Hvad er en NDA? (Non-Disclosure Agreement)

En Non-Disclosure Agreement er en lovligt bindende kontrakt, som etablere et fortroligt forhold. Parten eller parterne der skriver under på aftalen accepterer at sensitiv information, som de får, ikke må blive delt med andre. En NDA kan også refereres til som en fortrolighedsaftale.

Fortrolighedsaftaler er normale for virksomheder der går i forhandling med andre virksomheder. Det vil også tillade parterne at dele sensitiv information uden at skulle frygte, at det ender op i hænderne på andre konkurrenter. I det tilfælde vil det måske blive kaldt en gensidig tavshedspligt.

KEY TAKEAWAYS

 • En NDA anerkender et fortroligt forhold mellem to eller flere parter og beskytter den information de deler fra at blive delt med andre.
 • En NDA er meget normal før diskussioner mellem virksomheder omkring potentielle forhandlinger.
 • Det er ofte et krav, at ansatte underskriver en NDA for at beskytte en medarbejders fortrolige forretningsinformation.
 • En NDA kan også blive refereret til som en fortrolighedsaftale.
 • Der er to primære typer af tavshedspligter; gensidige og ikke-gensidige tavshedspligter.

Forståelse af en NDA

En NDA tjener et formål i flere forskellige typer situationer. NDA’s er generelt et krav, når to virksomheder går ind i diskussioner om at lave forretning sammen, men vil beskytte deres egne interesser og detaljerne af den potentielle aftale. I det tilfælde vil sproget af NDA’en forbyde alle de involverede fra at udgive information vedrørende alle forretningsprocesser eller planer af den anden part eller parter.

Nogle virksomheder kræver også at nye ansatte skal underskrive en NDA, hvis den ansatte har adgang til sensitiv information omkring virksomheden.

NDAs bruges også ofte før diskussioner mellem en virksomheden der søger funding og potentielle investorer. I sådanne tilfælde er denne NDA brugt til at forhindre, at konkurrenter får adgang til deres forretningshemmeligheder eller forretningsplaner.

Særlige hensyn

I alt det ovenstående er informationen der beskyttes f.eks. en markedsføringsstrategi og salgsplan, potentielle kunder, en produktionsplan eller proprietær software.

Hvis en NDA brydes af en part, så kan den anden part tage det til retten for at undgå yderligere afsløringer og kan sagsøge parten for monetære skader.

Den ikke-gensidige aftale

Denne type af aftale gælder typisk nye ansatte, hvis de har adgang til sensitiv information omkring virksomheden. I sådanne tilfælde er medarbejderen den eneste part der underskriver aftalen, som betyder, at han/hun ikke må dele fortrolig information.

Oplysningsaftalen

Hyppigere og hyppigere bliver individer bedt om at underskrive det modsatte af en fortrolighedsaftale. For eksempel kan en doktor kræve, at en patient underskriver på en aftale om at patientens medicinske detaljer måske bliver delt med andre. Dette giver en part autoriteten til at dele personlig information og forhindre dem i at blive sagsøgt for at gøre det.

Krav for en NDA

NDAs kan være brugerdefineret til en grad, men der er seks primære elementer, som er betragtet som essentielle:

 • Navnet af parterne i aftalen
 • En definition af hvad der konstituerer fortrolig information i aftalen
 • Hvis der er specifikke ting der ikke hører under fortrolighedsaftalen
 • En udmelding der beskriver passende brug af informationen der deles med medarbejderen
 • Tidsperioderne involveret
 • Diverse provisioner

Definition af diverse

Den sidste “Diverse” del kan dække over detaljer, som f.eks. specielle love, som gælder i aftalen og hvilken part der betaler for advokatregninger, hvis der opstår en uenighed.

Skabeloner for NDAs og eksempler på standardaftaler er tilgængelige fra flere forskellige hjemmesider.

Fordele og ulemper ved en NDA

Den primære fordel af en NDA er at den sensitive information vedrørende din virksomhed bliver holdt hemmelig. Det kan være alt fra research og udvikling (R&D), fremtidige patenter, finanser, forhandlinger, og mere. At underskrive en NDA er en måde at beskytte privat information fra at blive offentlig.

NDA aftaler er også klare. De specificere hvad og hvad der ikke må afsløres for at undgå forvirring. NDAs kan også laves billigt, da de i virkeligheden bare er et stykke papir der skal underskrives. Dette er en af de billigste måde at beholde og beskytte privat information.

NDAs beskriver også konsekvenserne af at afsløre hemmelig information, som er med til at forhindre, at informationen bliver udgivet. Ydermere, så er NDAs en god måde at vedligeholde komfort og tillid i et forhold.

TIP: Når du går ind i en NDA aftale, så sørg for at fortrolig information og forretningshemmeligheder adskilles fra hinanden. Den senere har ofte en uendelig periode af fortrolighed.

En af de primære ulemper ved en NDA aftale er at den starter et forhold der er baseret på mistillid. Dette kan sætte tonen i forholdet og vil ikke altid resultere i en positiv tone. Medarbejderes NDAs kan også forhindre top talenter i at komme til din virksomhed, da de ved, at de vil være begrænset, når de skal diskutere deres nye job i fremtiden.

Magen til, vil det at spørge medarbejderne om at underskrive en NDA, når de arbejder på et specielt projekt med til at forværre deres arbejdsoplevelse for virksomheden, da de vil føle en form for mistillid. NDAs kan også resultere i potentielle sagsøgninger hvis de brydes, hvilket bliver en stor hovedpine for alle der er involveret.

Fordele

 • Information forbliver hemmelig
 • Klarhed over hvad der må deles og hvad der ikke må
 • En NDA er billig
 • Beskriver konsekvenser

Ulemper

 • Kan skabe en atmosfære bygget på mistillid
 • Risiko for at skræmme top-talent væk
 • Kan muligvis forværre forholdet til nuværende medabejde

Eksempel fra den virkelige verden

Apple er en af de mest private virksomheder i verdenen. Virksomheden holder sin teknologi og fremtidige produkter tæt beskyttet indtil den er klar til at udgive dem. Dette gør Apple for at undgå, at konkurrenter stjæler deres forhandlingsaftaler og kopiere deres produkter, da det har været en pioner i teknologi for det meste af sit liv og også giver et buzz i forhold til markedsføring.

 I 2021, bekræftede bilproducenten, Hyundai, i en pressemeddelelse, at de var i tale med Apple om at lave elektriske biler. Dette skabte naturligvis nysgerrighed om at Apple muligvis går ind i bilindustrien eller er ved at lave et produkt som er relevant for bilejere. Hyundai udgav derefter en opfølgende pressemeddelelse som fjernede alle mentions af apple.

Apple insisterer på hemmelighed af alle sine forhold og får enhver partner til at underskrive NDa. Apple fortæller alle sine partnere at de ikke må nævne Apple på nogen måde og Apple har truet partnere, som har lækket information med tunge monetære sagsøgninger.

Hvad sker der hvis du bryder en NDA?

Hvis du bryder en NDA, så vil du være udsat for konsekvenserne der er beskrevet i kontrakten. Det at bryde en NDA er ikke betragtet som en forbrydelse, men, alt efter hvad man har brudt, så kan det være en forbrydelse, hvis f.eks., problemet er tyveri af forhandlingshemmeligheder. Typisk bliver en person sagsøgt hvis de bryder en NDA, hvilket kan resultere i en monetær bøde, afslutning af ansættelse, eller returnering af et aktiv, alt efter hvad man har aftalt.

Hvor lang tid gælder en NDA?

Hver NDA er unik, så hver vil tage forskellige mængder tid.Typiske tidslinjer varierer mellem et til 10 år, men, alt efter den information der holdes hemmelig, så kan en NDA være uendelig.

Hvor meget koster en NDA?

Prisen af en NDA kan variere alt efter kompleksiteten af aftalen. Det koster typisk mellem 1.000 til 5.000 DKK at få lavet en.

Hvad er en NDA skabelon?

En NDA skabelon er en skabelon af en fortrolighedsaftale, som et individ eller en virksomhed kan følge for at lave sin egen NDA. Denne skabelon vil have den generelle information og blanke linjer, som du kan udfylde for at skabe en unik NDA mellem to eller flere parter, som er med i aftalen.

Hvor kan jeg finde en NDA skabelon?

NDA skabeloner kan nemt findes online med en hurtig søgning. Der er mange sider, som tilbyder NDA skabeloner.

Konklusion

Fortrolighedsaftaler er en billig og nem måde at lave lovlige og bindende dokumenter mellem to eller flere parter, som holder information fortrolig. De er brugt af organisationer og individer for at beskytte deres forretnings- eller personlige information og tillader at virksomheder kan arbejde sammen uden frygten for at privat information kommer ud i hænderne på konkurrenter.

Når du underskriver en NDA, så er det vigtigt, at den er så detaljeret som muligt, så alle parter ved hvad der må deles og hvad der ikke må deles, såvel som hvad konsekvenserne er for at afsløre information.

Mest populære indlæg:

Picture of Mark Guldbrandsen
Mark Guldbrandsen
Certificeret projektleder med speciale i digitale projekter. Jeg deler her på bloggen mine erfaringer med projektledelse.
Følg os på LinkedIn her:

Download bøger og se webinar: