Hvad er Six Sigma? Få forklaringen her!

Six Sigma er en kvalitetskontrolstrategi, der har til formål at reducere fejl i produktions- og serviceprocesser. Navnet “Six Sigma” stammer fra det statistiske begreb standardafvigelse, som er et mål for, hvor meget et sæt af datapunkter afviger fra gennemsnittet eller gennemsnittet.

En proces med få fejl kan siges at have en lav standardafvigelse, mens en proces med mange fejl har en høj standardafvigelse. Six Sigma-strategien søger at reducere afvigelserne fra gennemsnittet ved hjælp af statistisk analyse og andre kvalitetskontrolteknikker.

Et af de vigtigste mål med Six Sigma er at forbedre kundetilfredsheden ved at reducere antallet af defekte produkter eller tjenester, der leveres. Ved at reducere antallet af fejl kan virksomhederne også spare penge på efterarbejde, garantikrav og kundernes omkostninger . Six Sigma kan desuden hjælpe virksomheder med at få en bedre forståelse af deres processer og identificere potentielle forbedringer.

Six Sigma-metoden blev først udviklet af Motorola i 1980’erne og er siden blevet indført af mange andre organisationer. Nogle af verdens største virksomheder, såsom GE, Honeywell og Samsung, har brugt Six Sigma til at opnå betydelige forbedringer af kvalitet og effektivitet.

Der findes forskellige niveauer af Six Sigma-certificering, som angiver det niveau af ekspertise, som en person har i brugen af Six Sigma-metoden. Six Sigma Black Belt er det højeste niveau af certificering og angiver, at indehaveren er ekspert i at bruge Six Sigma-metoder til at løse problemer.

Hvis du ønsker at lære mere om Six Sigma, er der mange ressourcer tilgængelige online og på biblioteker. Du kan også finde Six Sigma-uddannelseskurser, der tilbydes af mange organisationer.

Hvad er fordelene ved Six Sigma?

Der er mange fordele ved Six Sigma, bl.a.:

 • Reduceret antal defekter
 • Forbedret kundetilfredshed
 • Lavere omkostninger
 • Større forståelse af processer
 • Identifikation af potentielle forbedringer
 • Øget effektivitet
 • Forbedret kvalitet

Hvis du ønsker at forbedre kvaliteten af dine produkter eller tjenester, er Six Sigma en god metode at overveje. Den er blevet anvendt af mange succesfulde organisationer og kan give betydelige fordele.

Six Sigma bælter

Six Sigma er forskellige farver, som viser det niveau af ekspertise og uddannelse, som en person har inden for Six Sigma. De seks farver er hvid, gul, grøn, blå, sort og master black.

 • Hvidt bælte: Six Sigma White Belt er en certificering på begynderniveau, som viser en grundlæggende forståelse af Six Sigma-metodologien.
 • Yellow Belt: Six Sigma Yellow Belt-certificeringen viser et mellemniveau af forståelse af Six Sigma-metodologien. Personer med denne certificering støtter typisk Black Belt-projekter, men leder dem ikke.
 • Green Belt: Six Sigma Green Belt-certificeringen er for personer, der leder Six Sigma-projekter. Green Belts har en grundig forståelse af de værktøjer og metoder, der anvendes i Six Sigma, og kan effektivt anvende dem til at løse problemer.
 • Blue Belt: Six Sigma Blue Belt-certificeringen er for personer, der har en dyb forståelse af Six Sigma-metodologien og effektivt kan lede projekter.
 • Black Belt: Six Sigma Black Belt-certificeringen er det højeste niveau af certificering og viser, at indehaveren er ekspert i at bruge Six Sigma-metoden til at løse problemer.
 • Master Black Belt: Six Sigma Master Black Belt-certificeringen er for personer, der har omfattende erfaring med at lede Six Sigma-projekter og oplære andre i metoden. Master Black Belts arbejder typisk som konsulenter, der giver råd og vejledning om implementering af Six Sigma.

Der er mange fordele ved at have et Six Sigma-bælte, herunder bedre jobmuligheder, øget indtjeningspotentiale og større succesrate i forbindelse med projekter. Hvis du er interesseret i en karriere inden for kvalitetsforbedring, Six Sigma er en god metode at overveje.

Hvor kommer navnet Six Sigma fra?

Navnet Six Sigma stammer fra det statistiske begreb standardafvigelse. Standardafvigelse er et mål for, hvor stor variation der er i et datasæt. Jo højere standardafvigelse, jo større variation er der. Six Sigma er en kvalitetsstyringsmetode, der har til formål at reducere fejl ved at reducere variationen. For at opnå Six Sigma må en proces ikke have mere end 3,4 fejl pr. million muligheder. Det betyder, at 99,9997 % af de produkter eller tjenester, der produceres af processen, er fejlfri

Six Sigma stammer oprindeligt fra Motorola, men anvendes nu af mange andre virksomheder, herunder GE, Honeywell og Samsung. Der findes forskellige niveauer af Six Sigma-certificering, som angiver det niveau af ekspertise, som en person har inden for ved hjælp af Six Sigma-metodologien

Så, der har du det! Det er derfra navnet Six Sigma kommer. Hvis du er interesseret i at gøre karriere inden for kvalitetsforbedring, er Six Sigma en god metode at overveje.

Mest populære indlæg:

Picture of Mark Guldbrandsen
Mark Guldbrandsen
Certificeret projektleder med speciale i digitale projekter. Jeg deler her på bloggen mine erfaringer med projektledelse.
Følg os på LinkedIn her:

Download bøger og se webinar: