Belbins teamroller – Sådan kan du bruge dem

Når en projektgruppe performer godt, så vil du typisk opdage, at hvert gruppemedlem har et klart ansvar. Og lige så vigtigt, så vil du se, at hver rolle der er nødvendig for at opnå projektgruppens mål bliver udført fuldt ud og godt.

Men ofte, på trods af klare roller og ansvar, så opnår en projektgruppe stadig ikke sit fulde potentiale.

Hvor ofte sker det med de projektgrupper du arbejder sammen med? Måske er der nogle af medlemmerne, som ikke færdiggør det du havde regnet med. Måske er nogle ikke fleksible nok, så tingene falder lidt fra hinanden. Måske er der nogen, som er værdifulde for deres ekspertviden, men som ikke ser det store billede. Eller måske er der et gruppemedlem, som bliver frustreret, fordi de er uenige over tilgangen nogle af de andre medlemmer har.

Dr. Belbin studerede hvordan projektgrupper samarbejder igennem mange år, og han observerede, at folk i grupper ofte antager forskellige roller. Han definerede en rolle, som en “tendens til at opføre sig, bidrage og være sammen med andre på en bestemt måde,” og beskrev ni af sådanne roller, som ligger til grund for projektgruppens succes.

Skab mere balanceret projektgrupper

Projektgrupper kan blive ubalanceret, hvis alle medlemmerne har lignende adfærd eller roller. Hvis gruppemedlemmerne har lignende svagheder, så vil projektgruppen som helhed ofte have den svaghed. Hvis projektgruppens medlemmer har lignende samarbejde styrker, så vil de ofte konkurrere (i stedet for at samarbejde) for opgaverne og det ansvar, som bedst passer til deres naturlige stil.

Belbin foreslår, at ved at forstå rollerne i en bestemt projektgruppe kan du udvikle deres styrker og håndtere svagheder som et gruppemedlem, og dermed forbedre hvordan du bidrager til projektgruppen.

Ledere bruger ofte Belbin modellen til at skabe mere balanceret projektgrupper eller afdelinger.

Med denne model kan du forsikre, at de nødvendige roller er dækket, og at potentielle adfærdsproblemer eller svagheder mellem gruppemedlemmer er adresseret. Undersøgelser viser, at projektgrupper med blandet roller klarer sig bedre end dem der er ubalanceret på grund af at de er overrepræsenteret i specifikke roller.

Forståelse for “Belbin’s Team Roles Model”

Belbin identificerede ni teamroller og han kategoriserede disse roller ind i tre grupper: Handlingsorienteret, Menneskeorienteret og Tænke Orienteret. Hver teamrolle er associeret med typisk adfærd og interne styrker.

Belbin definerede også karakteristiske svagheder, som ofte hører til hver teamrolle. Han kaldte de karakteristiske svagheder af teamroller “tilladte” svagheder. Som med alle adfærdssvagheder, så er dette områder, som man skal være opmærksom på og potentielt forbedre.

De ni roller er kort beskrevet i figur 1 nedenunder.

Figur 1: Belbin’s Teamroller

Lad os prøve at gå lidt mere i dybden med hver af disse roller.

Handlingsorienteret Roller

Shaper (SH)

Shapers er folk som udfordrer projektgruppen til at forbedre sig. De er dynamiske og som regel ekstroverte mennesker, som nyder at stimulere andre, stille spørgsmål ved normer, og finde de bedste tilgange til at løse problemer. Shaperen er den, som ryster tingene for at sikre, at alle muligheder er overvejet og at projektgruppen ikke bliver helt stillestående.

Shapers ser typisk forhindringer som spændende udfordringer, og de har ofte modet til at fortsætte, når andre føler at de bør give op.

Deres potentielle svagheder kan være, at de er meget argumenterende, og at de måske ender med at sårer folks følelser.

Implementer (IMP)

Implementers er dem, som får tingene gjort færdige. De forvandler projektgruppens ideer og koncepter om til praktiske handlinger og planer. De er typisk konservative, disciplinerede folk, som arbejder systematisk og effektivt og er meget velorganiseret. Det er dem, som du kan regne med får tingene gjort færdige.

En ulempe kan være, at Implementers kan være ufleksible og være en smule imod ændringer.

Complete-Finisher (CF)

Complete-Finishers er dem, som sørger for, at projekter er grundigt gennemført. De sikrer, at der ikke er nogle fejl, og de er opmærksomme på selv de mindste detaljer. De er meget fokuseret på deadlines og vil skubbe projektgruppen for at sørge for, at arbejde er færdiggjort til tiden. De er beskrevet som perfektionister, som er ordentlige, samvittighedsfulde og ængstelige.

Men, en Complete-Finisher bekymrer sig måske unødvendigt meget, og kan have svært ved at uddelegere opgaver.

Menneskeorienteret Roller

Coordinator (CO)

Coordinators er dem, som tager den traditionelle projektledelse og refereres også ofte til som “chairperson.” De guider projektgruppen til det som de ser på som gruppens mål. De er ofte gode til at lytte, og de er i stand til at se den værdi, som hver individuel medarbejder kommer med. De er rolige og gode af natur, og delegere opgaver på effektiv vis.

Deres potentielle svagheder er, at de måske delegere for meget personligt ansvar, og de har en tendens til at være manipulerende.

Team Worker (TW)

Team Workers er dem, som giver støtte og sikre, at folk i deres projektgruppe arbejder sammen på effektiv vis. Disse personer fylder rollen som forhandlere inde i selve projektgruppen og er fleksible, diplomatiske og klartseende. De er ofte populære personer, som er meget dygtige selv, men prioriterer at bygge en stærk projektgruppe og hjælpe alle med at kunne sammen.

Deres svagheder kan være en tendens til at være ubeslutsomme og at beholde uengageret positioner under diskussioner og beslutningstagen.

Ressource Investigator (RI)

Ressource Investigators er innovative og nysgerrige. De undersøger tilgængelige muligheder, udvikler kontakter og forhandler for ressourcer på vegne af projektgruppen. De er entusiastiske gruppemedlemmer som identificerer og arbejder med eksterne interessenter for at hjælpe projektgruppen med at nå sit mål. De er udadvendte og ofte ekstroverte, hvilket betyder, at andre typisk er åbne over for dem og deres ideer.

En svaghed er, at de måske mister entusiasme meget hurtigt og de er ofte alt for optimistiske. 

Tænke Orienteret Roller

Plant (PL)

“The Plant” er den kreative innovatør, som kommer med nye ideer og tilgange. De har det godt med ros, men kritik er meget svært for dem at håndtere. Plants er ofte introverte og foretrækker at arbejde væk fra projektgruppen.

Fordi deres ideer er så store, kan de nogle gange være upraktiske. De kan også være dårlige til at kommunikere og har en tendens til at ignorere eventuelle begrænsninger der er sat.

Monitor-Evaluator (ME)

Monitor-Evaluators er bedst til at analysere og evaluere ideer, som andre personer (ofte Plant) kommer frem med. Disse personer er kloge og objektive, og de vejer forsigtigt fordelene og ulemperne af alle mulighederne før de kommer med en beslutning.

Monitor-Evaluators er kritiske tænkere og er meget strategiske i deres tilgang. De ses ofte på som løsrevet eller følelsesløse. Nogle gange er de dårlige motivatorer, som reagerer til begivenheder i stedet for at være imødekommende over for dem.

Specialist (SP)

Specialister er folk, som har specialiseret viden omkring det der er nødvendigt for at færdiggøre arbejdet. De er stolte over deres evner og viden, og de arbejder for at beholde deres professionelle status. Deres job i selve projektgruppen er at være en ekspert i et område, og de engagerer sig fuldt ud i deres felt af ekspertise.

Det kan begrænse deres bidrag, og fører til at de bliver for optaget af teknikaliteter på bekostning af det helt store billede.

Hvordan du kan bruge Meredith Belbin’s Teamoller

Viden om Belbin’s Team Roles model kan hjælpe dig med at identificere potentielle styrker og svagheder i din projektgruppe, overkomme konflikter mellem dine medarbejdere, og forstå og værdsætte hvad alle hver især bidrager med.

Hvis du vil lære mere omkring teamroller, som du og din projektgruppe viser – og finde links til videoer af Dr. Belbin selv, som taler om hans teori, så kan du købe en fuld, personlig adfærdsrapport ved at gå til Belbin.com.

Når du har modtaget din rapport, så kan du bruge den ved hjælp af “Team Role Circle”. Det er en gratis ressource fra Belbin.com, som består af fire skridt:

  1. Hvis du har en stor gruppe, så deler du deltagerne ind i hold af fem eller seks. Hvis du arbejder med en mindre gruppe, så skal den ikke deles op.
  2. Bed hver projektgruppe om at tegne en cirkel, delt den ligeligt op i ni sektioner, en til hver er Belbin’s teamroller, og at skrive deres navne i de segmenter, som passer bedst til deres to største roller.
  3. Opfordre diskussion mellem medlemmerne ved at bede dem om at lave en liste med de fem primære område, hvor de synes, at deres styrker og svagheder er, og hvordan disse passer, overlapper eller er i kontrast til deres medarbejdere.
  4. Bed din projektgruppe om at danne tre handlings-points baseret på jeres opdagelser med fokus på at hjælpe projektgruppen til at arbejde mere effektivt.

Hvor præcise er Belbin’s teamroller?

Mens Belbin hentyder, at individer typisk adopterer en specifik teamrolle, så skal du huske på, at dit adfærd i en projektgruppe kan være afhængig af situationen og dine forhold med andre. Du og dine kolleger vil måske opføre og interagere på forskellige måder i forskellige projektgrupper eller i forskellige projekter.

Som en projektleder, husk på ikke at være for meget afhængig af teamrolle teorien, når du skal strukturere din projektgruppe. Det er kun en af mange, mange faktorer der er vigtige for at projektgruppen performer så godt som muligt.

Når det er sagt, så kan bare det at kende til Belbin Team Role modellen medbringe mere harmoni til din projektgruppe, da medlemmerne lærer at forskellige tilgange er vigtige i forskellige situationer – og at ingen enkelt tilgang altid er den bedste.

Opsummering:

Dr. Belbin identificerede ni “teamroller” som forskellige folk antager i en typisk projektgruppe. Disse roller er grupperet sammen i tre kategorier: Handlings-orienteret, Menneske-orienteret og Tænke Orienteret.

Ved at finde ud af hvilke roller medlemmer tager, så vil du være i bedre stand til at balancere din projektgruppe på tværs af rollerne. Forståelse for de forskellige roller giver dig også bedre indsigt i hver individuelle styrker og svagheder, forbedrer konfliktløsning og projektgruppe performance. På den måde kan du også nemmere delegere opgaver til folk, som passer til deres personlighed.

Mest populære indlæg:

Picture of Mark Guldbrandsen
Mark Guldbrandsen
Certificeret projektleder med speciale i digitale projekter. Jeg deler her på bloggen mine erfaringer med projektledelse.
Følg os på LinkedIn her:

Download bøger og se webinar: