INVEST – Independent, Negotiable, Valuable, Estimatable, Sized correctly (small), and Testable

INVEST-akronymet blev opfundet af Bill Wake i 2002 som en måde at huske de vigtigste karakteristika ved en god user story i softwareudvikling

User stories er en af de primære udviklingsartefakter for agil softwareudvikling og beskriver hvem, hvad og hvorfor et krav er på få sætninger

En user story skal være uafhængig, forhandlingsbar, værdifuld, kunne estimeres, have den rette størrelse (lille) og kunne testes

  • Uafhængig: En user story skal kunne stå alene og ikke være afhængig af andre user stories. Hvis den er det, kaldes den en epic og skal nedbrydes i mindre user stories
  • Forhandlingsbar: Detaljerne  af, hvordan historien skal leveres, bør forhandles med kunden eller produktejeren. Teamet bør have en fælles forståelse af, hvad der skal bygges
  • Værdiskabende: En User story skal levere værdi til kunden eller slutbrugeren. Det skal være noget, de er villige til at betale for
  • Estimerbar: Teamet skal kunne estimere størrelsen af en user story for at kunne inkludere den i et sprint
  • Lille: User stories skal være små nok til at kunne gennemføres inden for et sprint. Hvis ikke, kaldes de epics og skal opdeles
  • Testbare: Der skal være acceptkriterier knyttet til hver User story, som kan bruges til at verificere, om funktionen er blevet implementeret med succes 

INVEST er en huskeregel, der hjælper udviklere med at huske de vigtigste karakteristika ved en god User story. Det står for Independent, Negotiable, Valuable, Estimatable, Small og Testable (uafhængigt, omsætteligt, værdifuldt, estimerbart, lille og testbart)

Ved at bruge INVEST-kriterierne kan du sikre, at dine user stories er velformede og forbedre dine chancer for succes, når du bruger agile udviklingsmetoder som Scrum eller Kanban.

Hvad er fordelene ved INVEST?

Fordelene ved at bruge INVEST-kriterierne for user stories er, at det kan bidrage til at forbedre chancerne for succes ved brug af agile udviklingsmetoder, og at det kan bidrage til at sikre, at user stories er velformede. Desuden kan tilskuere lettere forstå et projekts mål ved at læse kriterierne for user stories. Endelig er akronymet let at huske, hvilket er med til at fremme dets udbredelse.

Hvem bruger INVEST?

INVEST-akronymet bruges primært af udviklere og projektledere, der anvender agile udviklingsmetoder. Kriterierne for user stories kan dog anvendes til enhver form for projekt- eller produktudvikling

Hvornår skal du bruge INVEST?

Du bør bruge INVEST-kriterierne, når du udvikler user stories til et agilt projekt. Du kan også bruge kriterierne til at kontrollere, om eksisterende user stories opfylder alle de nødvendige krav.

Endelig kan du bruge akronymet som en huskeregel til at huske de vigtigste karakteristika ved en god user story

Hvad er nogle alternativer til INVEST?

Nogle alternativer til INVEST-akronymet omfatter SMART og GIST. SMART står for Specific, Measurable, Achievable (specifik, målbar, opnåelig),  Relevant og tidsafgrænset. GIST står for Goal, Involvement, Scope og Timeline (mål, inddragelse, omfang og tidslinje)

Begge disse alternativer fokuserer på andre aspekter af user stories end INVEST. De har dog nogle ligheder, f.eks. behovet for at user stories skal kunne testes og opnås inden for et sprint. Desuden er begge akronymer lette at huske og kan være med til at forbedre chancerne for succes, når man anvender agile udviklingsmetoder.

Mest populære indlæg:

Picture of Mark Guldbrandsen
Mark Guldbrandsen
Certificeret projektleder med speciale i digitale projekter. Jeg deler her på bloggen mine erfaringer med projektledelse.
Følg os på LinkedIn her:

Download bøger og se webinar: