Backlog: Din ultimative to-do liste i projektet

I dette indlæg vil jeg gerne skrive lidt omkring backlogs. Jeg vil ikke gå så dybt ned i emnet, men vil bare lige kort give en gennemgang af hvad en backlog er, og hvordan du kan bruge den. 

En prioriteret og fleksibel backlog af opgaver gør ikke kun sprint planlægning lettere, det viser alle de tiltag som du og projektgruppen har til hensigt at bruge tid på i fremtiden – for at komme i mål med projektet.

Dette hjælper med at sætte forventninger med interessenter og andre i virksomheden, specielt når de kommer yderligere opgaver til projektet, og gør at du let kan vise arbejdsbyrden som allerede er i projektet.

Hvad er en backlog?

En backlog af opgaver er en prioriteret liste af udviklingsopgaver til projektgruppen der er afledt fra projektplanen og kravspecifikationen. De vigtigste opgaver er placeret i toppen af backloggen så holdet ved hvad der skal afleveres først. Projektgruppen trækker derefter udviklingsopgaver fra den backloggen eftersom der bliver kapacitet til det, enten kontinuerligt som ved kanban eller ved iterationer som ved scrum sprint planlægning.

Start med projektplanen og kravspecifikationen 

Et projekts projektplanen og kravspecifikationen giver fundamentet til din backlog af opgaver. Kravspecifikationen bryder projektet ned i flere forskellige epics, og hver epic har flere forskellige krav og user stories. Du skal derefter oprette en opgave for hver af de user stories i backloggen, og lave en tilknytning mellem disse user stories og den Epic som de hører til. 

Hvad kan påvirke prioriteringen af opgaver?

Der er mange ting som kan påvirke hvilke opgaver som du skal prioritere at få løst. Det kunne eksempelvis være fordi en interessent i projektet mener det er en høj prioritet. Det kunne også være fordi der er en opgave som du gerne vil have feedback op inden at projektet lanceres, og derfor skal der være god tid til at teste den inden. Det kunne også være fordi det er en meget kompleks opgave, og du derfor vil være sikker på at få den med tidligt i projektet. Eller det kan være fordi at den vil gøre det lettere at løse andre opgaver i fremtiden, hvis du løser dette problem nu her.  

Hold din backlog af opgaver opdateret

Når backloggen er bygget, er det vigtigt regelmæssigt at vedligeholde den for at holde trit med projektplanen. 

Du bør gennemgå backloggen inden hvert sprint planlægningsmøde for at sikre, at prioritering er korrekt, og feedback fra det sidste spriny er blevet indarbejdet. Regelmæssig gennemgang af backloggen kaldes ofte “backlog refinement”  eller “backlog grooming” inden for agil projektledelse.

Hvad er backlog refinement? 

Backlog refinement (eller backlog grooming) er når en projektejer, projektleder, og eventuelt nogle fra projektgruppen gennemgår nogle eller alle opgaver i backloggen for at sikre at alle opgaver er prioriteret korrekt, og at unødvendige opgaver er fjernet fra backloggen. 

Backloggen af opgaver virker som forbindelsen mellem dig som projektleder og projektgruppen. Det er I den at du kommunikere til dem hvad der er vigtig, og hvornår det er vigtigt. 

Du kan når som helst re-prioritere opgaver i backloggen, det kunne eksempelvis være på grund af kundefeedback, raffinering af estimater på opgaverne, eller nye krav til projektet

Hvordan holder backlogs projektet agilt?

Backloggen af opgaver virker også som fundamentet til sprint planlægning. Alle opgaver i projektet bør inkluderes i denne backlog af opgaver både: user stories, opstået fejl, design ændringer, teknisk ændringer, kunde anmodninger, osv. Dette forsikrer alle i opgaver i projektet er inkluderet i den store diskussion før hvert sprint. 

Mest populære indlæg:

Picture of Mark Guldbrandsen
Mark Guldbrandsen
Certificeret projektleder med speciale i digitale projekter. Jeg deler her på bloggen mine erfaringer med projektledelse.
Følg os på LinkedIn her:

Download bøger og se webinar: