Hvad er Vandfaldsmodellen i projekter?

Vandfaldsmodellen er den første procesmodel der er blevet introduceret. Den er også refereret til som en lineær-sekventiel livscyklusmodel. Den er meget simpel at forstå og bruge. I en vandfaldsmodel skal hver fase færdiggøres før den næste fase kan begynde og der er ikke nogen form for overlap mellem faserne.

Vandfaldsmodellen er en af de første tilgange der blev brugt til softwareudvikling.

Vandfaldsmodellen illustrerer software udviklingsprocessen i et lineært sekventielt flow. Det betyder, at hver fase i udviklingsprocessen kun begynder hvis den tidligere fase er færdig. I Vandfaldsmodellen overlapper faserne ikke.

Vandfaldsmodellen – Design

Vandfalds-tilgangen var den første Model der blev brugt meget i software ingeniørarbejde for at sikre succesen af projektet. Med “Vandfalds”-tilgangen er hele processen af softwareudviklingen delt op i forskellige faser. I denne Vandfaldsmodel vil resultatet af en fase typisk fungerer som starten på den næste fase sekventielt.

Den følgende illustration repræsenterer de forskellige faser af Vandfaldsmodellen.

De sekventielle faser i Vandfaldsmodellen er:

 • Krav Indsamling og analyse – Alle tænkelige krav af systemet der skal udvikles er beskrevet i denne fase og dokumenteret i et kravsspecifikt dokument.
 • System Design – Kravspecifikationerne fra den første fase er studeret i denne fase og system designet er forberedt. Dette system design hjælper med at specificere hardware og systemkrav og hjælper med at definere den overordnet system arkitektur.
 • Implementering – Med inputs fra system designet, er systemet først udviklet i små programmer kendt som “enheder”, som er integreret i den næste fase. Hver enhed er udviklet og testet for sin funktionalitet, hvilket er refereret til som Enhedstests.
 • Integration og tests – All enheder der er udviklet i implementeringsfasen er integreret ind i et system efter testningen af hver enhed. Efter integrationen er hele systemet testet for fejl og mangler.
 • Implementering af systemet – Når de funktionelle og ikke-funktionelle tests er færdige; så er produktet implementeret i kundemiljøet eller udgivet til markedet.
 • Vedligeholdelse – Der er nogle problemer, som opstår ude i kundemiljøet. For at fikse disse problemer er opdateringer udgivet. For også at forbedre produktet med bedre versioner er nye versioner udgivet. Vedligeholdelse er udført for at levere disse ændringer til kundemiljøet.

Alle disse faser går fra den ene til den anden hvor processen bevæger sig nedad (som et vandfald) gennem alle faserne. Den næste fase er først påbegyndt efter et defineret sæt af mål er opnået i den tidligere fase og den er færdig, så det er derfra navnet “Vandfaldsmodellen” kommer. I denne model overlapper faser ikke hinanden.

Vandfaldsmodellen – I brug

Hver softwareudvikling er forskellige og kræver at man følger en passende tilgang baseret på de interne og eksterne faktorer. Nogle situationer hvor brugen af Vandfaldsmodellen er mest passende er:

 • Kravene er meget veldokumenteret, klare og faste.
 • Produktdefinitionen er stabil.
 • Teknologien er forstået og er ikke dynamisk.
 • Der er ikke nogen uklare krav.
 • Der er rigeligt af ressourcer med nødvendig ekspertise til at understøtte produktet.
 • Projektet er kort.

Vandfaldsmodellen – Fordele

Fordelene af Vandfaldsudviklingen er at den tillader afdelingsfordeling og kontrol. Et skema kan blive lavet med deadlines til hvert stadie af udvikling og et produkt kan fortsætte gennem udviklingsprocesmodellens faser en efter en.

Udviklingen bevæger sig fra koncept, gennem design, implementation, testing, installation, troubleshooting og slutter ved operation og vedligeholdelse. Hver fase af udvikling fortsætter i en fast rækkefølge.

Nogle af de primære fordele af vandfaldsmodellen er som følgende – 

 • Simple og nemme at forstå og bruge.
 • Nemme at håndtere på grund af hvor fast og struktureret modellen er. Hver fase har specifikke leveringer og en review proces.
 • Faser gennemføres og færdiggøres en af gangen.
 • Virker godt til små projekter hvor kravene er meget velforstået.
 • Definerer stadier meget klart.
 • Velforstået milepæle.
 • Nemt at arrangere opgaver.
 • Processer og resultater er veldokumenteret.

Vandfaldsmodellen – Ulemper

Ulemperne ved vandfaldsudvikling er at det ikke tillader meget refleksion eller revision. Når en applikation er i test stadiet, så er det svært at gå tilbage og ændre noget, som ikke er veldokumenteret eller tænkt på i koncept stadiet. 

De primære ulemper ved vandfaldsmodellen er som følgende:

 • Intet brugbart software er udviklet indtil sent i livscyklussen.
 • Højt niveau af risiko og usikkerhed.
 • Ikke en god model til komplekse og objekt-orienteret projekter.
 • Dårlig model til lange og on-going projekter.
 • Ikke passende til projekter, hvor kravene har en moderat til høj risiko for at ændre sig. Så risiko og usikkerhed er høj i denne procesmodel.
 • Det er svært at måle fremskridt i stadierne.
 • Kan ikke imødekomme krav der ændrer sig.
 • Tilpasning af omfang under livscyklussen kan slutte et projekt.
 • Integration er udført som et “big-bang” i slutningen, hvilket ikke tillader identificering af teknologiske og forretnings flaskehalsproblemer eller udfordringer tidligt.

Hvis disse ulemper gør at du ikke kan bruge Vandfaldsmodellen, så synes jeg du skal tage et kig på Scrum. Scrum er nemlig netop lavet til disse komplekse og dynamiske projekter.

Mest populære indlæg:

Picture of Mark Guldbrandsen
Mark Guldbrandsen
Certificeret projektleder med speciale i digitale projekter. Jeg deler her på bloggen mine erfaringer med projektledelse.
Følg os på LinkedIn her:

Download bøger og se webinar: