Hvad er et Acceptance criteria? Få forklaringen her!

Et Acceptance criteria er en specifik, målbar betingelse, der angiver, om en user story er blevet opfyldt. Med andre ord bruges det til at afgøre, om en funktion eller funktionalitet er færdiggjort

Der er generelt tre typer acceptkriterier

 • Funktionelle kriterier, som beskriver funktionaliteten af funktionen i detaljer
 • Ikke-funktionelle kriterier, som beskriver funktionens kvalitetsstandarder, og
 • Forretningskriterier, som beskriver de betingelser, under hvilke forretningen vil godkende funktionen

Acceptkriterier er vigtige, fordi de er med til at sikre, at alle interessenter er enige om, hvad der skal leveres, for at en brugerhistorie kan betragtes som færdig. Uden klare acceptkriterier er der risiko for misforståelser og uenighed senere hen. Det kan være en udfordring at skrive gode godkendelseskriterier, men der er nogle få tips, der kan hjælpe:

 1. Vær så specifik som muligt
 2. Brug et målbart sprog/mål så man ved om det er opfyldt
 3. Skriv ud fra brugerens perspektiv
 4. Medtag betingelser for, hvornår opgaven vil blive betragtet som færdig
 5. Sørg for, at alle interessenter er enige om acceptkriterierne

Hvis du følger disse tips, kan du skrive effektive acceptkriterier, der sikrer, at alle er enige om, hvad der skal leveres, for at en user story kan betragtes som afsluttet.

Hvem bruger acceptkriterier? 

Der findes et par forskellige typer af acceptkriterier. De anvendes hver især til forskellige formål og af forskellige typer personer.

 • Brugeracceptkriterier anvendes af de faktiske brugere af systemet eller produktet. De er med til at sikre, at systemet eller produktet opfylder deres behov og er let at bruge.
 • Funktionelle acceptkriterier anvendes af udviklere og testere. De er med til at sikre, at systemet eller produktet opfylder alle de nødvendige funktionelle krav
 • Ikke-funktionelle acceptkriterier anvendes af arkitekter og systemadministratorer. De er med til at sikre, at systemet eller produktet er skalerbart, sikkert og har en god ydeevne.

Så som du kan se, bruges acceptkriterier af mange forskellige mennesker til forskellige formål. De er en vigtig del af arbejdet med at sikre, at et system eller produkt opfylder alle de nødvendige krav.

Mest populære indlæg:

Picture of Mark Guldbrandsen
Mark Guldbrandsen
Certificeret projektleder med speciale i digitale projekter. Jeg deler her på bloggen mine erfaringer med projektledelse.
Følg os på LinkedIn her:

Download bøger og se webinar: