Projektnedbrydning – Hvad er PBS/WBS?

Inden for projektledelse er en produktopdelingsstruktur (PBS) og en arbejdsopdelingsstruktur (WBS) to forskellige måder at opdele projektets leverancer på i mindre, mere håndterbare dele.

En PBS bruges typisk til at opdele et produkt eller en tjenesteydelse i dens bestanddele, således at hver del kan designes, bygges og testes separat.

En WBS bruges normalt til at opdele det arbejde, der kræves for at gennemføre et projekt, i mindre, mere overskuelige opgaver.

Selv om der er et vist overlap mellem de to metoder, anvendes de typisk til forskellige formål:

 • En PBS bruges til at fokusere på design og udvikling af et produkt eller en tjenesteydelse. Det hjælper med at sikre, at alle de nødvendige komponenter er taget i betragtning og at ingen vigtige dele er udeladt.
 • En WBS bruges til at fokusere på de opgaver, der er nødvendige for at gennemføre et projekt. Den er med til at sikre, at der tages hensyn til alle de nødvendige trin, og at ingen vigtige opgaver udelades.

PBS og WBS kan bruges sammen til at skabe en omfattende opdeling af et projekt i dets enkelte dele. Dette kan være nyttigt for at sikre, at der tages behørigt hensyn til alle aspekter af projektet. Det er dog vigtigt at bemærke, at PBS og WBS ikke er indbyrdes udskiftelige udtryk – de henviser til to forskellige typer af opdelingsstrukturer med forskellige formål.

Hvordan laver man en PBS eller WBS?

Work breakdown structure i projekter
Eksempel på Work Breakdown Structure (WBS)

Der findes ikke én korrekt måde at oprette en PBS eller WBS på. Der er dog nogle generelle principper, som kan følges:

 1. Start med målet i tankerne: Beslut dig for, hvad du vil opnå, og arbejd baglæns derfra.
 2. Hold det enkelt: Del tingene op i små, overskuelige dele.
 3. Vær specifik: Sørg for, at hver del er veldefineret og har et specifikt formål.
 4. Vær fleksibel: Gør plads til ændringer og tilpas dig efter behov.
 5. Få input fra andre: Bed om feedback fra interessenter og fageksperter.
 6. Brug værktøjer og skabeloner: Brug eksisterende værktøjer og skabeloner for at spare tid og kræfter.
 7. Dokumenter alt: føre journal over dine beslutninger og sikre dig, at alle er på samme side.
 8. Gennemgå og revidér: Gennemgå og revider jævnligt din PBS eller WBS for at sikre, at den stadig er egnet til formålet.

PBS og WBS er effektive værktøjer, der kan bidrage til at forbedre planlægningen og gennemførelsen af projekter. Ved at følge disse enkle principper kan du oprette en PBS eller WBS, som vil bidrage til at gøre dit projekt til en succes.

Hvem bruger en PBS eller WBS?

PBS og WBS bruges af projektledere og teams til at planlægge og gennemføre projekter. De bruges også af interessenter til at forstå og overvåge et projekts fremskridt.

PBS og WBS er nyttige for alle typer projekter, uanset størrelse og kompleksitet. De kan bruges til enkle projekter, f.eks. planlægning af en ferie, eller til store projekter, f.eks. bygning af et nyt hospital.

PBS og WBS er ikke kun for projektledere – alle, der er involveret i et projekt, kan drage fordel af at bruge disse værktøjer. Ved at forstå, hvordan PBS og WBS fungerer, kan du bruge dem til at forbedre den måde, du planlægger og gennemfører projekter på.

Hvad er fordelene ved en PBS eller WBS?

Der er mange fordele ved at bruge en PBS eller WBS, herunder:

 • Forbedret planlægning: PBS og WBS hjælper dig med at opdele et projekt i mindre, mere overskuelige dele. Det gør det lettere at planlægge og følge udviklingen.
 • Bedre forståelse af projektet: Ved at opdele projektet i dets bestanddele får alle involverede en bedre forståelse af, hvad der skal gøres, og hvordan det hele hænger sammen.
 • Reduceret risiko for fejl: Ved at sikre, at alle de nødvendige trin er taget i betragtning, kan du reducere risikoen for at begå fejl, der kan bringe projektets succes i fare.
 • Forbedret kommunikation: Ved at opdele et projekt i dets bestanddele bliver det lettere at kommunikere med interessenter og teammedlemmer. Alle vil have en klar forståelse af, hvad der skal gøres og hvornår.
 • Bedre synlighed af fremskridt: PBS og WBS hjælper dig med at følge udviklingen og identificere eventuelle problemer tidligt. Dette giver dig mulighed for at foretage de nødvendige ændringer for at holde projektet på sporet.

PBS og WBS er effektive værktøjer, der kan hjælpe med at forbedre planlægningen og gennemførelsen af projekter. Ved at forstå, hvordan disse værktøjer fungerer, og ved at bruge dem effektivt kan du høste de mange fordele, de har at tilbyde.

Mest populære indlæg:

Picture of Mark Guldbrandsen
Mark Guldbrandsen
Certificeret projektleder med speciale i digitale projekter. Jeg deler her på bloggen mine erfaringer med projektledelse.
Følg os på LinkedIn her:

Download bøger og se webinar: