Hvad er Stakeholder Management?

I dette indlæg skal vi kigge nærmere på hvad stakeholder management er for en størrelse. Vi vil også komme ind på de forskellige typer af interessenter, og hvordan du kan håndtere dem.

Det er vigtigt at have styr på stakeholder management i dit projekt, da der kan være store konsekvenser for projektet hvis du ikke har det. Jeg har tidligere oplevet at nogle stakeholders modsatte sig projektet, fordi jeg ikke havde fået identificeret dem i starten af projektet.

Men hvad er interessentstyring? For at sige det enkelt er stakeholder management en proces, hvor man identificerer, vurderer og håndterer interesserne hos dem, der kan blive påvirket af dit projekt eller din organisation.

Der findes to hovedtyper af interessenter: interne og eksterne.

  • Interne interessenter er dem, der er direkte involveret i dit projekt eller din organisation, f.eks. medarbejdere, aktionærer eller medlemmer.
  • Eksterne interessenter er dem, der ikke er direkte involveret i dit projekt eller din organisation, men som kan blive påvirket af det, f.eks. kunder, leverandører eller lokalsamfundet.

Der er en række forskellige måder at arbejde med interessenter. Det vigtigste er at finde ud af, hvad deres interesser er, og hvordan de kan blive påvirket af dit projekt eller din organisation. Når du har gjort dette, kan du beslutte, hvordan du bedst håndterer dem.

Der findes nogle forskellige tilgange til interessentstyring. En af dem er at inddrage interessenterne tidligt i projektet eller processen, så de kan få indflydelse på, hvad der sker. Dette kaldes “engagement”. En anden metode er at holde interessenterne informeret om, hvad der sker, så de selv kan træffe beslutninger om, hvorvidt de vil støtte dit projekt eller din organisation eller ej. Dette kaldes “kommunikation”.

Det vigtigste at huske om interessentstyring:

  • Find ud af, hvad deres interesser er
  • Hold dem orienteret om, hvad der sker
  • Inddrag dem i projektet eller processen

Hvordan finder man stakeholders?

Der er et par vigtige steder at kigge, når du forsøger at identificere potentielle interessenter for dit projekt. Prøv først at tænke på, hvem der vil blive direkte berørt af projektet, eller hvem der vil have en interesse i, at det lykkes eller mislykkes. Det er typisk de personer, der bør inddrages i projektet fra starten.

Et andet godt sted at kigge for interessenter er blandt de personer, der har en interesse i projektets resultat. Det kan være personer, der vil vinde eller tabe noget ved projektet, eller personer, der har en stærk mening om det på den ene eller den anden måde. Det er vigtigt at inddrage disse personer tidligt i processen, så deres stemme kan blive hørt og taget i betragtning under beslutningsprocessen.

Endelig skal du ikke glemme at kigge efter potentielle interessenter i din egen organisation. Kolleger, overordnede og andre beslutningstagere i virksomheden vil sandsynligvis have en stærk interesse i projektet og bør holdes underrettet fra start til slut.

Det er afgørende for projektets succes, at potentielle interessenter identificeres tidligt i projektforløbet. Ved at tage sig tid til at finde og inddrage dem, der vil blive mest berørt af projektet, kan du sikre, at alles stemmer bliver hørt, og at de bedste beslutninger træffes for projektets fremtid.

Hvordan holder man stakeholders orienteret?

Den bedste måde at holde interessenterne informeret på er at have en klar og præcis kommunikationsplan. Den bør omfatte, hvem du skal kommunikere med, hvilke oplysninger du skal dele, og hvordan du vil dele dem. Det er også vigtigt, at I aftaler en frekvens for kommunikationen, så alle ved, hvor ofte de kan forvente at modtage opdateringer.

Det vigtigste at huske, når man kommunikerer med interessenter, er at være klar og præcis. Det er også vigtigt at blive enige om en kommunikationsfrekvens, så alle ved, hvor ofte de kan forvente at modtage opdateringer.

En anden god måde at holde interessenterne informeret på er at oprette en dedikeret webside eller blog for dit projekt. Det kan være en god måde at dele opdateringer om fremskridt, billeder og videoer samt andre vigtige oplysninger om projektet på

Det kan også være nyttigt at oprette en profil på sociale medier for dit projekt. Denne kan bruges til at at dele opdateringer, fotos og videoer og for at komme i kontakt med interessenter på en mere uformel måde.

Det vigtigste, når det gælder om at holde interessenterne informeret, er at være klar og præcis i din kommunikation. I bør også aftale en kommunikationsfrekvens, så alle ved, hvor ofte de kan forvente at modtage opdateringer. Oprettelse af et dedikeret websted eller en blog for dit projekt kan også være en nyttig måde at dele opdateringer om fremskridt og andre vigtige oplysninger på. Sociale medier kan også bruges til at skabe kontakt med interessenter på en mere uformel måde.

Hvordan inddrager man stakeholders i projektet?

Der er et par forskellige måder at inddrage interessenter i dit projekt på. En måde er at oprette et dedikeret websted eller en blog til dit projekt og give interessenterne mulighed for at kommentere indlæg eller indsende deres egne idéer

En anden måde at inddrage interessenterne på er ved at oprette en profil på sociale medier for dit projekt og opfordre dem til at følge profilen og dele deres tanker og idéer.

Du kan også afholde regelmæssige møder eller webinarer med interessenterne for at opdatere dem om projektet og få deres input.

Endelig kan du oprette en undersøgelse eller en afstemning og invitere interessenterne til at deltage.

Den bedste måde at inddrage interessenterne i dit projekt på afhænger af projektets karakter og interessenternes egne præferencer.

Mest populære indlæg:

Picture of Mark Guldbrandsen
Mark Guldbrandsen
Certificeret projektleder med speciale i digitale projekter. Jeg deler her på bloggen mine erfaringer med projektledelse.
Følg os på LinkedIn her:

Download bøger og se webinar: