Hvad er IPMA – International Project Management Association

IPMA er verdens største projektledelsessammenslutning. Den blev grundlagt i 1965 og er siden vokset til over 100 medlemslande.

IPMA’s vision er “at være den førende globale organisation for projektledelse, der er anerkendt for sin fremragende indsats for at fremme og udvikle faget“.

Dens mission er “at fremme og udvikle projektledelse på verdensplan til gavn for samfundet og økonomien“.

Nogle af IPMA’s vigtigste aktiviteter omfatter:

 • Udvikling af internationale standarder for projektledelse
 • Certificering af projektledere
 • Tilbyde uddannelses- og udviklingsmuligheder
 • Forskning indenfor bedste praksis inden for projektledelse
 • Forfægte projektlederens rolle i organisationer.

IPMA’s arbejde er underbygget af et sæt kerneværdier, som er:

 • Professionalisme: Vi opretholder de højeste standarder for integritet og kompetence i alt, hvad vi gør.
 • Respekt: Vi værdsætter andres bidrag og behandler alle med værdighed og respekt.
 • Inklusivitet: Vi omfavner mangfoldighed og er åbne over for nye idéer og tilgange.
 • Teamwork: Vi arbejder sammen for det fælles bedste og værdsætter andres færdigheder og ekspertise.
 • Ekspertise: Vi stræber efter ekspertise i alt, hvad vi gør.

Hvad er fordelene ved IPMA?

Der er mange fordele ved at være medlem af IPMA, f.eks:

 • Adgang til international bedste praksis inden for projektledelse
 • Mulighed for at udvikle dine færdigheder og din viden gennem uddannelses- og udviklingsprogrammer
 • Anerkendelse af din faglige status gennem certificering
 • Et globalt netværk af ligesindede fagfolk, som du kan dele idéer og erfaringer med.
 • IPMA stiller også en række ressourcer og værktøjer til rådighed, som projektledere kan bruge i deres arbejde, f.eks. skabeloner, tjeklister og vejledninger. Disse ressourcer kan hjælpe dig med at forbedre din projektledelsespraksis og levere vellykkede projekter.
 • At være medlem af IPMA kan hjælpe dig med at udvikle din karriere og forbedre dine projektledelsesfærdigheder. Det er også en glimrende måde at netværke med andre fagfolk fra hele verden på.

IPMA Competence Baseline (ICB)

IPMA Competence Baseline (ICB) er en omfattende ramme, der beskriver de færdigheder og den viden, der kræves af projektledere.

ICB bruges af organisationer til at vurdere deres projektlederes kompetencer og til at udvikle uddannelses- og udviklingsprogrammer for at forbedre deres færdigheder.

Den bruges også af certificeringsorganer til at vurdere, om kandidater har de nødvendige færdigheder og viden til at blive tildelt IPMA-certificering.

ICB består af fire niveauer, som hver især repræsenterer et andet ekspertiseniveau:

 • Niveau A: Grundlæggende niveau – for dem, der er nye i projektledelse eller har begrænset erfaring
 • Niveau B: Mellemniveau – for dem med en vis erfaring i projektledelse
 • Niveau C: Avanceret niveau – for erfarne projektledere, der har haft succes med komplekse projekter
  • Niveau D: Ekspert – for dem, der er anerkendt som eksperter inden for deres område og har omfattende erfaring med at lede vellykkede projekter.

Organisationer kan bruge ICB til at identificere de kompetencer, som deres projektledere har brug for at forbedre. De kan derefter udvikle uddannelsesprogrammer for at hjælpe deres projektledere med at udvikle disse færdigheder.

ICB er et værdifuldt værktøj for organisationer, der ønsker at investere i udviklingen af deres projektledere. Den kan også bruges af enkeltpersoner, der ønsker at vurdere deres egne færdigheder og viden.

Hvis du ønsker at forbedre dine projektledelsesfærdigheder, er IPMA Competence Baseline et godt sted at starte.

ICB – Technical competence elements

Tekniske kompetenceelementer er de færdigheder og den viden i forbindelse med specifikke tekniske discipliner, som er nødvendige for en vellykket gennemførelse af projekter.

Disse omfatter blandt andre følgende discipliner:

 • Projektstyring
 • Risikostyring
 • Kvalitetsstyring
 • Forvaltning af ændringer
 • Tidsstyring
 • Omkostningsstyring
 • Forvaltning af menneskelige ressourcer
 • Ledelse af indkøb
 • Kommunikationsstyring

Hver af disse discipliner har sit eget sæt af tekniske kompetenceelementer. For eksempel omfatter de tekniske kompetenceelementer for projektledelse følgende:

 • Definition og afgrænsning af projekter
 • Udarbejdelse af projektplaner
 • Planlægning og overvågning af projektforløb
 • Håndtering af projektrisici og -problemer
 • Forvaltning af projektændringer.

ICB – Behavioural competence elements

Adfærdskompetenceelementer er de færdigheder og den viden, der er forbundet med specifik adfærd, som er nødvendig for at gennemføre projekter med succes

De omfatter følgende adfærd:

 • Lederskab
 • Motivation
 • Beslutningstagning
 • Forhandling
 • Teamwork
 • Påvirkning
 • Kommunikation

Hver af disse adfærdsmønstre har sit eget sæt af adfærdskompetenceelementer. For eksempel omfatter adfærdskompetenceelementerne for ledelse følgende:

 • Udvikling af en vision for projektet
 • Inspirere og motivere projektgruppens medlemmer
 • Opbygning af tillid og vedligeholdelse af relationer med interessenter

ICB – Adfærdskompetenceelementer er de færdigheder og den viden, der er forbundet med specifikke adfærdsmønstre, som er nødvendige for at gennemføre projekter med succes. De omfatter følgende adfærd: Lederskab, motivation, Beslutningstagning, forhandling, teamwork, indflydelse, kommunikation. Hver af disse adfærdsmønstre har sit eget sæt af adfærdskompetenceelementer. For eksempel omfatter adfærdskompetenceelementerne for ledelse følgende: Udvikle en vision for projektet, inspirere og motivere projektgruppemedlemmer, skabe tillid og vedligeholde relationer med interessenter

ICB – Contextual competence elements

Kontekstuelle kompetenceelementer er de færdigheder og den viden, der er knyttet til den specifikke kontekst, hvori projekterne gennemføres.

De omfatter følgende kontekster:

 • Organisatorisk
 • Politisk
 • Kulturel
 • Sociale
 • Miljømæssige
 • Økonomisk

Hver af disse kontekster har sit eget sæt af kontekstuelle kompetenceelementer. For eksempel omfatter de kontekstuelle kompetenceelementer for den organisatoriske kontekst følgende:

 1. Forståelse af organisatoriske strukturer og kulturer
 2. Evne til at arbejde med interessenter fra forskellige organisationer
 3. Kendskab til organisatoriske politikker og procedurer

Kontekstuelle kompetenceelementer er de færdigheder og den viden, der er knyttet til den specifikke kontekst, hvori projekterne gennemføres. De omfatter følgende kontekster: Organisatoriske, politiske, kulturelle, sociale, miljømæssige, økonomiske og kulturelle kontekster.

Hver af disse kontekster har deres egne et sæt af kontekstuelle kompetenceelementer. For eksempel omfatter de kontekstuelle kompetenceelementer for den organisatoriske kontekst: forståelse af organisatoriske strukturer og kulturer, evne til at arbejde med interessenter fra forskellige organisationer, viden om organisatoriske politikker og procedurer

ICB-kompetenceelementerne – kontekstuelle kompetenceelementer er de færdigheder og den viden, der er relateret til de specifikke kontekster, hvori projekterne gennemføres. De omfatter følgende kontekster: Organisatoriske, politiske, kulturelle, sociale, miljømæssige og økonomiske kontekster. Hver af disse kontekster har sit eget sæt af kontekstuelle kompetenceelementer.

For eksempel omfatter nogle af de kontekstuelle kompetenceelementer for den organisatoriske kontekst følgende: Forståelse af organisatoriske strukturer og kulturer; evne til at arbejde med interessenter fra forskellige organisationer; kendskab til organisatoriske politikker og procedurer. Forståelse af disse kontekstuelle kompetenceelementer kan hjælpe at du kan være mere effektiv i dine projekter ved at forstå den kontekst, du arbejder i, og tilpasse din adfærd derefter.

ICB er et værdifuldt værktøj for organisationer, der ønsker at investere i udviklingen af deres projektledere. Det kan også bruges af enkeltpersoner, der ønsker at vurdere deres egne færdigheder og viden. Hvis du ønsker at forbedre dine projektledelsesfærdigheder, er IPMA Competence Baseline et godt sted at starte.

Mest populære indlæg:

Picture of Mark Guldbrandsen
Mark Guldbrandsen
Certificeret projektleder med speciale i digitale projekter. Jeg deler her på bloggen mine erfaringer med projektledelse.
Følg os på LinkedIn her:

Download bøger og se webinar: