Hvad er Refactoring i digitale projekter?

Refactoring er en proces, hvor man forbedrer designet af eksisterende kode. Det er en teknik til omstrukturering af software ved at ændre dens interne struktur uden at ændre dens eksterne adfærd.

Hovedformålet med refaktorering er at gøre koden mere læsbar og vedligeholdelsesvenlig uden at påvirke dens funktionalitet. Fordelene ved refactoring omfatter forbedret kodekvalitet, reduceret kompleksitet og forbedret produktivitet hos udviklerne.

Refactoring kan udføres manuelt eller ved hjælp af automatiserede værktøjer. Det anses dog generelt for at være en bedste praksis at udføre det manuelt, så udviklerne bedre kan forstå koden og lettere foretage de nødvendige ændringer.

Hvornår skal du refaktorere?

Der findes ingen faste regler for, hvornår man skal refaktorisere kode. Der er dog nogle generelle retningslinjer, der kan hjælpe til hvornår det giver mening at gøre det:

 1. Når koden ikke er let at forstå eller vedligeholde
 2. Når det er vanskeligt eller fejlbehæftet at foretage ændringer i koden
 3. Når koden ikke er veludformet
 4. Når nye funktioner eller ændringer kræver betydelige ændringer af den eksisterende kode
 5. Når der er overlapning af kode eller funktionalitet

Hvordan refaktoriserer man kode?

Der er mange forskellige måder at refaktorisere kode på, og hvilken tilgang du vælger afhænger af den specifikke situation. Der er dog nogle generelle trin, der kan følges, når du udfører en refaktorisering:

 1. Identificer det problemområde i koden, der skal forbedres.
 2. Forstå den eksisterende kode og hvordan det fungerer.
 3. Lav en plan for, hvordan koden skal forbedres.
 4. Udfør refaktoriseringen og test koden for at sikre, at den stadig fungerer som forventet.
 5. Gentag trin 1-4 efter behov, indtil koden opfylder dine standarder for kvalitet og vedligeholdbarhed.

Hvad er nogle almindelige refactorings?

Der er mange forskellige typer refaktoriseringer, der kan udføres, men nogle af de mest almindelige omfatter bl.a:

 1. Extract Method: Denne refaktorisering udtrækker et afsnit af koden til en ny metode. Dette er nyttigt, når du har dubleret kode, eller når et afsnit af koden er for langt og komplekst.
 2. Omdøb variabel: Denne refaktorisering omdøber en variablen, så den bliver mere klar og præcis. Dette kan være nyttigt, når en variabel har et generisk navn, eller når navnet ikke præcist afspejler dens formål.
 3. Uddragsklasse: Denne refaktorisering udtrækker en gruppe af relaterede funktioner til en ny klasse. Dette kan være nyttigt, når en klasse er blevet for stor, eller når du ønsker at forbedre modulariteten i din kode.
 4. Inline-metode: Denne refaktorisering erstatter kald til en metode med metodens kode. Dette kan være nyttigt, når en metode er for lille eller enkel til at retfærdiggøre sin egen separate definition.

Refactoring er en vigtig proces i ekstrem programmering og kan være med til at forbedre kvaliteten og vedligeholdelsen af din kode. Ved at følge ovenstående trin kan du sikre dig, at din kode er let at forstå og ændre, og at den opfylder dine kvalitetsstandarder.

Mest populære indlæg:

Picture of Mark Guldbrandsen
Mark Guldbrandsen
Certificeret projektleder med speciale i digitale projekter. Jeg deler her på bloggen mine erfaringer med projektledelse.
Følg os på LinkedIn her:

Download bøger og se webinar: