Hvad er en diplomuddannelse i projektledelse?

Interesserer du dig for ledelse og projektstyring, kan det være at en diplomuddannelse i projektledelse er noget for dig. På en diplomuddannelse får du de redskaber, som du har brug for, både teoretiske og praktiske metoder. I løbet at uddannelsen lærer du at planlægge, styre og gennemføre forskellige projekter, hvor du får afprøvet dine lederegenskaber, og den læring du har tillært dig. 

Om diplomuddannelsen

Uddannelsen henvender sig til dig, som i forvejen har erfaring inden for projektbaserede aktiviteter. Du skal desuden have mindst to års arbejdserfaring inden for området. 

Gennem uddannelsen i projektledelse, får du alle de værktøjer og redskaber det kræves for at kunne styre et projekt hos en virksomhed. Du lærer, hvordan du med et stort overblik kan analysere og lede et projekt i en organisation, samt håndtere de problemstillinger, der kan opstå i sådan en sammenhæng. Du vil desuden få hjælp til at udvikle dine kompetencer inden for ledelse og formidling. 

På diplomuddannelsen i projektledelse vil du endvidere lære, hvordan du driver et projekt fremad og succesfuldt. Du vil få udviklet evner inden for motivering af deltagere, valg af projektmodel og planlægning. 

Uddannelsen arbejder på tværs af forskellige brancher, så du får en bred forståelse for de forskellige typer af organisationer, der benytter sig af en projektleder. Samtidig får du mulighed for at specialisere dig inden for branchespecifikke opgaver. 

Fordelen ved denne uddannelse er at den er på deltid, og du derfor kan tage den ved siden af dit nuværende arbejde. Du kan desuden selv mere eller mindre tilrettelægge, hvornår du vil tage de forskellige moduler, som uddannelsen indeholder og hvor lang tid du vil bruge på at tage den. Den skal blot færdiggøres senest 6 år efter første påbegyndte modul. 

Med en diplomuddannelse i projektledelse kan du gøre projektledelse til din karrierevej, samt arbejde professionelt med projektledelse

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er bygget op i tre dele

 • Tre obligatoriske moduler (30 ECTS)
 • To til tre valgfrie moduler (15 ECTS)
 • Et afgangsprojekt (15 ECTS)

Selve undervisningen er meget vekslende for at klæde dig bedst muligt på, til at kunne arbejde som en selvstændig og succesfuld projektleder. 

Undervisningen består af forelæsninger, gruppearbejde, selvstudium og projektarbejde. 

For at kunne blive optaget på diplomuddannelsen i projektledelse kræves det, at du har en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse som minimum er på niveau med en erhversakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter du har taget en af de adgangsgivende uddannelser. 

Overblik over de forskellige moduler i uddannelsen

Obligatoriske moduler

Uddannelsen indeholder tre obligatoriske moduler:

 • Projektledelse – metoder og værktøjer: Giver dig teoretisk og praktisk grundlag for at beherske metoder og systematiske arbejdsformer inden for projektarbejdsformen
 • Kommunikation og teamrelationer: Giver dig teoretisk og praktisk indsigt i at arbejde med processer inden for projektgruppers udvikling og indbyrdes relationer
 • Projektstrategi og -organisation: Lærer dig at vurdere projektets betingelser i organisationen og at analysere og forstå organisationens projektstrategi

Hvert af de obligatoriske moduler har et omfang af 10 ECTS.

Valgfrie moduler

Du skal desuden vælge valgfrie moduler svarende til 15 ECTS.

 • Agile projekter (5 ECTS)
 • Coaching – læring og udvikling (10 ECTS)
 • Cross Cultural Communication (5 ECTS)
 • Den professionelle mentor (5 ECTS)
 • Den professionelle proceskonsulent (10 ECTS)
 • Design for change (5 ECTS)
 • Det digitale byggeri (10 ECTS)
 • Dynamisk projektledelse (10 ECTS)
 • Facilitering af innovative processer og kreativ problemløsning (5 ECTS)
 • Fundraising (5 ECTS)
 • Innovation – fra strategi til praksis (10 ECTS)
 • Innovation – metoder og værktøjer (5 ECTS)
 • Innovation og cirkulær økonomi (5 ECTS)
 • Konsulentkompetencer – organisation, økonomi og strategi (10 ECTS)
 • Konsulentkompetencer på individ- og gruppeniveau (10 ECTS)
 • Kunder, kontakt og kontrakt (5 ECTS)
 • Ledelse af forandringsprojekter (5 ECTS)
 • Ledelse af forsknings- og udviklingsprojekter (10 ECTS)
 • Ledelse af praksisnære forskningsprojekter (10 ECTS)
 • Ledelse af programmer og portefølje (5 ECTS)
 • Lederens personlige udvikling (5 ECTS)
 • Projektkompleksitet og effektiv risikostyring (5 ECTS)
 • Projektledelse af cirkulært byggeri (10 ECTS)
 • Procesledelse inden for bygge- og anlægsbranchen (5 ECTS)
 • Projektledelse i offentlige og politisk styrede organisationer (5 ECTS)
 • Scrum i projektledelse (5 ECTS)
 • Six Sigma (5 ECTS)

Det gode ved de valgfrie moduler er, at du kan spore dig ind på netop de arbejdsområder, som er relevante for dig og den branche du enten allerede arbejder i, eller ønsker at arbejde i. 

Afgangsprojekt

På det tredje og sidste modul skal du lave et afgangsprojekt. Afgangsprojektet er 15 ECTS. Projektet er bygget op omkring en praktisk problemstilling inden for dit valgte arbejdsområde. 

Hvad koster uddannelsen

Diplomuddannelsen er en deltagerbetaling. Dog varierer prisen på uddannelsen, da prisen pr. modul bl.a. afhænger af antallet af ECTS og af undervisningsformen. Undervisningen tilbydes nemlig som enten dag-, aften- eller onlineundervisningen, alt efter hvilken udbyder af uddannelsen du vælger. 

Nedenunder finder du en oversigt over, hvor du kan tage uddannelsen, hvor lang tid den tager, samt hvad den koster. 

UddannelsesstedHvorVarighed af uddannelsenPris ekskl. bøger
DTU Diplom BallerupVarierende længde.  Deltidsuddannelse52.700 kr.
UC SydAabenraa, Haderslev, Esbjerg og Kolding1-3 år60-85.000 kr.  Prisen varierer efter de moduler du vælger
VIA University CollegeAarhus, Viborg og Horsens2-3 år på deltid. Mulighed for pauser undervejs. Skal blot gennemføres inden for 6 år. 100.000 kr. Prisen varierer efter, hvilke moduler du vælger.

Forskellen på en diplomuddannelse og kursus i projektledelse

Er du ikke parat til at tage en uddannelse på 2-3 år, er det også muligt at tage et kursus inden for projektledelse. Kurset kan være en fordel, hvis du her og nu gerne vil have mere viden inden for det at styre og lede projekter. 

Gennem et kursus får du en grundlæggende viden og forståelse for de redskaber, som er brugbare, når du skal skabe gode projekter for en organisation.
Fordelen ved at tage en hel diplomuddannelse er, at du får en dybdegående viden om ledelse, analysere på projektets fremgang og metoder og meget andet.
Der findes rigtig mange gode kurser inden for projektledelse, hvor du får gode værktøjer, og du får et indblik i, hvad du kan lære inden for projektledelse. Men har du lyst til at gå et spadestik dybere, kan diplomuddannelsen helt sikkert være noget for dig. 

Går du med drømmen om at arbejde professionelt med projektledelse, kan du med fordel se ind i de forskellige muligheder der forelægger for at tage en diplomuddannelse. 

Mest populære indlæg:

Picture of Mark Guldbrandsen
Mark Guldbrandsen
Certificeret projektleder med speciale i digitale projekter. Jeg deler her på bloggen mine erfaringer med projektledelse.
Følg os på LinkedIn her:

Download bøger og se webinar: