Hvad laver en Product Owner i Scrum projekter?

I dette indlæg skal vi kigge på hvad en Product Owner har ansvar for i scrum projekter. En Product Owner er en vigtig brik i Scrum projekter, det er nemlig den person som forbinder omverdenen, herunder interne interessenter og virksomhedens kunder med dem som arbejder i projektet.

Product Owner er ansvarlig for product backloggen, som er en prioriteret liste over alt det arbejde, der skal udføres for at afslutte projektet

Product Owner er også ansvarlig for at sikre, at Product Backlog er klar og forståelig, og at den afspejler målene for projektet. De skal være i stand til at prioritere backlog-emnerne, så teamet kan arbejde på de vigtigste opgaver først. Product Owneren arbejder også sammen med Scrum Master for at sikre, at teamet har alt det, de har brug for, for at få succes, f.eks. ressourcer, uddannelse og support. Dette kræver stærke kommunikationsevner og en forståelse af både forretningsmæssige og tekniske koncepter.

Hvis du er interesseret i at lære mere om, hvad en Product Owner laver i Scrum-projekter, eller hvis du overvejer at blive Product Owner selv, så er dette indlæg for dig!

Hvad har en Product Owner ansvar for?

En product owner for rigtig mange ting i projektet, de er som sagt tovholder på meget af det, men herunder er der en liste med de ansvar de sidder med.

  • En product owner skal holde styr på budgettet
  • En product owner skal være med til at planlægge arbejdet
  • En product owner skal sikrer at projektets product backlog er sorteret i prioriteret rækkefølge
  • En product owner skal definere accept kritterier, og sikrer at de er udført korrekt
  • En product owner skal samarbejde med udviklingsteamet omkring afklaring på de enkelte opgaver
  • En product owner skal samarbejde med interne eller eksterne stakeholders i projektet

Som du kan se har de rigtig mange hatte at skulle have på. Nedenfor vil jeg gå lidt mere i dybden med hver af dem.

En product owner skal holde styr på budgettet

Det er så vigtigt, fordi det er dem, der har ansvaret for at sikre, at projektet ikke overskrider budgettet. Det kan være en vanskelig opgave, men det er så vigtigt at sikre, at det hele bliver holdt på sporet.

En product owner skal hjælpe med at planlægge arbejdet

Product Owner er ansvarlig for at hjælpe med at planlægge det arbejde, der skal udføres. Dette omfatter oprettelse og vedligeholdelse af produkt backloggen samt samarbejde med udviklingsteamet for at sikre, at opgaverne er korrekt prioriteret.

En product owner skal sikre, at projektets product backlog er sorteret i prioriteret rækkefølge

Product backloggen er en liste over alle de funktioner, opgaver og fejl, der skal løses i projektet. Det er den det er Product Owner ansvar at holde denne liste organiseret og prioriteret, så det er klart, hvad der skal gøres hvornår.

En product owner skal definere acceptkriterier og sikre, at de udføres korrekt

Product Owner er ansvarlig for at definere acceptkriterierne for hver enkelt opgave i projektet. Det betyder et tæt samarbejde med udviklingsteamet for at sikre, at opgaverne er klare og præcise og let kan afkrydses, når de er udført.

En product owner skal samarbejde med udviklingsteamet omkring afklaring på de enkelte opgaver

Det er Product Ownerens ansvar at sikre, at hver enkelt opgave i projektet er klar og forstået af udviklingsteamet. Det betyder, at der skal arbejdes tæt sammen med dem for at afklare eventuelle forvirringer og sikre, at alle er på samme side.

En product owner skal samarbejde med interne eller eksterne interessenter i projektet

Som Product Owner er det vigtigt at holde sig ajour med eventuelle ændringer i kravene fra interessenter, der kan være involveret i dit projekt. Uanset om disse er interne interessenter i din virksomhed eller eksterne partnere, er det afgørende, at du arbejder tæt sammen med dem for at sikre, at du opfylder deres behov.

I sidste ende er det at være Product Owner en kompleks og udfordrende rolle, men det er også enormt givende, når du ser projektet blive ført ud i livet!

Som du kan se, er der meget, der ligger i at være Product Owner. Uanset om det drejer sig om at håndtere budgettet, planlægge arbejdet eller samarbejde med interessenterne, er der mange forskellige ansvarsområder, som skal håndteres effektivt for at sikre, at projektet bliver en succes. Hvis du vil være en effektiv produktejer, skal du være organiseret, proaktiv og samarbejdsorienteret i din tilgang. Men med de rette færdigheder og den rette indstilling kan du gøre store ting som produkt ejer!

Mest populære indlæg:

Picture of Mark Guldbrandsen
Mark Guldbrandsen
Certificeret projektleder med speciale i digitale projekter. Jeg deler her på bloggen mine erfaringer med projektledelse.
Følg os på LinkedIn her:

Download bøger og se webinar: