Hvad betyder sprint backlog? – Scrum begreber

I dette indlæg skal vi kigge lidt på en sprint backlog. Jeg vil i dette indlæg ikke beskrive selve backloggen så dybdegående, da jeg allerede har beskrevet denne i et andet indlæg.

Som jeg også kommer ind på i mit Scrum kursus, så består en sprint backlog af et sprint goal (hvorfor man laver dette sprint) og en liste med opgaver fra projektets backlog (hvad man skal lave som en del af dette sprint). Sammen giver disse to dele en håndgribelig plan for hvordan de næste 4-6 uger skal forløbe i projektet. 

Det er altså en rigtig vigtig del af Scrum denne Sprint backlog, for den er den der bestemmer hvor meget arbejde man får lavet i løbet af sine sprints.  

En sprint backlog er en plan som laves af og for udviklerne. Det er ultimativt dem som siger til hvor meget som der kan kommer med i det kommende sprint

Det er vigtigt at sprint backloggen er meget synlig, så alle i teamet kan se hvad der bliver arbejdet på, samt at den er faseinddelt, sådan at alle ved hvor langt man er med opgaverne på et givent tidspunkt. 

Dette gør man ved at lave det som hedder et Scrum board, hvor man har alle opgaverne mens sprinten forløber. Man opdatere derefter løbende statussen på opgaverne under sprinten på dette Scrum board. 

En ting der er vigtig at nævne er at, når først en opgave er udtaget til at være med i Sprint backloggen, og sprinten er påbegyndt, så må man ikke komme med ændringer til opgaverne længere. Så skal de altså forblive som de er, og løses som beskrevet. 

Det er også denne sprint backlog som man bruger til at kigge i, og opdatere når man afholder Daily stadup.

Til sprint planning meeting (Sprint planlægningsmøde) er det projektets product owner som står for at udvælge hvilke opgaver som der skal med i sprintet. Dette gør han ved at prioritere backloggen. 

Product Owner gennemgår derfor User Stories med Scrum Teamet og sikrer sig at de er med på at gennemføre og levere de valgte opgaver ved sprintets afslutning.

Hvad er en sprint backlog?

En sprint backlog er en delmængde af den større Product Backlog som projektets Product Owner, Scrum Master og Development team har udvalgt til at blive en del af et kommende sprint. Det er derfor de opgaver som er prioriteret til at blive løst i denne 4-6 ugers sprint. Man kan se den som projektgruppens To-do liste for de kommende uger. Når først en opgave er blevet en del af sprint backloggen, så har projektgruppen forpligtet sig til at kunne nå at have den med som en del af sprinten, og inden for sprintens tidsramme.

Hvad er et Sprint planlægningsmøde?

Et Sprint Planning Meeting, eller Sprint planlægningsmøde er et møde hvor projektets Product Owner, Scrum Master og Development team sidder sig ned og planlægger de kommende sprint. Dette gør de ud fra hvilken funktionalitet som lige nu giver den højeste forretningsværdi kontra de timer det tager at lave dem. Udkommet af dette møde vil være en Sprint backlog, altså en liste med de opgaver som skal løses inden for en 4-6 ugers tidshorisont. Man “trækker” derfor opgaver fra ens prioriterede backlog ind i sprinten, hvor de gemmes indtil sprinten start.

Mest populære indlæg:

Picture of Mark Guldbrandsen
Mark Guldbrandsen
Certificeret projektleder med speciale i digitale projekter. Jeg deler her på bloggen mine erfaringer med projektledelse.
Følg os på LinkedIn her:

Download bøger og se webinar: