Sådan beregner du din ROI på dine projekter

Du har sikkert hørt om udtrykkene “ROI” eller “Return on Investment” før, men hvad betyder det egentlig? Kort sagt er ROI et mål for, hvor mange penge du tjener (eller taber) på en given investering.

For at beregne din ROI tager du simpelthen det samlede beløb, du har tjent på en investering, og dividerer det med det samlede beløb, du har investeret i den pågældende investering. Så hvis du investerede 100 USD i en aktie, og den steg 10 USD i værdi, ville din ROI være 10 %.

Selvfølgelig er det ikke altid så enkelt at beregne din ROI. Hvis du f.eks. investerer i et projekt, skal du tage højde rigtig mange andre ting, så som projektets pris, eventuelle løbende udgifter, ændringer til medarbejder antallet, eventuelt øget salg, eller eventuelt en omkostningsreducering.

Som du kan se, er der mange variabler at tage hensyn til! Men når du først har alle de nødvendige oplysninger, er det en forholdsvis enkel proces at beregne din ROI.

Der er flere forskellige måder, hvorpå man kan beregne ROI for et projekt. Den enkleste og mest almindelige måde at gøre det på, er ved hjælp af følgende formel:

ROI = (nettofortjeneste eller nettobesparelse / investering) x 100

For at beregne ROI skal du først finde ud af, hvor meget penge du har tjent på dit projekt. Nettofortjenesten er det beløb, du har tjent på dit projekt, minus alle dine udgifter. Når du har fundet nettofortjenesten, skal du dividere den med din investering. Derefter ganger du resultatet med 100 for at få ROI i procent.

Lad os se på et eksempel:

Hvis du investerer 1.000 USD i et projekt, og du tjener 2.000 USD i nettofortjeneste, vil din ROI være ((2.000-1.000)/1.000) x 100 = 100 %.

Hvis du derimod kun tjener 1.500 USD i nettofortjeneste, vil din ROI være ((1.500-1.000)/1.000) x 100 = 50 %.

Som du kan se, er det meget vigtig for at sikre, at dit projekt genererer tilstrækkelig profit. Ellers vil din ROI være lav, og du får måske ikke din investering tilbage.

Tips til at øge ROI for dine projekter

Nu hvor du ved, hvordan du beregner din ROI, får du her nogle tips, der kan hjælpe dig med at øge ROI’en af dine projekter:

Sørg for, at du har et klart mål for øje

Før du starter et projekt, er det vigtigt at have et klart mål for øje. Hvad ønsker du at opnå med dette projekt? Når du har et mål, kan du derefter finde ud af, hvilke målinger du skal følge for at måle din succes.

Lav din research

Sørg for at lave din research, før du går i gang med et projekt. Dette omfatter forståelse af dit målmarked, dine konkurrenter og hvilke tendenser der sker i din branche. Ved at lave din research kan du sikre dig, at dit projekt er relevant og har større chance for at lykkes.

Udarbejd et realistisk budget

Det er vigtigt at udarbejde et realistisk budget for dit projekt. Det vil hjælpe dig med at holde styr på dine udgifter og sikre, at du ikke bruger for mange penge. Det er også en god idé at have en fond til uforudsete udgifter, hvis der skulle opstå uforudsete udgifter.

Hold styr på dine fremskridt

I løbet af projektet er det vigtigt at holde styr på dine fremskridt. Det vil hjælpe dig med at se, om du er på rette vej til at nå dine mål. Det kan også hjælpe dig med at identificere områder, hvor du har brug for at foretage ændringer.

Gennemgå dine resultater

Når projektet er afsluttet, er det vigtigt at gennemgå dine resultater. Det vil hjælpe dig med at forstå, hvad der gik godt, og hvad der ikke gik så godt. Det vil giver dig også en chance for at lære af dine fejl og forbedre din ROI for fremtidige projekter.

Ved at følge disse tips kan du være med til at sikre, at dine projekter får en højere ROI. Husk, at hvert projekt er forskelligt, så det er vigtigt at skræddersy din tilgang til hvert enkelt projekt. Og hvis du ikke er sikker på, hvor du skal starte, kan du søge professionel rådgivning for at få mest muligt ud af din investering.

Vil du gerne vide mere om ROI, og hvordan du kan øge ROI af dine projekter? Så tjek vores kursus, hvordan du beregner ROI for dine projekter. Dette kursus vil lære dig alt, hvad du har brug for at vide om ROI, herunder hvordan du beregner den, og hvordan du kan bruge den til at træffe bedre beslutninger for din virksomhed.

Hvad er en god ROI for et projekt?

Der er ikke noget enkelt svar på dette spørgsmål, da hvert projekt er forskelligt. Et godt udgangspunkt er dog at sigte efter en ROI på mindst 10 %. Det betyder, at for hver 1 USD, du investerer i et projekt, skal du tjene mindst 1,10 USD tilbage.

Ofte vil en ROI på 100 % være svær at opnå, især hvis du investerer i et risikabelt projekt. Derfor er det ikke ualmindeligt, at mange virksomheder sigter efter en ROI på 20-30 % eller endnu højere.

Når du beregner ROI for dit projekt, er det vigtigt at have realistiske forventninger. Hvis du forventer en ROI på 100 % eller mere, kan du risikere at blive skuffet, hvis du ikke når dette mål. Det er bedre at sætte et mere beskedent mål og overraske positivt, end at sætte et højere mål og risikere at blive skuffet.

Brug ROI til at træffe bedre beslutninger om dine projekter

ROI er et vigtigt mål at følge, når du vurderer og investerer i nye projekter. ROI kan hjælpe dig med at afgøre, om det er det rigtige tidspunkt at investere i et bestemt projekt. Det kan også hjælpe dig med at finde ud af, om du skal fortsætte med et givent projekt eller stoppe det.

Derudover kan ROI også bruges til at sammenligne forskellige projekter. Hvis du er i tvivl om, hvilket projekt du skal investere i, kan du bruge ROI til at sammenligne de to projekter. På den måde kan du finde ud af, hvilket af de to projekter der giver dig den bedste chance for at tjene penge.

Hvad er en cost-benefit ratio (CBR)?

Et cost-benefit-forhold (CBR) er et mål, der måler et projekts finansielle levedygtighed. Den beregnes ved at dividere fordelene ved et projekt med omkostningerne. Hvis CBR er større end 1, er projektet økonomisk levedygtigt. Hvis et projekt f.eks. har fordele på 100 USD og omkostninger på 80 USD, vil CBR være 1,25 (100 USD/80 USD). Det betyder, at for hver dollar, der bruges på projektet, vil virksomheden tjene yderligere 25 cent

CBR kan bruges til at sammenligne forskellige projekter. Den bruges ofte sammen med andre målinger såsom investeringsafkast (ROI) og nettonutidsværdi (NPV)

Hvad er en Return on Investment (ROI)?

Et investeringsafkast (ROI) er et mål for rentabiliteten af en investering. Den beregnes ved at dividere fordelene ved en investering med omkostningerne. Hvis en investering f.eks. har fordele på 100 USD og omkostninger på 80 USD, er ROI 25 % (100 USD/80 USD). Det betyder, at for hver dollar, der bruges på projektet, tjener virksomheden yderligere 25 cent

ROI kan bruges til at sammenligne forskellige projekter. Den anvendes ofte sammen med andre mål som f.eks. cost-benefit ratio (CBR) og nettonutidsværdi (NPV)

Hvad er et projekts tilbagebetalingstid (PBP)?

En projekttilbagebetalingstid (PBP) er et mål for den tid, det tager for en investering at generere tilstrækkelig cashflow til at dække omkostningerne. Tilbagebetalingstiden beregnes ved at dividere den samlede omkostninger ved en investering med den årlige pengestrøm. Hvis en investering f.eks. har omkostninger på 100 $ og genererer et årligt cashflow på 50 $, er tilbagebetalingstiden 2 år (100 $/50 $).

PBP kan bruges til at sammenligne forskellige projekter. Den anvendes ofte sammen med andre mål som f.eks. cost-benefit ratio (CBR) og intern rente (IRR)

Du kan bruge CBR, ROI og PBP til at sammenligne forskellige projekter og træffe beslutninger om, hvilket projekt du skal investere i.

Mest populære indlæg:

Picture of Mark Guldbrandsen
Mark Guldbrandsen
Certificeret projektleder med speciale i digitale projekter. Jeg deler her på bloggen mine erfaringer med projektledelse.
Følg os på LinkedIn her:

Download bøger og se webinar: