Hvad betyder Definition of Done?

Definition of Done, forkortet DoD, henviser til de kriterier der skal være opfyldt for at en opgave kan anses for fuldendt. Definition of Done er særligt udbredt i agil udvikling og projekter hvor leverancerne er hyppige.

I mange projekter vil der være diskussioner omkring hvornår et projekt egentlig kan anses for færdigt. Med Definition of Done har man mulighed for at skabe en tjekliste over de krav der skal være opfyldt for at kunne sige at et projekt er færdigt.

Definition of Done skaber altså klarhed over forventningerne til det færdige produkt.

Det er vigtigt at have Definition of Done fordi:

– Det giver klarhed over hvad der skal ske i et projekt.

– Det sikrer at alle parter har den samme forståelse af det færdige produkt.

– Det mindsker risikoen for misforståelser og dermed fejl i produktet.

En Definition of Done kan for eksempel se sådan her ud:

– Produktet/the artefact is completed and meets all the requirements.

– All tests (unit, integration, acceptance) have been run successfully with no failures.

– The code compiles correctly without any errors or warnings.

– The product is deployed in a test environment.

– Any relevant documentation has been updated (e.g requirement specifications, user manual, installation guides etc).

En Definition of Done bør altid være konkret og til at overskue for alle parter i et projekt. Den skal endvidere tage højde for de ressourcer og kompetencer der er til rådighed.

Det er ofte Definition of Done sammen med User Storys der bruges til at afgrænse arbejdsopgaverne i et Scrum projekt. Definition of Done giver altså klarhed over de krav der skal være opfyldt for at en user story kan anses for fuldført. Definition of Done skal ses som et supplement til User Storys og ikke erstatte dem.

Man må ikke ændre Definition of done på en user story, så snart at den er planlagt i et igangværende sprint. Der skal den forblive den samme under hele sprintet.

En Definition of Done bør derfor altid være konkret og til at overskue for alle parter i et projekt. Den skal endvidere tage højde for de ressourcer og kompetencer der er til rådighed. Definition of Done bør også være fleksibel så den kan tilpasses et eventuelt skiftende behov undervejs i et projekt.

Definition of Done er med til at skabe klarhed over hvad der skal ske i et projekt, og det sikre at alle parter har den samme forståelse af det færdige produkt og mindske risikoen for misforståelser og dermed fejl i produktet.

Mest populære indlæg:

Picture of Mark Guldbrandsen
Mark Guldbrandsen
Certificeret projektleder med speciale i digitale projekter. Jeg deler her på bloggen mine erfaringer med projektledelse.
Følg os på LinkedIn her:

Download bøger og se webinar: