Hvad er Definition of ready i user stories?

Når en produktejer eller interessent opretter en user story, har han/hun typisk en god idé om, hvad historien skal opnå. Men for at sikre, at opgaven rent faktisk kan gennemføres af udviklingsteamet, skal den forfines og præciseres. Det er her, definition of ready kommer ind i billedet.

Definition of ready er et sæt kriterier, der skal være opfyldt, før en user story kan betragtes som “klar” til udvikling.

Dette kan omfatte ting som at have defineret acceptkriterier, sikre, at alle nødvendige interessenter har sagt god for opgaven, og sikre, at der ikke er nogen tekniske hindringer, der kan forhindre historien i at blive færdiggjort.

Sikring af, at user stories er veldefinerede og “klar”, før udviklingen begynder, kan være med til at undgå unødvendige forsinkelser og frustrationer senere hen.

Det er også med til at sikre, at udviklingsteamet forstår opgaven fuldt ud og rent faktisk kan udføre den inden for den aftalte tidsramme.

Det er især brugt i større organisationer hvor der er klar rammer og processer for den måde tingene skal køre på.

Der er tit godkendelsesprocesser og faste trin alle projekter eller dele af projekter skal igennem inden de kan lanceres.

Det er i sådan tilfælde at man introducere et difinition of ready, så man sikrer at alle disse ting er på plads allerede inden man starter arbejdet, og derfor ikke skal stoppe op midtvejs, fordi man ikke lige havde det hele klar fra en start.

Men rykker derfor mere arbejde til analysefasen, for at at spare den senere i projektet.

Hvad sker der, hvis du ikke har en definition af “klar”?

Hvis du starter udviklingen uden at have alt på plads, kan du senere få problemer.

For eksempel har du måske ikke alle de oplysninger, du har brug for, eller du kan støde på tekniske forhindringer, som kunne have været undgået, hvis opgaven havde været bedre defineret fra starten.

Dette kan føre til forsinkelser og frustrationer og kan i sidste ende påvirke kvaliteten af det endelige produkt. Derfor er det vigtigt at tage sig tid til at etablere en definition af klar, før man begynder på udviklingsarbejdet.

Det vil være med til at sikre, at user stories er veldefinerede, og at alle nødvendige interessenter er med på opgaven. Dette vil spare tid og frustrationer senere hen, og vil i sidste ende resultere i et bedre slutprodukt.

Mest populære indlæg:

Picture of Mark Guldbrandsen
Mark Guldbrandsen
Certificeret projektleder med speciale i digitale projekter. Jeg deler her på bloggen mine erfaringer med projektledelse.
Følg os på LinkedIn her:

Download bøger og se webinar: