Hvad er Sprint Review? – Scrum begreber

I dette indlæg skal vi kigge lidt på hvad et Scrum Review Meeting er for noget. Jeg kommer dybere ind på Sprint Review møder i mit Scrum kursus, men her vil du stadig få en god ide om hvad det går ud på.

Et Sprint Review Meeting er der hvor man i slutningen af et sprint skal til at gennemgå det som der er blevet arbejdet på.

Alle opgaverne som der er blevet arbejdet på i løbet sprinten skal til dette møde enten godkendes eller afvises af projektets Product Owner. 

Bliver en opgave godkendt, så betyder det at den er klar til at blive lanceret, og kan komme ud til brugerne af løsningen. 

Bliver en opgave ikke godkendt til dette møde, så skal den tages ud af sprinten, og skal så placeres i det næste sprint sammen med de andre opgaver. 

Det at en opgave ikke bliver godkendt må altså på den måde ikke stoppe et sprint i at blive afsluttet, da det i sidste ende kan være med til at forårsage en masse flaskehalse i projektet. 

Den måde at man bestemmer om en opgave skal godkendes eller ej, er ved at lave en klar “Definition of done” på hver opgave i sprinten. Dette taler jeg en del om i mit Scrum kursus, men helt kort forklaret er det en beskrivelse af hvornår en opgave er færdig. 

Det er nemlig sådan at man tit ikke bare kan have en beskrivelse af opgaven, da den kan tolkes på mange måder. Derfor skal man tit også have denne “Definition of done” beskrivelse for at sætte beskrivelsen i den rette kontekst. 

Disse beskrivelser kan være rigtig svære at skrive, så det kræver lidt øvelse, og en del viden om hvad der fungere. 

Men de er rigtig vigtige da det er disse som man vurdere opgaverne på i sidste ende.  

Et Sprint review er altså den sidste del af en sprint, og herefter der er kun et retrospect møde. 

Det er forskelligt hvor længe sådan et møde tager, men typisk siger man at møde vil tage 4 timer for en 4 ugers sprint. Men ved kortere sprints, for eksempel 2 ugers sprints, kan man sagtens korte mødet ned til for eksempel 2 timer. 

Til sådan et møde er der typisk: 

  • Projektets Product Owner, Scrum Master, Development team og andre relevante stakeholders. 
  • Mødet starter med at projektets Product Owner forklare hvilke opgaver der er blevet udvalgt i dette sprint, og som er dem de skal kigge på. 
  • Development teamet demonstrere det arbejde de har lavet i løbet af sprinten, og at det lever op til den “Definition of done” som der er blevet skrevet på den enkelte opgave. 
  • Derefter skal projektets Product Owner godkende eller afvise opgaverne, ud fra om han/hun mener at opgaven lever op til opgavens “Definition of done”

Nøgletal for et Sprint review

Det er klart, at når et Sprint Review Meeting er afrundingen af en sprint, så vil man gerne vide lidt om hvordan den sprint er gået sammenlignet med de andre sprints man har lavet. 

Dette er der to forskellige nøgletal som der kan sige lidt om. 

Det ene er hvor mange og hvor store opgaver som teamet har kunne få med i sprinten. Dette er kaldt for Velocity. Dette opgøres som det gennemsnitlige antal story points som der bliver gennemført i hvert sprint. Story Points er den måde man estimere opgaver på, og jo flere story points en opgave har, jo større er den.

Derudover kigger man også på sprintens completion rate, altså hvor mange procent af de udvalgte opgaver i sprinten blev godkendt af projektets Product Owner til mødet. Man vil jo helst have at alle opgaver bliver godkendt, og man bør sigte efter en 90-100% completion rate gennemsnitlig for hele projektet. 

Hvis en completion rate er lavere, så kan det have store konsekvenser for projektet, nemlig at det går over tid, budget og at man ikke får alt det man gerne vil have med i slutningen af projektet.  

Mest populære indlæg:

Picture of Mark Guldbrandsen
Mark Guldbrandsen
Certificeret projektleder med speciale i digitale projekter. Jeg deler her på bloggen mine erfaringer med projektledelse.
Følg os på LinkedIn her:

Download bøger og se webinar: