Hvad er earned value management? En guide til effektiv projektstyring

Effektiv projektstyring er nøglen til succesfuld levering af ethvert projekt.

En effektiv teknik, der kan hjælpe dig med at styre dit projekt og samtidig forbedre din evne til at levere inden for budgettet, er earned value management.

I denne artikel vil vi undersøge hvad earned value management er og hvordan det kan bidrage til en mere effektiv styring af projekter.

Hvad er earned value management?

Earned value management (EVM) er en metode inden for performance management og projektledelse, som bruges til at overvåge og måle en projekts fremskridt.

EVM baserer sig på optjent værdi og giver mulighed for at planlægge og følge projektets resultater i forhold til budgettet.

Earned value management (EVM) er en effektiv metode til at overvåge projekters fremskridt og identificere eventuelle problemer eller overskridelser af budgettet tidligt i store projekter.

Metoden anvendes ofte i store projekter, hvor der er behov for nøjagtig måling af fremskridt og økonomisk overvågning.

EVM har vist sig effektiv til at identificere tidlige advarsler om eventuelle problemer eller overskridelser af budgettet, så justeringer kan ske hurtigt.

Definition

Historisk baggrund og oprindelse: Earned Value Management (EVM) er en metode til performance management i projektledelse, der stammer fra USA’s forsvars- og rumfartsindustri.

Konceptet blev udviklet af Department of Defense i 1960’erne for at overvåge fremskridtene på komplekse projekter med stor risiko.

Kort forklaring af EVM-konceptet: EVM anvender måling af optjent værdi til at planlægge, overvåge og evaluere et projekts fremskridt.

Metoden tager højde for både tid og omkostninger ved at sammenligne den faktiske fremdrift med den planlagte fremdrift på ethvert givet tidspunkt i projektet.

På denne måde kan teamet identificere problemer tidligt og træffe beslutninger baseret på præcise data om projektets resultater.

Komponenter

Planlægningsfasen og oprettelse af baseline-plan er en vigtig komponent i projektledelse. Det sikrer at du har et klart mål, en tidsplan og ressourcer til rådighed for at nå dine mål.

Gennem overvågning af projektets fremskridt via KPI’er som SPI, CPI, AC og EV kan du måle din performance på en objektiv metode.

Analyse- og rapporteringsfasen hjælper dig med at identificere eventuelle problemer eller fejltrin i processen.

I earned value management (EVM) er optjent værdi det centrale element for præcision i performance management.

Med EVM kan du nøjagtigt analysere dine projektresultater baseret på den faktiske fremgangsmåde fremfor estimater eller subjektive evalueringer.

  • Planlægge baseline plan
  • Overvåge fremskridt via KPI’er som SPI, CPI, AC and EV
  • Analyse resultaterne samt rapportering

Med disse komponenter vil din virksomhed opleve flere fordele ved effektiv projektstyring såsom bedre estimering af tidslinjer samt mere præcise omkostningsprognoser.

Men udfordringer kan også forekomme når man ikke nøje overholder denne metode or anvender korrekte beregninger undervejs i processen.

Fordele

  • Godt overblik over projektets fremgang:
  • EVM giver et præcist billede af projektets fremskridt ved at måle optjent værdi og planlagte omkostninger. Dette skaber et godt grundlag for at justere planlægningen og sikre, at projektet er på rette spor.
  • Opdager potentielle problemer tidligt i processen:
  • EVM gør det muligt at identificere problemer tidligt i processen, så de kan blive løst før de vokser sig større og mere komplekse. Dette sparer ressourcer og hjælper med til at opretholde en god performance management.
  • Hjælper med at træffe kvalificerede beslutninger baseret på fakta:
  • Ved hjælp af metoderne fra EVM kan man trække data ud, der viser hvordan ens projekt performer i realtid. Det betyder også nemmere beslutningstagning – især når den bygger på faktiske tal fremfor antagelser eller følelsesmæssige vurderinger.

Udfordringer

Effektiv projektstyring med earned value management kan være udfordrende, da det kræver en omfattende planlægningsindsats fra starten af projektet.

For at opnå nøjagtige dataindsamlinger til analyseformål skal man bruge en effektiv metode for måling og overvågning af projektets fremskridt.

Implementering i mindre organisationer kan også give visse udfordringer, da der ofte er færre ressourcer til rådighed for performance management.

En mulig løsning på disse udfordringer er optjent værdi (EVM) – en metode til at evaluere og styre projektresultater baseret på fremskridt og mål.

Ved korrekt planlægning og implementering kan EVM hjælpe med at maksimere performance og minimere risici i et projekt.

Mest populære indlæg:

Picture of Mark Guldbrandsen
Mark Guldbrandsen
Certificeret projektleder med speciale i digitale projekter. Jeg deler her på bloggen mine erfaringer med projektledelse.
Følg os på LinkedIn her:

Download bøger og se webinar: