Hvad er en Project Charter? (Projektautorisationen)

Et charter er et dokument, der formelt anerkender eksistensen af et projekt og tildeler ansvaret for dets gennemførelse til en bestemt person eller gruppe. Charteret bør også indeholde overordnede mål for projektet samt resultatindikatorer, der skal bruges til at måle succesen.

Charteringprocessen iværksættes typisk af den øverste ledelse, som er ansvarlig for at godkende det endelige dokument. Når charteret er godkendt, giver det projektlederen bemyndigelse til at fortsætte med planlægningen og gennemførelsen af projektet.

Charters er et vigtigt redskab til at sikre, at projekterne er i overensstemmelse med organisationens strategi og mål. De er også med til at sikre, at projekterne er korrekt afgrænset og struktureret fra starten, hvilket kan spare tid og penge i det lange løb.

Hvornår laver man et project charter?

Der bør udarbejdes projektcharter ved starten af et nyt projekt. Dette sikrer, at alle involverede parter er klar over projektets mål, omfang og parametre fra starten. Et charter er også med til at sikre, at projektet er korrekt afgrænset og struktureret, hvilket kan spare tid og penge i det lange løb.

Så hvis du overvejer at starte et nyt projekt, så sørg for at få et charter på plads først! Det vil spare dig for en masse hovedpine senere hen.

Hvad indeholder et project charter dokument?

Et projektcharter bør indeholde:

Et charter skal godkendes af den øverste ledelse, før projektlederen går videre med planlægningen og gennemførelsen af projektet. Dette sikrer, at projektet er i overensstemmelse med organisationens strategi og mål.

Hvem bruger et project charter dokument?

Projektcharter bruges typisk af organisationer til at sikre, at deres projekter er korrekt afgrænset og struktureret fra starten. Det sparer tid og penge i det lange løb. Charters bruges også til at sikre, at projekterne er i overensstemmelse med organisationens strategi og mål.

Interessenter som projektsponsorer, projektledere, den øverste ledelse og andre interesserede parter bruger også projektcharter for at sikre, at de er bekendt med målene, omfanget og parametrene for et projekt, inden det påbegyndes.

Dette giver dem mulighed for at give input og feedback i projektets planlægningsfaser.

Kort sagt er et projektcharter et dokument, der bruges til formelt at anerkende eksistensen af et projekt og tildele en bestemt person eller gruppe ansvaret for dets gennemførelse .

Charteret bør også indeholde overordnede mål for projektet og resultatindikatorer til at måle succesen.

Charters er et vigtigt redskab til at sikre, at projekterne er i overensstemmelse med organisationens strategi og mål. De er også med til at sikre, at projekterne er korrekt afgrænset og struktureret fra starten, hvilket kan spare tid og penge i det lange løb.

Mest populære indlæg:

Picture of Mark Guldbrandsen
Mark Guldbrandsen
Certificeret projektleder med speciale i digitale projekter. Jeg deler her på bloggen mine erfaringer med projektledelse.
Følg os på LinkedIn her:

Download bøger og se webinar: