede beslutninger om, hvornår og hvordan den skal håndteres.

Rentes rente inden for teknisk gæld

En af de vigtigste grund til at man skal have fokus på teknisk gæld er rentes rente princippet. Det betyder kort sagt at den ekstra omkostning som din nuværende tekniske gæld koster dig i tid og penge, vil højst sandsynligt øge kompleksiteten af løsningen, og derved øge din tekniske gæld endnu mere.

Dette kaldes ofte for “sneboldeffekten” af teknisk gæld, og det kan have en stor indvirkning på din organisation, hvis det ikke bliver kontrolleret. Derfor er det så vigtigt at fokusere på at reducere din tekniske gæld så meget som muligt.

Der er et par måder at gøre dette på, men en af de mest effektive er for at sikre, at du betaler din gæld ned så hurtigt som muligt. Det betyder, at du skal identificere de områder, hvor din tekniske gæld er høj, og arbejde på at reducere den. I nogle tilfælde kan det betyde refaktorering af kode eller omdesign af dele af dit system. I andre tilfælde kan det betyde, at du blot skal forbedre dokumentationen eller skrive flere tests.

Uanset hvad der er tilfældet kan være, er det vigtigste at fokusere på at reducere din tekniske gæld så meget som muligt. På den måde sparer du tid og penge i det lange løb, og du kan undgå sneboldeffekten af stigende kompleksitet.

I sidste ende er det vigtigt at huske, at teknisk gæld kan undgås og håndteres. Ved at indtage en proaktiv tilgang til softwareudvikling kan du forebygge mange af de negative konsekvenser, der er forbundet med teknisk gæld. Og hvis du alligevel befinder dig i en situation, hvor teknisk gæld er uundgåelig, skal du huske, at der er måder at forvalte og betale gælden hurtigt og effektivt ned.

Mest populære indlæg:

Picture of Mark Guldbrandsen
Mark Guldbrandsen
Certificeret projektleder med speciale i digitale projekter. Jeg deler her på bloggen mine erfaringer med projektledelse.
Følg os på LinkedIn her:

Download bøger og se webinar: